Pressmeddelanden

Volvo Personvagnars slutsats efter Sartre-projektet: Fordonskonvojer kan integreras med övriga trafikanter på vanliga motorvägar

Volvo Personvagnars slutsats efter Sartre-projektet:

Fordonskonvojer kan integreras med övriga trafikanter på vanliga motorvägar

 

Sartre-projektet (Safe Road Trains for the Environment) som omfattade sju europeiska partner slutfördes framgångsrikt under 2012.

 

Detta unika projekt visar möjligheterna med fordonskonvojer på normala motorvägar där konvojerna kan samverka med andra trafikanter i en blandad trafikmiljö.

 

Tack vare Volvo Personvagnar och de övriga deltagarna i Sartre-projektet kan du snart ta händerna från ratten och ögonen från vägen i din egen bil och låta den moderna tekniken ta hand om körningen.

 

-Fordonskonvojerna erbjuder det bästa av två världar. Du kan utnyttja möjligheterna att göra annat som du har i allmänna färdmedel bakom ratten i din egen bil. Det kompletterar på ett perfekt sätt nöjet av att själv köra en Volvo, säger Erik Coelingh, teknikspecialist på Volvo Personvagnar.

 

Fyra meters lucka mellan fordonen

Volvo Personvagnar är den enda biltillverkaren som deltar i Sartre. Projektets fordonskonvoj omfattar en manuellt körd ledlastbil, följd av en annan lastbil och tre av Volvos bilar (S60, V60 och XC60).

 

Tack vare en kombination av befintlig och ny teknik körs samtliga följebilar automatiskt i hastigheter på upp till 90 km/t, i vissa fall med bara fyra meters lucka mellan fordonen.

 

-Grundprincipen är att fordonen i konvojen upprepar ledfordonets rörelser. För att uppnå detta har vi utökat den kamera-, radar- och laserteknik som används i de nuvarande säkerhets- och stödsystemen, såsom adaptiv farthållare, City Safety, Lane Keeping Aid, Blind Spot Information System och Park Assist Pilot, säger Erik Coelingh.

 

Fordonen har kompletterats med följande viktiga nya funktioner:

  • En prototyp till gränssnitt människa-maskin som inkluderar en pekskärm för att visa viktig information och för att lämna kommandon som till exempel att gå med i eller lämna fordonskonvojen.
  • En prototyp till kommunikationsenhet som gör det möjligt för samtliga fordon inom konvojen att kommunicera med varandra.

Smidigare än allmänna transportmedel

Visionen på lång sikt är att skapa ett transportsystem där det blir attraktivare och bekvämare att gå med i en fordonskonvoj än att lämna bilen och använda allmänna transportmedel på resor över längre distanser.

 

-Information om fordonskonvojerna kommer naturligtvis att integreras i infotainmentsystemet Volvo Sensus när tekniken är redo för produktion. Att boka, ansluta till eller lämna konvojen måste vara enkelt och smidigt. En annan utmaning är att skapa ett system som kan hantera kostnadsaspekterna. Det är logiskt att tänka sig att fordonskonvojerna kommer att omfatta en avgift eller inkomst, beroende på om du äger ett ledfordon eller en följebil, säger Erik Coelingh.

 

Många fördelar

Förutom att kunna göra annat medan man kör bil, medför fordonskonvojerna många andra viktiga och attraktiva möjligheter:

  • De främjar säkrare transporter. En yrkesförare leder fordonskonvojen, till exempel i en lastbil. Tack vare den samordnade tekniken blir reaktionstiderna mellan fordonen mycket korta.
  • Miljöpåverkan reduceras. Bilarna kör nära varandra och kan dra nytta av det minskade luftmotståndet.
  • Det blir färre hastighetsvariationer, vilket ger ett effektivare utnyttjande av vägkapaciteten.

-Energibesparingen är potentiellt 10-20 procent. Det betyder att resan till din semesterort blir inte bara bekvämare och säkrare. De pengar du sparar på minskad bränsleförbrukning kan du sedan lägga på en lunch på stranden i stället, säger Erik Coelingh med ett leende.

 

Dialog mellan intressenter

Utmaningen att införa fordonskonvojer på Europas motorvägar är inte enbart en teknisk fråga. Därför omfattar Sartre-projektet också en bred studie för att identifiera de förändringar som krävs för att fordonskonvojer ska kunna bli verklighet.

 

-Det finns flera frågetecken som måste rätas ut innan fordonskonvojer kan bli verklighet på Europas vägar. Volvo Personvagnar är ledande inom fordonssäkerhet. Därför är vi särskilt inriktade på nödsituationer såsom undvikande av hinder eller plötsliga inbromsningar. Vi är hur som helst övertygade om att fordonskonvojer har fantastiska möjligheter, säger Erik Coelingh avslutningsvis.

 

Sartre står för Safe Road Trains for the Environment, dvs. säkra fordonskonvojer för miljön. Sartre delfinansieras av Europeiska kommissionen under det sjunde ramprogrammet. Projektet leds av Ricardo UK Ltd och omfattar samarbete mellan följande deltagande företag: Applus+, Idiada och Tecnalia från Spanien, Institut für Kraftfahrzeuge (ika) från Aachens universitet i Tyskland och det tekniska forskningsinstitutet SP samt Volvo Personvagnar och Volvokoncernen från Sverige.

 

http://www.sartre-project.eu/

Sökord:
Säkerhet VPS, Miljö VPS, Teknik, Koncept, Hållbarhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.