Pressmeddelanden

Premiär för Sartre-projektets fordonståg på allmän väg

 

För första gången någonsin har en fordonståg bestående av en Volvo XC60, en Volvo V60 och en Volvo S60 plus en lastbil framförts automatiskt av ett ledarfordon på en allmän motorväg bland andra trafikanter. Det historiska testet i Spanien blev mycket lyckat.

 

Försöken med fordonståg inom ramen för Sartre-projektet (SARTRE, Safe Road Trains for the Environment) – ett joint venture mellan Ricardo UK Ltd, Applus+ Idiada, Robotiker, Institut für Kraftfahrzeuge Aachen (Ika), Sveriges tekniska forskningsinstitut SP, Volvo Technology och Volvo Personvagnar – går framåt. Ett viktigt steg togs förra veckan på en motorväg utanför Barcelona – första försöket någonsin med att köra ett fordonståg bland andra trafikanter.

 

-Vi körde 200 kilometer på en enda dag och testet gick verkligen bra. Vi är helnöjda, säger Linda Wahlström, ansvarig för Sartre-projektet på Volvo Personvagnar.

 

Ett fordonståg består av ett ledarfordon som körs av en professionell förare, följt av ett antal fordon. Med hjälp av de säkerhetssystem som redan utvecklats av Volvo Personvagnar och Volvo Technology, bland annat kameror, radar och lasersensorer, kan bilarna övervaka ledarfordonet och även andra fordon i sin omedelbara närhet. Genom att lägga till trådlös kommunikation kan fordonen i tåget ”kopiera” ledarfordonet med hjälp av ett självständigt kontrollsystem som utvecklats av Ricardo och accelerera, bromsa och gira på exakt samma sätt som ledarfordonet.

 

Förbättrad förarmiljö, bland mycket annat

Projektet syftar till att ge bättre komfort åt förarna som nu kan tillbringa tiden med att göra annat medan de kör. De kan arbeta med sina laptopar, läsa en bok eller njuta av en lunch i lugn och ro.

 

Självklart syftar projektet också till att förbättra trafiksäkerheten, minska miljöpåverkan och, tack vare följsam hastighetsreglering, minska risken för köbildning.

 

Det historiska fordonståget i Spanien bestod av ett ledarfordon och fyra bilar i det efterföljande tåget, en Volvo S60, en Volvo V60, en Volvo XC60 och en lastbil.

-Att kunna köra bland andra medtrafikanter är en viktig milstolpe för projektet. Det var verkligen spännande, säger Linda Wahlström. Fordonen körde i 85 km/h. Avståndet mellan de olika fordonen var bara sex meter. Under försöken på provbanan prövade vi med luckor på mellan fem och femton meter.

 

Snabb acklimatisering

Att sitta i en bil bara sex meter bakom en annan medan man kör i 85 km/h och enbart lita till tekniken kan kännas lite nervöst. Men erfarenheterna hittills tyder på att personerna som deltar acklimatiserar sig mycket snabbt.

 

Det treåriga Sartre-projektet har pågått sedan 2009. Totalt har fordonen i projektet kört cirka 1 000 mil. Efter testet på allmänna vägar i Spanien går projektet nu in i en ny fas med fokus på analys av bränsleförbrukningen.

 

-Vi har lärt oss massor under den här perioden. De flesta tror att självgående bilar är science fiction, men sanningen är den att tekniken redan finns. Ur rent konceptuell synpunkt fungerar det utmärkt och fordonståg kommer att finnas i någon form i framtiden, säger Linda Wahlström.

 

Hon fortsätter:

-Vi har fokuserat intensivt på att ändra så lite som möjligt i befintliga system. Allt ska fungera utan några infrastrukturförändringar på vägarna eller dyrbara extra komponenter i bilarna. Frånsett programvaran som tagits fram inom projektets ram är det egentligen bara det trådlösa nätverket mellan bilarna som skiljer dem från de andra bilarna i utställningshallarna i dag.

 

NOTER TILL REDAKTÖRERNA

 

Om Sartre-projektet: Sartre står för Safe Road Trains for the Environment, dvs. säkra fordonståg för miljön. Sartre delfinansieras av Europeiska kommissionen under det sjunde ramprogrammet. Projektet leds av Ricardo UK Ltd och omfattar samarbete mellan följande deltagande företag: Idiada och Tecnalia från Spanien, Institut für Kraftfahrzeuge Aachen (Ika) från Tyskland och det tekniska forskningsinstitutet SP samt Volvo Personvagnar och Volvo Technology från Sverige.

 

Syftet med Sartre är att uppmuntra till en radikal förändring av persontransporterna genom att utveckla säkra, miljövänliga fordonståg. System utvecklas i prototypform som kommer att underlätta ett säkert införande av fordonståg på vanliga offentliga motorvägar med total samverkan med fordon som inte ingår i fordonskombinationen. Projektet är inriktat på de tre grundläggande transportfrågorna miljö, säkerhet och trafikstockningar, samtidigt som det ska uppmuntra förarens acceptans genom utsikterna till ökad ”förarkomfort”. Syftet med Sartre kan sammanfattas på följande sätt:

 

  1. Att definiera en uppsättning acceptabla strategier för fordonståg som ska göra det möjligt för tågen att köra på offentliga motorvägar utan att vägen eller den omgivande infrastrukturen behöver ändras.
  2. Att förstärka, utveckla och integrera teknik för ett prototypsystem så att de definierade strategierna kan utvärderas i realistiska scenarier.
  3. Att visa hur användningen av fordonståg kan leda till förbättringar av miljö, säkerhet och trafikstockningar.
  4. Att visa hur en ny affärsmodell kan användas för att uppmuntra användningen av fordonståg med fördelar för såväl den som tillhandahåller ledarfordonen som de som abonnerar på fordonstågstjänsterna.

Om försöken lyckas beräknas vinsterna från Sartre bli betydande. Besparingen i fråga om bränsleförbrukning för fordonståg som framförs i hög hastighet beräknas till cirka 20 procent, beroende på avstånd och geometri mellan fordonen. Säkerheten förbättras genom ett minskat antal olyckor på grund av förarens åtgärder och trötthet. Utnyttjandet av befintlig vägkapacitet kommer också att öka med potentiella minskningar av restiderna som följd. För dem som använder tekniken blir de praktiska fördelarna, dvs. en smidigare, mer förutsägbar och billigare resa som erbjuder en möjlighet till ytterligare fritid, betydande. Sartre-projektet startade formellt i september 2009 och kommer att pågå i totalt tre år. www.SARTRE-project.eu

 

Partners

 

SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, ingår i SP-koncernen som består av moderbolaget plus dotterbolagen CBI, Glafo, SIK, SMP, YKI och JTI. Institutet är ett viktigt centrum för forskning, innovation och hållbar utveckling inom industri och samhälle. Koncernen täcker ett brett tekniskt område med laboratorieresurser i nationell och internationell toppstandard. Koncernen har cirka 1 000 anställda, varav hälften är universitetsutbildade och cirka 250 har forskarutbildning, vilket utgör en viktig kunskapsresurs. Sedan november 2009 ägs SP-koncernen helt av det statliga holdingbolaget RISE Holding AB. För mer information, se http://www.sp.se/en/

 

Ricardo plc är en ledande fristående leverantör av tekniska lösningar och strategisk konsult till världens transportsektor och industrier som utvecklar ren energi. Företagets tekniska expertis omfattar allt från integrering av fordonssystem, kontroller, elektronik och programvaruutveckling till de senaste motor- och transmissionssystemen och teknik i bensin-, diesel-, hybrid- och bränslecelldrivna system samt vindenergi- och vågkraftsystem. Ricardo plc är ett offentligt bolag och noterat på Londonbörsen. Dess omsättning för redovisningsåret 2010 var 162,8 miljoner pund. Ricardo deltar i Sartre-projektet via sitt brittiska företag Ricardo UK Ltd. För mer information, se www.ricardo.com.

 

Robotikerär en allroundleverantör av upphandlad forskning, utveckling och innovation och erbjuder en komplett uppsättning tjänster och produkter som sträcker sig från framförhållning och teknikövervakning till lansering av företag som bygger på ny teknik. I företagets breda spektrum av metoder för samarbete med företag märks framför allt utveckling av FoU-projekt och tjänster inom teknisk konsultverksamhet. Robotiker är verksamt på sina referensmarknader via fem olika affärsenheter: Energy, Telecom, Automotive, Infotech och Innova. Det hjälper teknikcentra att specialisera sig genom att rikta in forskningen mot företagens behov inom dessa nyckelsektorer. Företagets huvudmål är att aktivt bidra till utvecklingen i samhället genom överföring av forskning och teknik. Under årens lopp har Robotiker deltagit i över 85 europeiska projekt. 24 av dessa pågår fortfarande. För mer information, se www.robotiker.com

 

Volvo Technology Corporationär en affärsenhet inom Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av kommersiella transportlösningar med produkter som lastbilar, bussar, bygg- och anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella tillämpningar samt komponenter till flygplansmotorer. Volvo bildades 1927 och har i dag cirka 100 000 anställda, tillverkning i 19 länder och verksamhet på över 180 marknader. Volvo Technology Corporation är ett innovationsföretag som på kontraktsbasis utför forskning, utvecklar och integrerar nya produkt- och affärskoncept och teknik för såväl hårda som mjuka produkter inom transport- och fordonsindustrin. De viktigaste kunderna är Volvokoncernens affärsområden och -enheter. Volvo Technology deltar dessutom i nationella och internationella projekt på vissa strategiska områden, organiserade i gemensamma forskningsprogram. För mer information, se www.tech.volvo.com.

 

Applus+ Idiadaär global partner till bilindustrin och tillhandahåller kompletta lösningar för olika utvecklingsprojekt inom bilindustrin världen över. Applus+ Idiadas teknikcentrum är beläget 70 km söder om Barcelona i Spanien. Företaget har dotterbolag och lokalkontor i 16 europeiska och asiatiska länder och totalt cirka 1 000 anställda. Applus+ Idiada erbjuder tjänsterna teknik, provbanor och typgodkännanden. Huvudområden när det gäller tekniksektorn är drivlinor, utsläpp, buller & vibrationer, fordonsdynamik, bromssystem, utmattning & hållbarhet samt passiv säkerhet. Applus+ Idiadas provbana anses vara en av de bästa i världen och den är känd för kvaliteten på sin kundservice. Eftersom anläggningen används av många olika kunder är säkerhet och sekretess högt prioriterade. Väderförhållandena gör anläggningen till ett förstahandsval, oavsett typen av provning. För mer information, se http://www.idiada.com/

Institut für Kraftfahrzeuge (Ika) vid RWTH-universitetet i Aachen

 

Volvo Personvagnar är ett av bilindustrins starkaste varumärken med en lång och stolt historia av världsledande innovationer. Volvo säljer cirka 450 000 bilar per år i 120 länder och omfattar cirka 2 000 försäljningsställen och serviceverkstäder världen över. Volvo Personvagnars huvudkontor och övriga koncernfunktioner är placerade i Göteborg. För mer information, se www.volvocars.com and www.media.volvocars.com

Sökord:
Old S60, Old V60, Volvo XC60, Säkerhet VPS, Miljö VPS, Teknik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.