Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar: Vi strävar efter utveckling som gör världen lite trivsammare att vistas i

 

 

 

För Volvo Personvagnar AB handlar affärsverksamhet inte bara om att sälja bilar som är snygga, bekväma, roliga och säkra att köra. Det innebär också att ta ett ansvar som sträcker sig utöver kundernas traditionella förväntningar.

 

I en konkurrensutsatt bransch och i ett samhälle som styrs av ett oändligt antal valmöjligheter står Volvo Personvagnar som drivs av behovet att leverera mer, bättre och snabbare inför ett dilemma.

 

Allt som görs ses inte som positivt av alla.

 

En viktig del av vad det moderna företaget har att arbeta med är vad som kan kallas ansvarsfullt företagande. Det är viljan att ta ett konstruktivt samhällsansvar genom att balansera behoven hos företaget och dess kunder, för samhället samt  för kommande generationer. För Volvo Personvagnar innebär det att ställas inför paradoxen; att bilen har varit en enormt positiv kraft för utvecklingen och bidragit med stor frihet och livskvalitet, samtidigt som den också har medfört  problem i form av föroreningar, trafikstockningar och hälsa.

 

- Var börjar och var slutar vårt ansvar som biltillverkare? frågar Hans-Olov Olsson, VD för Volvo Personvagnar i företagets nyligen publicerade "2002 Rapport om ansvarsfullt företagande". Och han besvarar sin egen fråga genom att notera att verkligheten sällan är svart eller vit.

 

- Dilemman som vi ställs inför kan ofta verka omöjliga att lösa … många av de lösningar vi tillämpar är kompromisser som kan godtas av de flesta, men inte av alla, säger Hans-Olov Olsson.

 

- Ett av de mest populära fordonssegmenten idag är de så kallade SUV-arna (Sport Utility Vehicles). Trots att de förbrukar mer bränsle och att de ifrågasatts ur säkerhetssynpunkt, så vill folk ha dem. Volvo bestämde sig för att ta fram en SUV som uppfyller stränga säkerhets- och miljönormer. Det gläder mig att Volvos XC90 SUV har vunnit så stor uppskattning, inte minst för sin säkerhet.

 

Volvo Personvagnar står för nästan en procent av de 57 miljoner bilar som säljs varje år, viket gör Volvo Personvagnar till en av de minsta biltillverkarna i världen. Efter att ha byggt upp ett avundsvärt rykte som tillverkare av säkra och miljövänliga premium-bilar, riktar Volvo Personvagnar nu även in sig på att ta ledningen inom ansvarsfullt företagande.

 

- Transparens och ärlighet är viktiga för att skapa ett starkt partnerskap mellan oss själva som tillverkare i en konkurrensutsatt bransch och det samhälle och samhällsliv som vi utgör en integrerad del av,” poängterar Sven Eckerstein, vice VD samt ordförande i Volvo Personvagnars miljöråd. Detta är också en förutsättning för givande relationer med ickestatliga organisationer och myndigheter.

 

För att kunna uppfylla detta löfte har Volvo Personvagnar skapat ett ”scorecard” som gör det möjligt att punkt för punkt kunna följa framstegen med att bidra till en hållbar utveckling.

 

Volvo Personvagnars scorecard för 2002 innehåller 18 punkter och viktiga nyckeltal som värderar de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna. Den indikator som anses lämpligast och bäst tillämpbar används i varje enskilt fall och tilldelas ett plus-, likhets- eller minustecken beroende på om en förbättring eller försämring ägt rum under året. Varje plustecken betraktas som ett steg framåt mot en hållbar utveckling, medan ett minus innebär ett steg i fel riktning.

 

Hur lyckades då Volvo Personvagnar under 2002?

 

- Scorecard visar att nio av totalt arton nyckeltal förbättrades under året, två var oförändrade och sju hade försämrats jämfört med föregående år, säger Sven Eckerstein.

 

Förbättringar har skett inom kundtillfredsställelse, försäljning av bilar för alternativa bränslen samt mångfald. Å andra sidan avslöjade jämförelsen också en förväntad ökning av medelbränsleförbrukningen (till följd av lanseringen av Volvo SUV-en som är ett större och tyngre fordon) och en lätt minskning i de anställdas trivsel efter en betydande förbättring under 2001.

 

Mellan december 2002 och maj 2003 hade Volvo Personvagnar en antal seminarier med organisationer för mänskliga rättigheter, miljöorganisationer, konsumentorganisationer, fackföreningar, myndigheter och forskare i Sverige, Storbritannien och USA. Vid dessa möten diskuterades biltillverkarnas roll, förväntningarna på Volvo Personvagnar och andra frågor. Det övergripande budskapet var tydligt: Volvo Personvagnar förväntas tackla dessa frågor på fler sätt än att bara utveckla bättre och bättre bilar.

 

- Ärligt talat så motiverar de flesta företag sina ansträngningar inom ansvarsfullt företagande med förbättrad kundlojalitet och nöjdare medarbetare. Vi tror att det är så, men vi ser även ansvarsfullt företagande som ett nytt konkurrensredskap eftersom en förståelse för de långsiktiga utmaningar som samhället står inför stärker uppfinningsrikedomen och förmågan att skapa affärsmöjligheter, poängterar VD Hans-Olov Olsson.

 

- Volvo Personvagnar tror mer på evolution än på revolution eftersom det inte finns några enkla lösningar. Det framstår tydligt att vi måste tänja på gränserna för det möjliga för att kunna uppnå en god balans, sammanfattar Hans-Olov Olsson.

 

Bakgrund
Volvo Personvagnar säljer med sin inriktning på säkerhet och miljö över 400 000 bilar per år på över 100 marknader i hela världen. Företaget har tillverkat bilar sedan 1927 och sysselsätter 28 000 personer. Volvo Personvagnar ingår i lyxsegmentet, Premier Automotive Group i Ford Motor Company.

 

Läs även om Volvo Personvagnars "2002 - rapport om ansvarsfull företagande" på www.volvocars.com/citizenship eller läs pdf-filen under "Relaterad information".

 

För utförligare information kontakta: Christer Gustafsson

 

Tel: 031 596525

 

Email: cgustaf4@volvocars.com

Sökord:
Säkerhet VPS, Miljö VPS, Kvalitet VPS, Allmänt VPS, Hållbarhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera