Pressmeddelanden

Volvo OnCall första SOS-systemet med paneuropeisk täckning

 

 

 • Integrerat system för ökad säkerhet och trygghet
 • Baspaket för ökad säkerhet – kan kompletteras med trygghetspaket
 • Volvo först med fabriksmonterad lösning för att spåra en stulen bil
 • Volvo On Call kundtjänst kan avläsa bilens position och status

Volvo Personvagnar kommer redan tidigt under 2006 att lansera ett paneuropeiskt SOS-system. Alla nya Volvobilar kan då som tillval utrustas med Volvo On Call, som gör det möjligt att kontakta en larmtjänst och uppge bilens exakta position vid en olycka. Volvo On Call är dessutom ett mer komplett system än eCall, som enligt förslag från EU ska introduceras 2009-2010. Volvo On Call kommer att säljas i sju europeiska länder från våren 2006, men tjänsten stöds i fjorton länder.

 

Volvo On Call är ett integrerat system för ökad säkerhet och trygghet i bilen. Med en kombination av trådlös telekommunikation och modern datateknik assisteras Volvoföraren i besvärliga situationer.
- Om bilen är ansluten till Volvo On Call är hjälpen aldrig långt borta, säger Joost van den Bosch, Extended Offer Manager vid Volvo Personvagnar. I vissa fall krävs ett knapptryck, i andra går larmet helt automatiskt.
I England, Sverige, Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg är infrastrukturen fullt utbyggd redan tidigt under 2006.
- Volvoägare i de flesta andra länder i Europa har ändå nytta av systemet, eftersom de kan utnyttja det så fort de passerar gränsen till något av de sju anslutna länderna, säger Joost van den Bosch. Och dessutom är tjänsten tillgänglig i ytterligare sju länder, även om kontakterna då sker via ett internationellt servicecenter.
De sju andra länderna är Tyskland, Schweiz, Österrike, Danmark, Norge, Spanien och Portugal. Och inom några få år kommer Volvo On Call att kunna erbjudas på ännu fler marknader.

 

Två paket med olika innehåll
Volvo On Call består av två servicepaket; ett baspaket med inriktning på säkerhet och ett tilläggspaket inriktat på trygghet (paketering och prissättning kan variera mellan olika marknader).

 • Säkerhetspaketet består av den nödvändiga hårdvaran – Volvos integrerade GSM-telefon och en GPS-mottagare – och en femårig prenumeration på tjänsterna. Prenumerationen följer med bilen om den byter ägare under femårsperioden. Paketet omfattar följande tjänster:
 • Automatiskt larm vid en olycka om någon av krockkuddarna eller bältessträckarna aktiveras.
 • Manuellt larm vid en olycka eller plötslig sjukdom, genom ett tryck på SOS-knappen.
 • Förmedling av vägassistans vid problem med bilen.Med den automatiska larmfunktionen kan de åkande få snabbast möjliga hjälp – även i situationer där de själva inte är i stånd att larma. Därigenom kan Volvo On Call bidra till att minska risken för allvarliga följdverkningar och även till att rädda liv.Säkerhetspaketet är knutet till bilen. Därför behövs inte bilägarens personuppgifter för att tjänsterna ska kunna utnyttjas.
 • Trygghetspaketet innehåller följande tjänster:
 • Automatiskt larm till Volvo On Call kundtjänst när bilens larm har löst ut.
 • Spårning av stulen bil och information till polisen. Volvo är först med en fabriksmonterad spårningsfunktion.
 • Fjärrupplåsning av bilen om bilnycklarna förlagts eller blivit inlåsta.Trygghetspaketet är knutet till bilägaren och kräver att vissa personuppgifter lämnas.

 

Hjärtat i Volvo On Call är den speciellt uppbyggda kundtjänsten med passning dygnet runt. Ett nationellt servicecenter är placerat i vart och ett av de sju länder som är anslutna från början. I de övriga sju ombesörjs tjänsten av ett internationellt servicecenter.
För att ge bästa möjliga hjälp kan operatörerna inhämta en mängd information om bilen och passagerarnas situation. De kan avläsa bilens position och status på avstånd. Vid en olycka kan de exempelvis se om krockkuddarna har aktiverats, om fönstren är stängda och dörrarna låsta. De kan också avläsa bränslemängden i tanken och temperaturen i och utanför bilen. Övrig information som operatören kan behöva för att ge en god service finns lagrad i en centralt placerad server.
 
Säkerhetskrav och trygghetsrekommendationer
EU-förslaget gäller larmfunktionen vid en olycka. Det omfattar alla nya fordon från 2009-2010 och ska öka möjligheten till snabb och korrekt hjälp. Det åtföljs av rekommendationer för uppbyggnad av infrastruktur och processer, vilket Volvo Personvagnar redan har klarat av. Volvos lösning är dessutom mer komplett, med automatisk larmfunktion, förmedling av vägassistans och olika trygghetstjänster.
Beträffande trygghetstjänster och spårning och återlämnande av bil finns för närvarande inga planer på paneuropeiska lagkrav.

 

Framtida möjligheter
Volvo On Call är utvecklat med möjligheter att utöka tjänsterna i framtiden.
- Den kommande utvecklingen av tjänster och hårdvaror kan exempelvis göra det möjligt att ställa diagnos på bilen och installera mjukvaror på distans, säger Joost van den Bosch. Och vi ska kunna hjälpa till med vägvisning om så behövs. Vi kommer med andra ord att kunna komplettera de nu aktuella säkerhets- och trygghetstjänsterna med lösningar för ökad bekvämlighet i bilägandet och bilåkandet.

 

KH/ON-50240

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.