Pressmeddelanden

Volvo Car Group rapporterar positivt rörelseresultat för första halvåret 2012 trots tuffa marknadsförhållanden

 

Volvo Car Group rapporterar ett positivt rörelseresultat för första halvåret 2012 trots tuffa marknadsförhållanden

 

  • Rörelseresultat (EBIT) på 239 miljoner kronor
  • Försäljningen påverkades av en svagare marknad
  • Förändringsprogram för koncernen fortskrider enligt plan

Volvo Car Group (koncernen) rapporterade idag ett rörelseresultat på 239 miljoner kronor under det första halvåret 2012, vilket är en nedgång från resultatet 1 529 miljoner kronor under samma period 2011. Rörelseintäkterna ökade under perioden med 3,9 procent till 65,3 miljarder kronor jämfört med första halvåret 2011 (62,9 miljarder kronor). Volvo Car Groups globala försäljning under första halvåret 2012 uppgick till 221 309 fordon, vilket innebär en nedgång på 4,1 procent jämfört med samma period 2011 (230 746). Resultatet visar på koncernens goda återhämtningsförmåga trots tuffa marknadsförhållanden.

 

Under 2012 inleddes flera strategiska samarbeten, som kommer att få stor betydelse för att trygga företagets framtida framgångar:

  • Lanseringen av nya Volvo V40 under bilsalongen i Genève;
  • Försäljningsstart för Volvo V60 Plug-in Hybrid;
  • Undertecknande av samförståndsavtal (MoU) med China Development Bank om potentiella finansieringsmöjligheter;
  • Undertecknande av MoU med Zhejiang Geely för att undersöka möjligheterna till ytterligare samarbete mellan de båda företagen;
  • Nästa steg i etablerade partnerskap med Siemens och Vattenfall;
  • Upprättande av Volvo Car Financial Services för återförsäljare och kunder i USA;

Fördjupad information om koncernens rörelseresultat under första halvåret 2012 finns i halvårsrapporten januari-juni 2012. Rapporten innehåller ytterligare detaljer om utvecklingen på Volvo Car Groups olika marknader samt de framsteg som görs mot koncernens långsiktiga mål med en global försäljning av 800 000 fordon år 2020. Hela rapporten är tillgänglig för nedladdning här.

 

- Vi skapar robusthet i vår koncern och har just påbörjat vår förändringsresa, säger Stefan Jacoby, vd för Volvo Personvagnar. Vårt rörelseresultat visar att vi under det första halvåret intog en proaktiv hållning för att säkra våra marginaler. Vi var försiktiga och deltog inte fullt ut i de rabattkrig som pågick på vissa marknader. Osäkerheten i ekonomin på de flesta av våra marknader kommer att kvarstå under resten av 2012 och konkurrensen är stenhård.

 

- Nya Volvo V40, som lanserades i våras, börjar stötta försäljningen under andra delen av 2012 och vi är oerhört glada över den respons bilen har fått, säger Stefan Jacoby. En annan viktig produktlansering var V60 Plug-in Hybrid, det första beviset på vår ambition att utveckla Volvo Car Group till den ledande aktören inom elektrifiering. Båda dessa bilar är tidiga resultat av den nya strategin som lanserades 2010. För att nå våra mål behöver vi utvecklas starkt inom områden som produkt, produktion och kompetens. Vi genomför nu de nödvändiga förändringarna med våra dedikerade ägares stöd.

 

 

Om Volvo Car Groups halvårsrapport januari-juni 2012

Siffrorna i halvårsrapporten januari-juni 2012 avser det sammanslagna verksamhetsresultatet för Volvo Car Group. Här ingår Volvo Car Corporation (Volvo Personvagnar AB), dess moderbolag Geely Sweden AB samt alla dotterbolag, exempelvis Volvo Car NV Belgium, alla återförsäljare världen över inklusive Nordamerika, Volvo China Investment Co Ltd och Volvo Cars Real Estate and Assets AB. Joint ventures och minoritetsintressen återspeglas enligt IFRS redovisningsprinciper.

 

Sökord:
Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.