Pressmeddelanden

Volvo Personvagnars Plug-in Hybrid - samma säkerhet i världsklass som övriga Volvomodeller

 

En Plug-in Hybrid från Volvo Personvagnar inkluderar ett systematiskt säkerhetstänkande som täcker in alla batteridriftens aspekter.

Den genomgående inställningen är att en laddhybrid ska vara lika säker och trygg som alla andra Volvomodeller - både när det gäller ägande, körning och inte minst i händelse av en olycka.

 

- Vi tillämpar samma höga säkerhetskrav på alla våra produkter, men de säkerhetsrelaterade utmaningarna kan variera beroende på drivlina och bränsle. För oss är eltekniken ytterligare en spännande utmaning i vår strävan att bygga marknadens säkraste bilar, säger Jan Ivarsson, Senior Manager Safety Strategy & Requirements hos Volvo Car Corporation. Han fortsätter:

- Det är naturligt att många frågor kring elsäkerhet fokuserar på vad som händer vid en olycka, men det är viktigt att vi har en helhetssyn som omfattar alla aspekter av det dagliga användandet av bilen.

 

Övervakning och inkapsling

Volvo Personvagnar genomför en omfattande och noggrann analys av ett antal säkerhetsscenarios för bilar med eldrift. Med avancerad automatisk övervakning av batteristatus och genom att kapsla in batteriet och skydda det effektivt i en kollision, har man skapat en säkerhetsnivå i världsklass.

- En helhetssyn med fokus på människan och verkliga trafikförhållanden är alltid utgångspunkten i vårt säkerhetsarbete. Vår enorma databas med uppgifter från verkliga trafikolyckor och incidenter är basen för vår kunskap om utmaningarna ute i verklig trafik. De lösningar vi har utvecklat för en laddhybrid tar hänsyn till de situationer som är unika för den här biltypen, säger Jan Ivarsson. Han tillägger:

- Vi kommer att introducera vår V60 Plug-in Hybrid under 2012. Den rigorösa testproceduren för den dieselelektriska modellen kommer naturligtvis att gälla även när vi tar nästa steg med en bensindriven laddhybrid.

 

Kunskap från verkligheten

Volvo Personvagnar utnyttjar sitt unika kunnande om verkliga trafikförhållanden till att utforma detaljerade tester och kontroller. Dessa testprocedurer inkluderar även lagkrav och riktlinjer från fristående testinstitut. 

Vid analys av trafiksituationer använder teknikerna en modell som täcker in alla skeden av körningen. Processen är indelad i fem faser från den normala körsituationen till vad som händer efter olyckan.

 

Unika lösningar för elektriska bilar

Samtliga etablerade säkerhetssystem kommer även att finnas tillgängliga i en laddhybrid. Men eldriften medför också nya aspekter som måste hanteras. Volvos säkerhetsexperter har noggrant analyserat de fem olyckssekvensfaserna och utvecklat unika lösningar för att skydda batteriet och passagerarna.

 

1. Normal körning: Ett avancerat övervakningssystem håller reda på och säkerställer rätt spänningsnivå och optimal drifttemperatur hos batterierna genom att reglera kylsystemet. Detta är viktigt både för säkerheten och för batterikapaciteten. Vid avvikelser kopplas batteriet automatiskt ifrån som en förebyggande åtgärd.

 

2. Konflikt: Batteripaketet ökar bilens vikt, vilket kan medföra att fordonsdynamiken och bilens beteende förändras, till exempel vid snabba undanmanövrer. Laddhybridens bromssystem kan hantera den ökade vikten och DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) hjälper föraren att behärska svåra situationer.

 

3. Förebyggande: Om en kollision är förestående och föraren reagerar för sent för att bromsa in bilen, aktiveras automatiska system som Collision Warning with Full Auto Brake och City Safety för att undvika eller mildra effekterna av en kollision.

 

4. Kollision: Säkerhetsexperterna har fokuserat på att skydda alla elektriska komponenter för att minska effekterna av en kollision. Bilens bakre struktur har modifierats för att säkerställa en kontrollerad deformering som skyddar batteripaketet, som är placerat under lastutrymmets golv. Balkar och andra delar av strukturen har förstärkts. Batteripaketet har även en kraftig inkapsling.

Elsystemet övervakas av två system:

  • Krocksensorer som är kopplade till batteriet mäter de fysiska kollisionskrafterna. I själva kollisionsögonblicket skickar de information om kollisionen till bilens styrdator, som omedelbart kopplar bort strömförsörjningen.
  • Isoleringsmätningar reagerar på avvikelser i elsystemet. Kontaktorerna öppnas omedelbart för att bryta strömmen om ett jordfel upptäcks.

Om batteriet skadas, med en gasläcka som följd, finns särskilda avledningsrör som leder ut gasen under bilen. Vid extrem hetta skyddas passagerarna av batteriets inkapsling.

 

5. Efter kollisionen: Volvo Personvagnar kommer att samarbeta med räddningstjänsterna och förse dem med detaljerade instruktioner för hur man säkert kopplar bort spänningen innan räddningsarbetet påbörjas.

Batteriets högspänning är separerat från bilen. Samtliga högspänningskablar är orange för att underlätta identifiering.

 

Stränga testvillkor

Krocktester utförs i Volvos egen, avancerade testanläggning i flera olika steg. Komponenter, hela system och den kompletta bilen testas både virtuellt i datorer och fysiskt i det tekniskt avancerade krocklaboratoriet.

- Laddhybriden går igenom samma testprogram som alla andra nya bilmodeller. Det innebär fullskaliga krockprov med olika lastfall, till exempel frontalkollision, påkörning bakifrån och sidokollision. Målet är att verifiera att batteritekniken uppfyller våra stränga säkerhetskrav, förklarar Jan Ivarsson.

Testprogrammet innefattar även komponenttester av batteripaketet. Resultaten används för att analysera hur kollisionskrafterna påverkar batteriet och hur mycket det tål innan spänningen måste slås från vid en olycka.

- Vi har lång erfarenhet av att skydda bränsletanken vid en kollision. Nu bygger vi upp samma kunskaper när det gäller skydd av batterier. Testerna förser både oss själva och batterileverantören med värdefulla data i den kontinuerliga produktutvecklingen, säger Jan Ivarsson.

 

Säkerhet vid service och återvinning

En laddhybrid har en säkerhetsbrytare för snabb och säker frånkoppling av bilens strömförsörjning i vid besök i verkstaden.

Volvo Personvagnar och batteritillverkarna har ett långtgående ansvar avseende både produktion och återvinning. Detta säkerställer att batteriet hanteras korrekt även det har fullgjort sin funktion i bilen.

Sökord:
Koncept
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.