Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar satsar på hybridmotorer

 

 

Flera av Volvos bilmodeller har Bi-fuelmotorer för gas/bensin, vilket erbjuder fördelar för både konsument och miljö. Bi-Fuelkonceptet erbjuder bättre miljöegenskaper och lägre driftkostnader, utan att försaka något av glädjen, komforten, säkerheten och mångsidigheten som är karaktäristiskt för en Volvo. Sedan produktionen av senaste generationens Bi-Fuelmotorer startade år 2001 har försäljningen varit framgångsrik och över 6000 bilar har sålts i Europa. De största marknaderna är Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.
Den femcylindriga, 2,4-liters Bi-Fuelmotorn för Volvo S80, Volvo V70 och Volvo S60 finns i två varianter: en som drivs med metan (naturgas eller biogas) och en som drivs med LPG (Liquefied Petroleum Gas, butan och propan). Maximal effekt är 140 hk vid både gas- och bensindrift.

 

Ren teknik och mindre växthusgaser
Volvos Bi-Fuel-modeller gör det möjligt att uppnå minskningar av utsläppen av växthusgaser och andra skadliga emissioner. Den fem-cylindriga 2,4 liters Bi-Fuelmotorn ingår i Volvo Personvagnars senaste motorgeneration där låg friktion kombinerat med elektronisk motorstyrning och variabel ventilinställning ger både god prestanda och låg bränsleförbrukning. En i grunden bränsleeffektiv motor har blivit en ännu mindre belastning för miljön. Körs bilen på bensin klarar Bi-Fuelmotorn redan nu de hårda europeiska emissionskraven för år 2005.
  På gasdrift är avgaserna naturligtvis ännu renare och en Bi-Fuelbil som körs på biogas ger inget tillskott av växthusgaser alls. Väljer man att köra på naturgas är utsläppen av växthusgasen koldioxid mer än 20% lägre jämfört med bensin och ca 10% lägre med LPG.

 

Två slags metan
Metan är ett brännbar gas som utvinns på två olika sätt. Dels tas den ur jordskorpan i form av naturgas, dels utvinns den ur avloppslam och biologiskt avfall som biogas. Förutom att vara ett mycket ekonomiskt bränsle, ger naturgas betydligt lägre utsläpp av miljöskadliga och hälsovådliga ämnen jämfört med bensin och diesel. Dessutom är koldioxidutsläppen, som är en bidragande orsak till växthuseffekten, ca 20% lägre än om du kör på bensin. Biogas ingår däremot i det naturliga kretsloppet och ger därför inget nettotillskott till växthuseffekten.
  Metangas finns tillgängligt i de flesta länder i Europa, med totalt cirka 1000 offentliga tankstationer – och antalet ökar snabbt, framför allt i Sverige, Tyskland, Schweiz, Österrike och Italien.
  Biogas har hittills producerats i liten skala men intresset för detta rena bränsle växer. Volvo Personvagnars hemland Sverige är ett utmärkt exempel på hur biogas produceras från avfall och systematiskt tillförs den befintliga distributionen av naturgas.
  LPG är en blandning av två gaser: propan och butan. Den kan utvinnas direkt när olja och gas pumpas upp ur marken – eller indirekt som en restprodukt från oljeraffinaderier. I likhet med naturgas är LPG renare än bensin och diesel. Emissionerna av koldioxid är 10 procent lägre är från bensin.
  LPG finns i 10 000 pumpstationer i Europa, med den största koncentrationen i Nederländerna, Storbritannien, Italien, Belgien och Frankrike. Antalet växer här också och antalet stationer ökar för varje år.

 

Ett ekonomiskt val för miljö och plånbok
Kostnaden för den gasdrivna motorn gör att nybilspriset blir något högre. Den allt starkare inriktningen mot behovet av att begränsa utsläppen av växthusgaser har å andra sidan lett till initiativ som stödjer uppbyggnaden av alternativa bränslesystem i många länder. I vissa regioner erbjuds ägarna av gasdrivna fordon exklusiva förmåner som gratis parkering i city, tillgång till bussfiler och områden i städerna som normalt är avstängda för trafik eller tillstånd att använda bilar när inskränkningar gäller för konventionella bilar. Även skattesystemen i flera länder gynnar innehav av bilar som går att köra på alternativa bränslen.
  Att köra på gas erbjuder i regel betydligt lägre driftkostnader – och det högre inköpspriset får man snabbt tillbaka genom lägre bränslekostnader. Beroende på marknaden är kostnaden för att köra på naturgas 20–60 procent lägre än för att köra på bensin och mellan 20 och 40 procent lägre än kostnaden för diesel.

 

Lång räckvidd – med opåverkat lastutrymme
Gastankarna är placerade under golvet. Detta ger ägaren tillgång till samma generösa lastutrymme som i bensin- och dieseldrivna modeller. Möjligheten att skapa en individuellt anpassad bil är naturligtvis också densamma. Du kommer ca 250–300 km* på en tank metan eller ca 450 km på en tank LPG. Reservtanken med bensin ger dig ytterligare ca 300–350 km. Möjligheten att när som helst växla från gas- till bensindrift ger flexibilitet att tanka överallt.
  Bi-Fuelmotorerna är dessutom fabriksmoterade och bilarna krocktestade för att uppfylla Volvos hårda säkerhetskrav.
* Beroende på gasens specifikation och kvalitet

 

Alternativa drivmedel – mer än bara teknik
Alternativa drivmedel med väsentligt lägre utsläpp av koldioxid är viktiga för att minska växthuseffekten. Det finns goda möjligheter att vidareutveckla motorteknik och avgasrening för bensin- och dieseldrivna bilar. Dessa kommer troligen också vara dominerande under lång tid framöver. Vad gäller alternativa bränslen är Volvo Personvagnars hållning att priortera den mest realistiska lösningen – tekniskt och kommersiellt, såväl som möjligheterna till god infrastruktur. Volvo Personvagnar bedömer att Bi-Fueltekniken med gas (metan, biogas/naturgas eller propan, LPG) har den största potentialen i Europa och har därför valt att satsa på dessa bränslen. Miljöfördelarna är uppenbara när det gäller emissioner såväl som koldioxidutsläpp – med biogas är nettotillskottet till växthuseffekten i princip obefintlig. Både metangas och LPG är billigt och finns redan tillgängligt på tankställen i de flesta europeiska länder. Biogas har dessutom fördelen att den kan produceras lokalt.
  Volvo Personvagnar har erbjudigt gasdrivna Bi-Fuelmotorer i Europa sedan 1995 och totalt sålt närmare 10000 bilar fram till 2004. Andelen sålda Bi-Fuelbilar har varit relativt konstant även om den ökat något de senaste åren. Att inte ökningstaken varit högre beror på flera faktorer, främst att antalet tankställen under lång tid varit för få eller lokalt begränsade. Volvo är med sitt engagemang med Bi-Fuelbilar fast beslutna att ytterligare utveckla marknaden för gasbilar och att medverka till ännu tätare infrastruktur för tankställen framöver.

 

Mer information om Volvo Personvagnars miljöarbete finns på www.volvocars.com.

 

50230/MP

Sökord:
Säkerhet VPS, Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera