Pressmeddelanden

Världshälsodagen, den 7 april 2004 - Volvo Personvagnar bidrar till trafiksäkerheten med gratis reflexer

 

 

Med reflexer syns en fotgängare upp till tio gånger bättre i trafiken. Därför delar Volvo Personvagnar ut gratisreflexer på världshälsodagen den 7 april. Kampanjen är en symbolhandling som visar tre saker: Att det är viktigt att man syns i trafiken. Att även små åtgärder kan förbättra trafiksäkerheten. Och att Volvo bryr sig om säkerheten för alla som använder vägarna. Reflexer är ett enkelt och billigt sätt att rädda liv.
Samtidigt fortsätter Volvo Personvagnar sitt långsiktiga engagemang i trafiksituationen i Thailand genom det pågående TARC-projektet.

 

Varje dag dör över 3 000 personer på vägarna. Det motsvarar sex fullastade jumbojet.
140 000 skadas, och av dem får 15 000 livslånga handikapp. Redan de här siffrorna är mycket allvarliga, men det räcker inte – de stiger.
Enligt Världshälsoorganisationen WHO kommer antalet skadade i trafiken att ha ökat med 60 procent till år 2020. Absolut största delen av dessa olyckor inträffar och kommer även i fortsättningen att inträffa i de länder i världen som har de lägsta inkomsterna.

 

Mycket kan göras för att göra vägarna säkrare. Men det krävs pengar och planering för att få ned antalet dödade i trafiken. I många länder klarar inte trafiksäkerheten att hålla jämna steg med trafikökningen. Antalet bilar ökar hela tiden. Oskyddade trafikanter – fotgängare, cyklister och mc förare till exempel – är särskilt utsatta på vägar där det varken finns trafikljus, övergångsställen eller trottoarer.

 

För att rikta uppmärksamheten på det faktum att trafiken kräver alldeles för många liv har Världshälsoorganisationen WHO utropat 2004 till ett särskilt trafiksäkerhetsår under mottot ”Road Safety is No Accident”. Invigningsceremonin äger rum i Paris i närvaro av FN: s generalsekreterare Kofi Annan och Frankrikes president Jacques Chirac på Världshälsodagen den 7 april. Detta är också den stora dagen för Volvo Personvagnars reflexkampanj, som kommer att genomföras i länder med särskilt hög olycksfrekvens.

 

”För Volvo Personvagnar är varje dag en trafiksäkerhetsdag. Vi analyserar kontinuerligt trafikolyckor – varför de inträffar, hur de kan undvikas och hur skadorna kan minimeras. Så självklart kommer vi att genomföra en trafiksäkerhetsdag”, säger Ingrid Skogsmo, chef för Volvo Personvagnars trafiksäkerhetscenter.

 

”På Volvo Personvagnar har vi alltid haft en helhetssyn när det gäller trafiksäkerheten, och vi vet att alla måste samarbeta om man skall nå resultat. Detta innebär att allmänheten måste vara välutbildad och informerad, att offentliga tjänstemän måste vara motiverade och att trafikplanerarna måste göra sitt. Och naturligtvis måste vi inom bilindustrin göra allt som står i vår makt.”

 

Den 7 april kommer Volvo Personvagnar att dela ut reflexer i hela världen till dem som är mest utsatta i trafiken: de oskyddade trafikanterna. Kampanjen kommer att genomföras i Thailand, Turkiet, Kina, Ryssland, Lettland, Ukraina och i Filippinerna. Utdelningen sker efter mörkrets inbrott – det kommer att understryka vilken stor skillnad reflexer gör.

 

”Det är ofta de enkla och billiga åtgärderna som får störst effekt. Till exempel att dela ut reflexer. Med ökad synlighet skulle mycket lidande kunna undvikas. Genom att dela ut reflexer på det här viset vill vi rikta uppmärksamheten på en viktig åtgärd, och vi hoppas att detta betyder att reflexer blir vanligare i trafiken i framtiden”, säger Ingrid Skogsmo.

 

Fakta om Volvo Personvagnars kampanj för ökad synlighet
Volvo Personvagnar uppmärksammar Världshälsodagen den 7 april med mångnationell reflexkampanj. I ett antal storstäder världen över kommer Volvos anställda att finnas på platser där det finns många oskyddade trafikanter efter mörkrets inbrott för att dela ut närmare 70 000 reflexer – en del av den typ som spänns fast och en del klistermärken. Detta är ett tillfälle att visa hur effektiva reflexer kan vara.
Kampanjen är en symbolhandling som visar tre saker: Att det är viktigt att man syns i trafiken. Att även små åtgärder kan förbättra trafiksäkerheten. Och att Volvo Personvagnar bryr sig om säkerheten för alla som använder vägarna. Kampanjen kommer att genomföras i Thailand, Turkiet, Kina, Ryssland, Lettland, Ukraina och Filippinerna.

 

Fakta om TARC
TARC står för Thailand Accident Research Center, ett trafiksäkerhetcenter i Bangkok som invigdes i februari 2003. Det är ett samarbete mellan Volvo Personvagnar, Thailands Department of Highways och GRSP, Global Road Safety Partnership, en Genèvebaserad global organisation med representanter från bilindustrin, Röda korset och Världsbanken. GRSP: s mål är att minska antalet skadade och döda i trafiken, med fokus på länder där trafiksäkerhet hittills inte varit ett prioriterat område.
TARC är en haverikommission enligt en djupstudiemetod som Volvo Personvagnar arbetat länge efter. Med fakta från inträffade trafikolyckor bygger haverikommissionen upp en forskningsbas. Där lagras data om föraren, fordonet och trafikmiljön. Dessutom kartlägger man hur olycksplatsen såg ut före, under och efter incidenten – allt för att kunna öka medvetandet om hur man förhindrar olyckor.
En av de många frågor som TARC just nu utreder är i vilken utsträckning bilbälte i baksätet används.
Centret har fem anställda – tekniker, civilingenjörer och doktorander med inriktning på vägbyggnation. De vidareutbildas i trafikmiljökunskap, fordonsteknik och beteendevetenskap. Man planerar också ett teknik- och doktorandutbyte mellan Thailand och Sverige.
TARC: s databas och forskning ska bilda vetenskapligt beslutsunderlag för de thailändska myndigheterna i trafiksäkerhetsfrågor. Samtidigt får Volvo Personvagnar värdefull kunskap om trafiken i utvecklingsländer, för att på så sätt kunna vidareutveckla sina framtida bilmodeller.

 

Fakta om trafiken i världen
1990 var trafikskador nummer nio på listan över de viktigaste orsakerna till den globala ohälsobördan. År 2020 beräknas skador i trafiken ligga på tredje plats, med en ökning av antalet skadade med 60 procent, enligt WHO. Bördan faller tungt på låg- och medelinkomstländer som genom ökad trafikintensitet förväntas stå för 95 procent av olyckorna. Utöver det enorma mänskliga lidandet kostar dessa olyckor 65 miljarder amerikanska dollar för låg- och medelinkomstländerna. Detta motsvarar 1-2 procent av ländernas BNP.
Bara i Thailand dör varje år närmare 30 000 människor i trafiken, och flera hundratusen skadas allvarligt. De flesta som drabbas är oskyddade trafikanter. I över 60 procent av olyckorna är motorcyklar inblandade.

 

50230/JS

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera