Pressmeddelanden

Volvo V60 Plug-in Hybrid – med samma säkerhet i världsklass som andra Volvobilar

Volvo V60 Plug-in Hybrid - med samma säkerhet i världsklass som andra Volvobilar

 

Framtagningen av Volvo V60 Plug-in Hybrid har inkluderat en systematisk genomgång av de säkerhetsfrågor som är aktuella i samband med batteridrift.

Den grundläggande principen är att en eldriven Volvo måste vara lika säker som varje ny Volvomodell - både när det gäller ägande, körning och vid en eventuell olycka.

 

- Vi ställer samma höga säkerhetskrav på alla våra produkter, men de säkerhetsrelaterade utmaningarna kan variera beroende på drivlina och bränsle. För oss är tekniken för eldrift ytterligare en spännande utmaning i vår strävan att bygga marknadens säkraste bilar, säger Volvo Personvargars säkerhetsexpert Jan Ivarsson. Han tillägger:

- Inte oväntat är många av frågetecknen i samband med eldrift kopplade till vad som kan hända vid en olycka. Men det är viktigt att ha ett heltäckande perspektiv som täcker in alla aspekter av den dagliga driften.

 

Övervakning och inkapslade batterier

Volvo Personvagnar genomför nu en bred och noggrann analys av de säkerhetsscenarion som är aktuella för elbilar. En avancerad automatisk övervakning av elsystemets status och en skyddande inkapsling av batterierna har resulterat i en total säkerhetslösning i toppklass.

- Helhetssyn och verkliga trafikförhållanden har alltid varit utgångspunkten för vårt säkerhetsarbete. Vår omfattande databas med information från verkliga incidenter och olyckor ger oss kunskap om var fokus måste ligga för att göra bilen säker ute i trafiken. Den teknik som vi har utvecklat för V60 Plug-in Hybrid inkluderar samtliga situationer som är unika för den här biltypen, säger Jan Ivarsson.

Allt från hur bilarna produceras, används, servas och återvinns analyseras noggrant och styr utvecklingen av den slutliga produktionsbilen, som introduceras på marknaden 2012.

 

Omfattande tester pågår - och återstår

Volvos tester omfattar enskilda komponenter, hela system och den kompletta bilen, som krocktestas både virtuellt i datorer och i Volvos tekniskt avancerade krockcenter.

- Vi har genomfört fullskaleprov av flera olika olyckstyper, t ex frontalkrockar, sidokollisioner och påkörningar bakifrån för att bekräfta att batteritekniken klarar våra säkerhetskrav, säger Jan Ivarsson. Han tillägger:

- Litium-jon batterierna i bilen är separerade från bilen deformationszoner och från passagerarutrymmet.

 

Kunskap från verklig trafik

Volvo använder sina egna unika kunskaper från verkliga trafikförhållanden när man genomför
sina egna långtgående tester. Dessa inkluderar även generella krav och protokoll utfärdade av branschens säkerhetsinstitut.

När Volvo Personvagnar analyserar verkliga trafiksituationer ur ett säkerhetsperspektiv använder man sig av en modell som illustrerar händelseförloppet för en trafikolycka. Förloppet delas in i fem faser: från normal körsituation till efter att olyckan har inträffat. Utifrån dessa fem faser utvecklar Volvo Personvagnar nya, och förbättrar befintliga, säkerhetslösningar.

 

Unika lösningar för eldrivna bilar

Samtliga säkerhetslösningar som finns i standardversionen av Volvo V60 kommer också att finnas tillgängliga i plug-in hybriden. Men eldriften adderar också nya tänkbara säkerhetsscenarier till helhetsbilden som måste hanteras.

Volvos säkerhetsexperter har noggrant analyserat de fem faserna i olycksförloppet och vid behov utvecklat unika lösningar för batteriet och för att skydda de åkande.

 

1. Normal körning: Ett omfattande och avancerat övervakningssystem håller reda på att varje cell har rätt spänningsnivå och säkerställer genom kylning att cellens arbetstemperatur är optimal, något som har betydelse både för säkerheten och för kapaciteten. Skulle det ske en avvikelse, stängs batteriet ner automatiskt i preventivt syfte.

 

2. Konflikt: Batteriets vikt skapar nya förutsättningar för fordonsdynamiken och förändrar bilens beteende, t ex vid snabba undanmanövrar. Bromssystemet i Volvo V60 klarar av att hantera den ökade massan, och stabiliseringssystemet DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) hjälper föraren att parera situationen.

 

3. Undvikande: Om en kollision är nära förestående och föraren har svårt att klara situationen, kan V60 Plug-in Hybrid aktivera automatiska säkerhetssystem som Collision Warning with Full Auto Brake och City Safety för att undvika eller mildra effekterna av en kollision.

 

4. Kollision: För att mildra effekterna av en kollision sitter batteriet väl skyddat och åtskilt från bilens deformationszoner och åkandeutrymmet. Batteriet har också en robust inkapsling.
Dessutom är balkar och andra delar av konstruktionen runt batteriet förstärkta för att hjälpa till att förhindra att batteriet påverkas vid en kollision.

I de fall batteriet trots allt skadas och ett gasläckage sker, finns speciella evakueringskanaler som leder ut gasen under bilen utan kontakt med de åkande. Skulle kraftig värme utvecklas skyddas de åkande av batteriets inkapsling. När en kollision sker skickar krocksensorer kopplade till batteriet information om detta till bilen som omedelbart automatiskt stänger av strömmen för att minska risken för kortslutning.

 

5. Efter kollision: Batteriet har dessutom en automatsäkring som fungerar som en jordfelsbrytare. Funktionen stänger ner batteriet om strömmen skulle gå åt fel håll till följd av exempelvis att kablar kläms ihop i samband med en kollision. Volvo har även ett nära samarbete med räddningstjänsten, som har fått detaljerade instruktioner om hur de säkrast ska hantera olika Volvobilar vid ett olyckstillbud.

 

Säkerhet i samband med service och återvinning

Volvo V60 Plug-in Hybrid har en så kallad servicebrytare för att göra det möjligt att snabbt och säkert bryta bilens strömförsörjning.

Volvo Personvagnar, precis som batteritillverkarna, har ett långtgående produktansvar när det gäller både produktion och återvinning. Det borgar för en säker hantering av batteriet efter det tjänat ut i bilen.

Sökord:
Old V60, Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera