Pressmeddelanden

Verkliga vägförhållanden - återskapade i Volvo Personbilars Safety Centre

 

 

Överlägsen testkapacitet

 

Rörlig provningsbana

 

Krockprov bil-mot-bil i alla upptänkliga vinklar och hastigheter

 

Krocklabbet är den viktigaste delen av Volvo Personbilars Safety Centre. De två banorna - 154 och 108 meter långa - möts i en katedralliknande hall med 14,5 meter till tak.
Möjligheten att kombinera två banor - av vilka den ena kan flyttas - gör labbet vid Volvo Personbilars Safety Centre världsunikt.
Den flyttbara banan kan vridas upp till 90 grader, vilket medger krockar bil-mot-bil från full frontalkrock till sidokrock i rät vinkel.
"Vi kan helt enkelt flytta in verkligheten ute på vägarna i vårt krocklaboratorium", säger Ingrid Skogsmo, direktör vid Volvo Personbilars Safety Centre.
Banan väger över 600 ton och den flyttas med hjälp av luftkuddeteknik. Ett 0,1 mm tjockt luftskikt skapas mellan betongens rörliga yta och de tjugo luftkuddar av gummi som krockbanan vilar på. Sex specialbyggda luftkuddetruckar flyttar sedan banan.

Motor på 2 450 hästkrafter
De bilar som skall provas accelereras med hjälp av två elmotorer per bana, som via en trumma är kopplade till 18 mm stålkablar.
Motorerna är av samma typ som de som används i gruvhissar. De två starkaste motorerna utvecklar 1800 kW (2 450 bhp) vardera under accelerationen.
Två laserinstrument mäter bilarnas position med millimeterprecision, och tack vare det beräkna deras exakta position i varje givet ögonblick. Informationen överförs till de elektriska motorerna, vilket garanterar att bilarna kolliderar i exakt rätt position och med exakt rätt hastighet.
Ett par meter innan de möts rullar bilarna fritt.

850-tons block
För barriärprov används enbart den fasta banan. Ett 850 ton tungt block flyttas i läge med hjälp av samma luftkuddeteknik som den som används för den rörliga provbanan (se särskilt meddelande om krockbarriären).
Den fasta banan används också för rullningsprov, vilket innebär att bilen bogseras i motsatt riktning ut på en bana där den voltar ett antal gånger. Bilen kan också köras in i en bergvägg eller ner i ett dike om den körs åt "fel håll" på den rörliga banan.

3 000 bilder per sekund
Att studera händelsekedjan på film är en viktig del av utvärderingen av ett krockprov. Varje test filmas med ett antal höghastighetskameror för film och video, som kan ta så mycket som 3 000 bilder per sekund.
Volvo Personbilars krockanalytiker kan sedan jämföra filmen med data från olika sensorer i bilarna. Bland annat gör filmerna att man kan beräkna bilarnas deformation.
Det finns 38 höghastighetskameror som kan användas samtidigt i det nya krocklabbet. De är placerade ovanför, bredvid eller under kollisionsplatsen. Tack vare 32 dagsljuslampor på 8 000 Watt vardera är det möjligt att använda film för dagsljusexponering.

Två fotodiken
För att kunna filma ett provningstillfälle underifrån finns det två fotodiken, sex meter djupa och täckta med flera lager laminerat, härdat specialglas. Dikena inrymmer både kameror och belysningsutrustning.
I det nya krocklabbet ingår också faciliteter för att preparera provbilarna, två observationsdäck och kontorsutrymmen.

 


Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera