Pressmeddelanden

Stora framsteg för en sundare kupémiljö

 

 

Volvo Personvagnars miljöarbete är inte bara en fråga om att förbättra miljön för omgivningen och personerna utanför bilen.
Vi fokuserar också vårt utvecklingsarbete på att förbättra miljön för alla dem som färdas i bilen. Volvos modeller är utvecklade enligt konceptet Ren inifrån och ut och därmed utrustade med ett antal tekniska lösningar som gör dem rena – inifrån och ut.

I en tid då många personer lider av astma och allergier är det helt naturligt för Volvo Personvagnar att erbjuda sina kunder en god miljö även inuti bilen. För att klara det krävs både rätt material och att luften som kommer in i bilen via klimatanläggningen renas.

 

Certifierade textilier
Interiören i en Volvo är utformad för att vara hälsosam och säker – även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor vikt vid att välja miljöanpassade material. Därmed uppfyller de också kraven i den ekologiska standarden Öko-Tex 100 – ett stort framsteg för en sundare kupémiljö.
Öko-tex 100 är en internationell miljöstandard för textiler som säkerställer att materialen inte innehåller skadliga ämnen.
Öko-Tex certifieringen omfattar till exempel säkerhetsbälten, mattor, tråd och tyger. Även läderklädslarna är kromfritt garvade med naturliga växtämnen och uppfyller kraven.
Andra detaljer som till exempel handbromsknapp, lastögla och rattemblem
är testade med tanke på kontaktallergier och uppfyller kraven i EU-direktivet som gäller nickelläckage från detaljer med långvarig hudkontakt, till exempel smycken.

 

Renare luft på insidan än på utsidan
En Volvo är konstruerad för att göra luften inuti bilen så ren som möjligt för passagerarna. Ett kupéfilter ser till att damm, avgaspartiklar och pollen inte kommer in genom ventilationssystemet.
Kunden kan också välja att utrusta sin bil med ett luftkvalitetssystem där en elektronisk sensor övervakar mängden luftföroreningar i den inkommande luften och stänger luftintaget om nivåerna blir för höga. Ett kombifilter med aktivt kol tar bort doftstötar av till exempel spolarvätska, bensin- och dieselavgaser och oljelukt.
Kombifiltret ser också till att passagerarna utsätts för betydligt lägre nivåer av kvävedioxid, marknära ozon och kolväten. Luften blir därför renare på insidan än på utsidan, till exempel i hårt trafikerade miljöer som stadstrafik, tunnlar och köer.

 

PremAir ®
Marknära ozon är en hälsovådlig gas som kan orsaka andningsbesvär och även skador på växter och djurliv. Volvo Personvagnar var först inom bilindustrin med att introducera PremAir ® – en beläggning på kylaren som omvandlar upp till 75% det marknära skadliga ozonet till syre när du kör och luften strömmar genom kylaren. PremAir ® är standard på de flesta motorer. Tekniken har utvecklats av det amerikanska företaget Engelhard i samarbete med Volvo Personvagnar.

 

Bränsleförbrukning och emissioner
Ca 90% av en bils totala miljöpåverkan sker när den används. En Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och har låg bränsleförbrukning för att minska utsläppen av koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Volvobilarna är konkurrenskraftiga vad gäller bränsleförbrukning i sina respektive klasser.
Volvos toppmoderna direktinsprutande dieselmotorer har bra bränsleekonomi och utsläppen av koldioxid är ca 20% lägre jämfört med en bensinmotor.
Volvos bifuelmotorer går på naturgas/biogas eller LPG (Liquiefied Petroleum Gas, butan eller propan), med bensin som reservbränsle. Gasdrift ger väldigt låga emissioner och vid körning på biogas sker i princip inget nettotillskott till växthuseffekten. Lägg till de låga driftskostnaderna med gas och ditt miljöval blir belönande på mer än ett sätt. Volvos motorer kan ge dig ett lite renare samvete.

 

Miljödeklaration gör det lättare att välja
Öppenhet och objektiv information är viktigt när det gäller miljöfrågor. Volvo Personvagnar har ett unikt sätt att göra detta genom sin miljödeklaration.
Samtliga Volvomodeller är miljödeklarerade, något som Volvo var först med bland världens biltillverkare. Volvo Personvagnars miljödeklaration utgår från en helhetssyn med fokus på resursanvändning och ekologiska konsekvenser. Den ger bilköparen en helhetsbild av bilens miljöpåverkan under hela dess livslängd och underlättar därför miljöjämförelser mellan olika Volvomodeller och motoralternativ.

 

Miljödeklarationen finns tillgänglig på epd.volvocars.se

 

50250/MP

Sökord:
Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera