Pressmeddelanden

Volvo V60 Plug-in Hybrid - samma säkerhet i världsklass som hos övriga Volvomodeller

okt 17, 2011 ID: 40465

 

Utvecklingen av Volvo V60 Plug-in Hybrid inkluderar ett systematiskt säkerhets-tänkande som täcker in alla aspekter på batteridrift.

Den genomgående inställningen är att laddhybriden ska vara lika säker och trygg som alla andra Volvomodeller - både när det gäller ägande, körning och inte minst i händelse av en olycka.

 

- Vi tillämpar samma höga säkerhetskrav på alla våra produkter, men de säkerhetsrelaterade utmaningarna kan variera beroende på drivlina och bränsle. För oss är eltekniken ytterligare en spännande utmaning i vår strävan att bygga marknadens säkraste bilar, säger Jan Ivarsson, Senior Manager Safety Strategy & Requirements hos Volvo Car Corporation. Han fortsätter:

- Det är naturligt att många frågor kring elsäkerhet gäller vad som händer vid en olycka, men det är viktigt att vi har en helhetssyn som omfattar alla aspekter av det dagliga användandet av bilen.

 

Övervakning och inkapsling

Volvo Personvagnar genomför för närvarande en omfattande och noggrann analys av ett antal säkerhetsscenarios för bilar med eldrift. Med avancerad automatisk övervakning av batteristatus och genom att kapsla in batteriet och skydda det effektivt i en kollision, har man skapat en säkerhetsnivå i världsklass.

- En helhetssyn med fokus på människan och verkliga trafikförhållanden är alltid utgångspunkten i vårt säkerhetsarbete. Vår enorma databas med uppgifter från verkliga trafikolyckor och incidenter är basen för vår kunskap om utmaningarna i ute i verklig trafik. De lösningar vi har utvecklat till V60 Plug-in Hybrid tar hänsyn till de situationer som är unika för den här biltypen, säger Jan Ivarsson.

 

Kunskap från verkligheten

Volvo Personvagnar utnyttjar sitt unika kunnande om verkliga trafikförhållanden till att utforma detaljerade tester och kontroller. Dessa testprocedurer inkluderar även de lagkrav och riktlinjer från fristående branschens testinstitut. 

Vid analys av trafiksituationer använder teknikerna en modell som täcker in alla skeden av körningen. Processen delas in i fem faser: från den normala körsituationen tills när olyckan har ägt rum.

 

Unika lösningar för elektriska bilar

Samtliga säkerhetssystem från Volvo V60 kommer även att finnas tillgängliga för laddhybriden. Men eldriften medför också nya aspekter som måste hanteras. Volvos säkerhetsexperter har noggrant analyserat de fem olyckssekvensfaserna och utvecklat unika lösningar för att skydda batteriet och passagerarna.

 

1. Normal körning: Ett avancerat övervakningssystem håller reda på och säkerställer rätt spänningsnivå och optimal drifttemperatur hos batterierna genom att reglera kylsystemet. Detta är viktigt både för säkerheten och för batterikapaciteten. Vid avvikelser kopplas batteriet automatiskt ifrån som en förebyggande åtgärd.

 

2. Konflikt: Batteripaketet ökar bilens vikt, vilket kan medföra att fordonsdynamiken och bilens beteende förändras, till exempel vid snabba undanmanövrer. Volvo V60-modellens bromssystem kan hantera den ökade vikten och DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) hjälper föraren att behärska svåra situationer.

 

3. Förebyggande: Om en kollision är förestående och föraren reagerar för sent för att bromsa in bilen, kan V60 Plug-in Hybrid aktivera automatiska system som Collision Warning with Full Auto Brake och City Safety för att undvika eller mildra effekterna av en kollision.

 

4. Kollision: Säkerhetsexperterna har fokuserat på att skydda alla elektriska komponenter för att minska effekterna av en kollision. Bilens bakre struktur har modifierats för att säkerställa en kontrollerad deformering som skyddar batteripaketet, som är placerat under lastutrymmets golv. Balkar och andra delar av strukturen har förstärkts. Batteripaketet har även en kraftig inkapsling.

Elsystemet i V60 Plug-in Hybrid övervakas av två system:

  • Krocksensorer som är kopplade till batteriet mäter de fysiska kollisionskrafterna. I själva kollisionsögonblicket skickar de information om kollisionen till bilens dator, som då omedelbart kopplar ur strömförsörjningen.
  • Isoleringsmätningar reagerar på avvikelser i elsystemet. Kontaktorerna öppnas omedelbart för att bryta strömmen om ett jordfel upptäcks.

Om batteriet skadas, med en gasläcka som följd, finns särskilda avledningsrör som leder ut gasen under bilen. Vid extrem hetta skyddas passagerarna av batteriets inkapsling.

 

5. Efter kollisionen: Volvo Personvagnar samarbetar med räddningstjänsterna och förser dem med detaljerade instruktioner för hur man säkert kopplar bort spänningen innan räddningsarbetet påbörjas.

Batteriets högspänning är separerat från bilen. Samtliga högspänningskablar är orange för att underlätta identifiering.

 

Stränga testvillkor

Volvos säkerhetstester utförs i Volvos egen, avancerade testanläggning i flera olika steg: komponenter, hela system och den kompletta bilen testas både virtuellt i datorer och fysiskt i Volvos tekniskt avancerade krocklaboratorium.

- V60 Plug-in Hybrid går igenom samma testprogram som alla andra nya bilmodeller. Det innebär fullskaliga kollisionstester med olika lastfall, till exempel frontalkollision, påkörning bakifrån och sidokollision. Målet är att verifiera att batteritekniken uppfyller våra stränga säkerhetskrav, förklarar Jan Ivarsson.

Volvo Personvagnar har tagit fram ett nytt, tufft krockprov för att säkerställa att den förstärkta sidostrukturen fungerar som avsett.

Testprogrammet innefattar även komponenttester av batteripaketet. Resultaten används för att analysera hur kollisionskrafterna påverkar batteriet och hur stor skada det tål innan spänningen måste slås från vid en olycka.

- Vi har lång erfarenhet av att skydda en bränsletank vid en kollision. Nu bygger vi upp samma kunskaper när det gäller skydd av batterier. Testen förser både oss själva och batterileverantören med värdefulla data i den kontinuerliga produktutvecklingen, säger Jan Ivarsson.

 

Säkerhet vid service och återvinning

Volvo V60 Plug-in Hybrid är utrustad med en säkerhetsbrytare för snabb och säker frånkoppling av bilens strömförsörjning i vid besök i verkstaden.

Volvo Personvagnar och batteritillverkarna har ett långtgående ansvar avseende både produktion och återvinning. Detta säkerställer att batteriet hanteras korrekt även det har fullgjort sin funktion i bilen.

Sökord:
Old V60, Säkerhet VPS, Teknik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.