Pressmeddelanden

Volvo Car Group rapporterar nollresultat för 2012

  • Rörelseresultatet för helåret 18 MSEK
  • Kostnadsnivåer anpassade efter nya marknadsförutsättningar
  • Volvo Car Groups långsiktiga investeringar fortsätter

Volvo Car Group (Volvo Cars) rapporterar i dag ett nollresultat för 2012. Rörelseresultatet för helåret blev 18 miljoner kronor (2011: 2 017 miljoner kronor). Nettoomsättningen för perioden var 124,5 miljarder kronor (2011: 125,7 miljarder kronor).

 

En ny marknadssituation, präglad av ekonomisk osäkerhet i Europa, påverkade starkt Volvo Cars försäljning och intjäning  under 2012. Under den andra halvan av förra året fokuserade Volvo Cars på att anpassa kostnaderna efter den nya försäljningssituationen. Samtidigt fortsatta de långsiktiga investeringarna som krävs för koncernens transformationsprocess.

 

Mer information om Volvo Cars årsresultat för 2012 finns i koncernens finansiella rapport för 2012. Rapporten innehåller mer detaljer om utvecklingen på Volvo Cars olika marknader och även utförlig information om koncernens resultat. Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning här.

 

- Vi är mitt i vad som kan vara den största transformationen i koncernens historia, säger Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars. Trots en utmanande marknadssituation så fortsätter vi att investera i viktiga, framtida tekniska system som till exempel VEA (Volvo Engine Architecture) och SPA (Scalable Product Architecture). Samtidigt har vi klarat av kostnadssidan effektivt. Den här balansen är avgörande när vi skapar vår framtid som en stark, självständig biltillverkare i premiumsegmentet.

 

Utsikter för 2013
Den hårda konkurrensen inom bilindustrin spås fortsätta under 2013 då biltillverkare försöker vinna volym- och marknadsandelar och därför ökar pressen på både försäljningsvolymer och prissättning. Den kinesiska och den amerikanska marknaden förväntas växa på grund av en ökad efterfrågan. Samtidigt är det troligt att den utmanande ekonomiska situationen kommer fortsätta att påverka den europeiska bilmarknaden.

 

- Vår strategi för 2013 är att behålla marknadsandelarna i de länder där vi verkar genom att, med större precision än tidigare, öka närvaron i våra segment, säger Håkan Samuelsson. Den hårda konkurrenssituationen kommer sannolikt att bestå under 2013 och räknar man med makroekonomiska trender så kan vi förvänta oss att försäljningen för 2013 blir i nivå med förra året. Samtidigt har vi ett bra utgångsläge för att dra nytta av positiva försäljningstrender och kunna nå nya kunder i och med att nästan hela vårt modellutbud är förnyat och snart ska lanseras på marknaderna.

 

 

Angående Volvo Car Groups finansiella rapport 2012
Uppgifterna i den finansiella rapporten 2012 hänvisar till det konsoliderade affärsresultatet för Volvo Car Group. Där inkluderas Volvo Car Corporation, dess moderföretag Geely Sweden AB, och alla dotterbolag. I Sverige bokförs årsredovisningar för Geely Sweden Holdings AB, Geely Sweden Automotive AB, Geely Sweden AB och Volvo Car Corporation på årsbasis hos Bolagsverket. Det konsoliderade finansiella resultatet för Geely Sweden AB representerar Volvo Car Groups affärsresultat.

 

Sökord:
Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Mediakontakter

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera