Pressmeddelanden

Jan Gurander – Senior Vice President, Chief Financial Officer (CFO) Volvo Car Group, CV och biografi

JAN GURANDER, CV OCH BIOGRAFI

 

 

Nuvarande befattning: Senior Vice President, Chief Financial Officer (CFO), Volvo Car Group från 1 april 2011

 

Född: Mjölby, Sverige, 1961

 

Utbildning: Civilekonom, Stockholms handelshögskola, 1986

 

Tidigare befattningar:
2008 – 2010 diverse finansbefattningar inom MAN Diesel Group, Augsburg, Tyskland (2010 CFO och medlem av ledningsgruppen för MAN Diesel & Turbo SE, 2008–2010 CFO och medlem av ledningsgruppen för MAN Diesel SE)
2007 – 2008 styrelseledamot, Pergo AB
2007 rådgivare, KF & Coop Sverige
2001 – 2006 Vice VD och CFO, Scania AB, Södertälje, Sverige
1999 – 2001 VD för affärsenheten Finance, AB Volvo, Göteborg, Sverige
1998 – 1999 SVP & finansdirektör Scania AB, Södertälje, Sverige
1995 – 1998 ekonomichef Scania AB, Södertälje, Sverige
1991 – 1995 chef för den interna bank- & analysavdelningen, Saab-Scania Treasury AB & AB Investor Group Finance, Södertälje, Sverige
1990 – 1991 ekonomiförvaltare, Patricia AB (Investor & Providentia), Stockholm, Sverige
1989 ansvarig för Foreign Bonds & Derivatives, Sparbanken Sverige AB, Stockholm, Sverige
1986 – 1988 portföljförvaltare, Robur, Stockholm, Sverige

Other: Military service as an officer on submarines in the Swedish Royal Navy

Övrigt: Militärtjänst som officer på ubåtar i Svenska flottan


Civilstånd: Gift och har två döttrar


BIOGRAFI
Jan Gurander föddes 1961 i Mjölby.
Efter sin examen från Stockholms handelshögskola inledde Jan Gurander sin yrkeskarriär 1986, ursprungligen som portföljförvaltare vid kapitalförvaltningsföretaget Robur i Stockholm.

Jan Gurander was born in 1961 in the town Mjölby, Sweden.
After graduating from the Stockholm School of Economics, Jan Gurander began his career in 1986 initially as a portfolio manager at the capital management company Robur in Stockholm.

1990 flyttade han till Investor AB där han ledde olika avdelningar inom ekonomienheten. Mellan 1991 och 1999 innehade han flera ledande befattningar inom Scanias finansdivision. Mellan 2000 och 2001 arbetade han hos AB Volvo som chef för finansenheten. Han återkom till Scania i april 2001 som medlem av dess ledningsgrupp. Sedan januari 2007 har Jan Gurander arbetat som finansrådgivare för olika svenska företag.

In 1990, he moved to Investor AB heading up various departments within the Treasury section. Between 1991 and 1999, he held several senior positions in Scania's financial division. Between 2000 and 2001, he worked with AB Volvo as head of Business Unit Finance. He returned to Scania in April 2001 as a member of its Executive Board and CFO. Since January 2007, Jan Gurander has worked as an advisor for various Swedish companies.

Jan Gurander gjorde sin militärtjänst som officer ombord på ubåter under ett år i svenska flottan. Han är reservofficer och alumn vid Sjöstridsskolan.

Between 2008 and 2010, he was CFO and member of the Executive Board of MAN Diesel SE.
Between 2010 and 2011, he held the same function for MAN Diesel & Turbo SE. He was also responsible for two business units during that period.

 

Jan Gurander did his military service as an officer on submarines for a year in the Swedish Royal Navy. He is an alumnus and reserve officer of the Swedish Royal Navy College.

Sökord:
Volvo Cars Företagsledning
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.