Pressmeddelanden

Volvo Cars och Geely samarbetar i nytt FoU-center i Göteborg

 

Geely Holding, majoritetsägare i Volvo Car Corporation (Volvo Cars) och Geely, kommer att etablera ett forsknings- och utvecklingscenter i Göteborg. Centret ska utveckla en ny modulär arkitektur och en uppsättning komponenter för framtida bilar i C-segmentet, och därmed tillgodose behoven hos både Volvo Cars och Geely. Centret ska ledas av Mats Fägerhag - för närvarande chef inom Produktstrategi hos Volvo Cars - och utnyttja Volvos tekniska ledarskap inom Geely Holding. Det nya FoU-centret kommer att ha cirka 200 heltidsanställda medarbetare.

 

- Vår koncern har ambitiösa mål för att öka konkurrenskraften hos våra varumärken, säger majoritetsägaren och styrelseordförande Li Shufu. Geely ska fortsätta att förbättra kvaliteten på sina produkter under de kommande åren och har mycket att lära av Volvo Cars. Detta utbyte av kunskap och teknik måste dock ske utan att äventyra varumärkenas integritet och individuella produktutveckling. Vi tror att ett fristående, men ändå gemensamt, FoU-center med en fokuserad strategi är det bästa sättet att uppnå detta, fortsätter Li Shufu.

 

- En internationell grupp har fått i uppdrag att ta den märkesövergripande modulära strategin till en ny nivå. Strategin ska leverera allt det som ett varumärke som Volvo behöver för att växa inom det globala segmentet för exklusiva personbilar. Geely ska uppfylla de krav som ställs av högvolymsegmentet i Kina och på utvalda internationella marknader. Detta kräver en annan teknisk nivå, avslutar Li Shufu. 

 

FoU-centret ska etableras i Göteborg (Lindholmen Science Park), för att utnyttja den omfattande fordonskompetens som finns samlad i regionen. Det nya FoU-centret kommer att ha cirka 200 heltidsanställda ingenjörer från Sverige och Kina. Rekryteringar av ingenjörer pågår och centret kommer att vara i full drift i slutet av 2013. Den modulära arkitekturen och den nya uppsättningen komponenter kommer inte bara att leverera produktteknik och utrustningsnivåer i världsklass, utan även ge stora kostnadsbesparingar sett till utveckling, testning och inköp. Resultatet blir betydande skalfördelar.

 

Mats Fägerhag, chef för det nya FoU-centret, kommenterar:

- Den modulära konstruktionen tillåter att flera olika fordonsplattformar utvecklas från samma grundläggande arkitektur vilket gör det möjligt för båda märkena att utveckla skräddarsydda lösningar. Detta kommer att bli ett mönsterprojekt som visar möjligheterna till samarbete mellan en exklusiv biltillverkare i västvärlden och ett blomstrande kinesiskt bilföretag.

 

- Med Geely som partner säkerställer vi att Volvo Cars behåller full kontroll över utvecklingen av nästa generations C-segmentbilar, säger Peter Mertens, chef för Produktutveckling inom Volvo Cars. Vi kommer inte att behöva kompromissa på det sätt som är oundvikligt i samarbete med en extern aktör.

 

Mats Fägerhag och hans grupp har stöd av högsta ledningen för Volvo Cars och Geely. Carl-Peter Forster, chefsrådgivare till Geely Holding och medlem av styrelsen för Volvo Cars, ska säkerställa att utvecklingen av den modulära arkitekturen och den nya komponentuppsättningen uppfyller de enskilda märkenas specifika krav på kostnads- och utrustningsnivåer.

 

Samtidigt fortsätter utvecklingen av Volvo Cars skalbara plattformsarkitektur (SPA) för större modeller inom Volvo Cars egen FoU-organisation. Den första SPA-bilen ska lanseras 2014.

 

Om Mats Fägerhag

Mats Fägerhag studerade maskinteknik vid Lunds universitet och har tillbringat större delen av sitt yrkesverksamma liv inom fordonsindustrin. Han har haft flera ledande befattningar inom Saab Automobile och General Motors. Han ledde GM Europas fordonssystemutveckling i Frankfurt, Tyskland, där han ansvarade för utvecklingen av två nya globala modellplattformar. Han anställdes vid Volvo Cars i februari 2012.

 

Sökord:
Teknik, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Mediakontakter