Pressmeddelanden

Volvo Cars säkerhetsstrateg Anders Eugensson belönas med den amerikanska regeringens specialutmärkelse Special Award of Appreciation

 

Anders Eugensson, chef för avdelningen för myndighetskontakter och huvudsaklig säkerhetsstrateg vid Volvo Car Group (Volvo Cars) belönades idag med den amerikanska regeringens specialutmärkelse Special Award of Appreciation av den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Priset delades ut under den 23:e upplagan av International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles i Seoul, Sydkorea.

 

Ända sedan 1985 då Anders Eugensson började arbeta vid Volvo Cars har han haft flera poster inom Volvos säkerhetsorganisation. Hans karriär inom Volvo Cars sträcker sig från strukturell kollisionsanalys med datorstödd konstruktion, via chefspositioner inom Volvo Cars säkerhetscenter till hans aktuella post som ansvarig för myndighetskontakter inom avdelningen Corporate Communications. Han har en viktig roll i det funktionsöverskridande säkerhetsstrategiteamet som sätter upp målen och fastställer riktningen för Volvo Cars framtida säkerhetsarbete.

 

I denna nyckelroll hos Volvo Cars har Anders Eugensson varit en aktiv drivkraft bakom införandet av och strävandet efter en nollvision i antalet allvarligt skadade och dödsolyckor i trafiken - målet i Volvos säkerhetsvision 2020. Anders Eugensson har i linje med detta långtgående mål aktivt arbetat för att genomföra tekniska innovationer och designförändringar som har visat sig ha fördelar för säkerheten i det verkliga livet och har kunnat förbättra säkerheten ytterligare.

 

- Vi gläds verkligen över att Anders har tilldelats den här utmärkelsen, säger Bodil Eriksson, Senior Vice President Corporate Communications vid Volvo Cars. Han är ständigt en inspirerande och utmanande drivkraft inom det globala nätverket för säkerhetsfrågor eftersom han flyttar fram gränserna för vad som är genomförbart för att ytterligare förbättra säkerheten i det verkliga livet.

 

Andra Volvo Cars-medarbetare som tidigare har fått ta emot den amerikanska regeringens specialutmärkelse är Thomas Broberg, Senior Technical Safety Adviser, och Jan Ivarsson, Senior Manager Safety Strategy & Requirements.

 

Sökord:
Säkerhet VPS, Volvo Cars Företagsledning
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.