Pressmeddelanden

Volvo Car Group sänker produktionsvolymen under december vid sina anläggningar i Torslanda och Gent

 

(Ny version: korrigerad taktsänkning till 45 bilar per timma) Volvo Car Group har beslutat att sänka produktionsvolymerna vid Torslanda- och Gentfabrikerna under december.

 

Volymminskningen kommer att genomföras genom ett antal produktionsfria dagar och genom att enstaka skift ställs in. För Torslandafabrikens del är det vecka 51 som innehåller tre produktionsfria dagar, före julhelgen. I Gent blir det två dagar med produktionsuppehåll.

 

Mot bakgrund av produktionsplanen för de första månaderna 2013 har Volvo Personvagnar även beslutat om en tillfällig taktsänkning vid Torslandafabriken, till 45 bilar per timma, från vecka 4. Denna taktsänkning kommer att påverka antalet inhyrda personer som för närvarande anlitas av Torslandafabriken.

 

- Vi har redan tidigare indikerat att vi behöver vara flexibla med tanke på den aktuella situationen på marknaden, och att vi kommer att använda denna flexibilitet i vårt system vid behov, säger Lars Wrebo, produktionsdirektör på Volvo Personvagnar. Efter en positiv utveckling av försäljningsvolymen under senare år har vi under 2012 noterat en stadig nedgång i efterfrågan som hittills inte vänt. Det har därför blivit nödvändigt att ytterligare anpassa vår produktion.

 

Sökord:
Manufacturing Facility
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.