Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar förbättrar säkerheten med kommunicerande bilar

 

Genom att göra det möjligt för fordon att kommunicera med varandra och med trafikmiljön skapas fantastiska möjligheter. Kan man utbyta viktig information blir körningen säkrare och bekvämare.

 

Volvo Personvagnar har därför gått med i konsortiet CAR 2 CAR Communication tillsammans med andra europeiska biltillverkare och leverantörer. Målet är att en gemensam plattform för kommunikation mellan bilar ska vara klar inom fem år.

 

-I framtiden kommer vi att få se ett avancerat utbyte av viktig information mellan fordon, till exempel uppgifter om position, hastighet och riktning, säger Erik Israelsson, projektledare för intelligenta transportsystem (ITS) på Volvo Personvagnar.

 

Volvo Personvagnar undertecknade nyligen en avsiktsdeklaration med medlemmarna i konsortiet CAR 2 CAR Communication om införande av standardiserad teknik för kommunikation mellan bilar från och med 2016.

 

Syftet är att kommunikation mellan bilar ska fungera mellan alla fordon, oavsett tillverkare. Kommunikationen sker via ett trådlöst nätverk (liknande WLAN) och utnyttjar befintliga system, bland annat navigationssystemet GPS. CAR 2 CAR har tilldelats en egen frekvens så att bilar inom en viss radie automatiskt ansluts och kan utbyta information om position, hastighet och riktning. Genom att montera sändare i väginfrastrukturen, till exempel vägskyltar och trafikljus, utökas kommunikationsnätverket ytterligare.

 

-Det här området har stora potentiella möjligheter och kan ge betydande vinster på många andra håll, förutom trafiksäkerhet, till exempel jämnare trafikflöde och ökad komfort för trafikanterna, berättar Erik Israelsson.

 

Ett par exempel på tillämpningsområden för den nya tekniken:

 

Information om optimal hastighet för ”grön våg”

Via en sändare i trafikljuset får föraren information om den optimala hastigheten för att passera genom en ”våg” av gröna trafikljus för att slippa bromsa för rött ljus i onödan. Vid rödljus kan föraren också få information om hur lång tid det tar innan ljuset slår om till grönt.

 

Varning för utryckningsfordon

Varnar föraren för utryckningsfordon i närheten och gör det möjligt för honom eller henne att köra åt sidan och lämna fri passage i god tid och utan att behöva bli överraskad. Detta kan vara bra på kvällen och natten i stadsmiljö där utryckningsfordonen använder sina sirener mera sparsamt av hänsyn till de boende i närheten, och också om man spelar musik högt i bilen.

 

Varning för vägarbete

Varnar föraren för vägarbeten. Anläggningsfordon och tung utrustning kan skicka information till fordon i god tid före arbetsplatsen. På det viset kan förare få information om ändrade hastighetsgränser och vägomläggningar nära arbetsplatsen. Systemet kan också informera föraren om hur mycket som återstår av ett långt vägarbetsområde.

 

Varning för långsamma fordon

Långsamma eller havererade fordon på vägen skickar en varning till övriga trafikanter. Genom att få information i god tid minskar risken för otrevliga överraskningar i trafiken, vilket minskar antalet olyckor.

 

Varning för trafikstockning

Varnar föraren för trafikstopp eller bilköer. Eftersom fordonen bakom varnas för att det är ett stopp längre fram minskar risken för olyckor.

 

Väderinformation

Varnar för lokalt dåligt väder, till exempel kraftigt regn, snöfall eller isiga vägar.

 

Information om trafikskyltar

CAR 2 CAR ger information om permanenta eller tillfälliga hastighetsgränser. Informationen lämnas av kommunikationsenheter längs vägen som kan informera om sådant som vägskyltar och deras placering längs vägen.

 

Elektroniskt nödbromsljus

Fordon som havererat på vägen skapar farliga situationer för förare och passagerare i det drabbade fordonet samt för andra trafikanter. CAR 2 CAR varnar om ett fordon plötsligt saktar in.

 

Varning för ankommande motorcykel

Motorcyklister hör till de mest utsatta trafikanterna och för att förbättra säkerheten informerar CAR 2 CAR andra trafikanter om det finns en motorcykel i närheten.

 

Rödljusvarning

Trafikljus som kommunicerar med bilar gör det möjligt att varna förare som inte har uppmärksammat ett rött ljus, till exempel genom att aktivera en tydlig ljud- och ljussignal i bilen. Tekniken gör det också möjligt att varna en förare som kör igenom när trafikljuset visar grönt om ett annat fordon av misstag är på väg att korsa hans/hennes väg.

 

-När systemet har monterats i framtidens bilar kommer det att medföra stora fördelar för förarna och nästa generations infrastruktur. Och det kommer att bidra till att förbättra trafiksäkerheten, säger Erik Israelsson.

 

 

 

Konsortiet CAR 2 CAR Communication startades gemensamt av ett antal europeiska biltillverkare med stöd av leverantörer, forskningsinstitut och andra partner.

Sökord:
Säkerhet VPS, Teknik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera