Pressmeddelanden

Volvo Car Group skapar ny gemensam funktion för inköp och tillverkning

maj 24, 2013 ID: 49229

 

Volvo Car Group (Volvo Cars) kommer att etablera en ny global Inköps- och Tillverkningsfunktion i syfte att reducera komplexitet och kostnader. Den nya organisationen kommer samtidigt att skapa en tydligare styrning, kvalitetssäkring och kostnadskontroll i hela värdekedjan. Den nya enheten kommer att ledas av Lars Wrebo, för närvarande Produktionsdirektör.  

 

- Vi genomför den här förändringen som ett led i arbetet att minska komplexitet. Vi behöver stärka de tyngsta processerna inom företaget samtidigt som vi minskar byråkrati. Lars Wrebo får en central och övergripande roll genom den nya funktionen som blir ett naturligt nav tillsammans med Produktutveckling och Produktplanering", säger VD och koncernchef Håkan Samuelsson, Volvo Cars.

 

Den nya funktionen kommer därmed att få till uppgift att optimera värdeflödet från leverantör till producerad bil genom materialplanering, logistik samt tillverkning.

 

Lars Wrebo har över 25 års erfarenhet från fordonsindustrin. Han har tillbringat större delen av sin yrkeskarriär inom Scania Group och MAN innan han tillträdde tjänsten som produktionsdirektör på Volvo Cars den 1 april 2012. Han har tidigare haft helhetsansvar för hela produktionsflödet, från anskaffning av material till produkt, och poängterar leverantörerna som en viktig framgångsfaktor. 

 

- Att se tillverkning hos våra leverantörer som en del av vår hela värdekedja kommer att bli ännu mer väsentligt i framtiden. Det finns en stor förbättringspotential genom ett mer integrerat arbetssätt, säger Lars Wrebo.

 

I samband med denna organisatoriska förändring kommer Axel Maschka, Inköpsdirektör, lämna Volvo Cars.

 

- Jag vill tacka Axel Maschka, som vid denna förändring väljer att lämna företaget. Axel Maschka har bidragit till att bygga upp en global inköpsfunktion och han har genomfört flera strategiska förbättringar och besparingar. Han har också initierat flera viktiga samarbetsprojekt mellan Volvo och Geely ", säger Håkan Samuelsson.

 

Den nya organisationen träder i kraft den 1 juli.

 

Sökord:
Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Mediakontakter

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera