Pressmeddelanden

Volvo V60 Plug-in Hybrid – försmak av produktionsbilen som kommer 2012

Volvo V60 Plug-in Hybrid - försmak av produktionsbilen som kommer 2012

 

På bilsalongen i Geneve 2011 presenteras Volvo V60 Plug-in Hybrid - en snudd på produktionsfärdig bil med koldioxidutsläpp under 50 g/km.

Plug-in hybriden, som kommer att lanseras på marknaden under 2012, är ett resultat av ett nära samarbete mellan Volvo Personvagnar och energiföretaget Vattenfall.

 

- Ingen industri eller organisation kan tackla klimatutmaningarna på egen hand. Det är Volvos uppgift att ta fram koldioxidsnåla bilar, men en hållbar framtid måste byggas gemensamt av alla aktörer i samhället.  Det här projektet visar hur samarbete mellan experter på olika områden tar oss närmare steget från individuellt koldioxidsnåla produkter till ett genomtänkt klimatsmart liv, säger Stefan Jacoby, VD vid Volvo Personvagnar.

I januari 2007 inledde Volvo Personvagnar och Vattenfall ett industriellt partnerskap med målsättningen att testa och utveckla plug-in teknik. Som ett resultat av det gränsöverskridande initiativet bildades ett gemensamt företag: V2 Plug-in-Hybrid Vehicle Partnership,

 

Halverade CO2-utsläpp med full körglädje

Utvecklingen sker med gemensamma medel. Nu står projektet på tröskeln till en marknadsintroduktion av marknadens första diesel plug-in hybrid. En attraktiv biltyp som ger användaren tillgång till de bästa egenskaperna hos både en elbil och en dieseldriven bil: mycket låga förbruknings- och CO2-nivåer, samt lång räckvidd och hög prestanda.

- En viktig del av projektet är att behålla V60-modellens körglädje, höga säkerhetsstandard och komfortnivå. Samtidigt blir de genomsnittliga CO2-utsläppen och bränsleförbrukningen runt hälften av vad som erbjuds på marknaden idag, säger Stefan Jacoby. Han tillägger:

- Vi tar ett stort kliv i vår "DRIVe towards zero", d v s jakten på nollutsläpp. När V60 Plug-in Hybrid körs enbart på el och laddas med förnybar energi är den redan där.

 

Lägre bränslekostnader

På ren eldrift har V60 Plug-in Hybrid en räckvidd på upp till 50 km. Den totala räckvidden är cirka 120 mil. Koldioxidutsläppen blir i genomsnitt 49 gram per kilometer (EU Combined) och förbrukningen 1,9 liter per 100 km. 

Kostnaderna för batteripaketet innebär att plug-in hybriden blir dyrare än en Volvo V60 med enbart förbränningsmotor. Däremot ligger bränslekostnaderna på en tredjedel. Kostnaden för att köra på el i Sverige beräknas bli cirka 2,50 kronor per mil.

Plug-in hybriden kan laddas i ett vanligt eluttag hemma eller på en parkeringsplats. Laddningstiden är cirka fem timmar om bilen laddas hemma.

 

Eldrift ger en rad fördelar

En elektrifiering av transportsektorn är ett viktigt steg i kampen mot klimatförändringarna. El är ett mycket fördelaktigt drivmedel:

  • En elmotor är nästan fyra gånger så effektiv som en ordinär förbränningsmotor. Det innebär att en eldriven bil kräver mindre energi och således ger mindre utsläpp, även om den körs på en elmix där fossila bränslen ingår.
  • Europa har ett utsläppstak. Detta innebär att även om alla fordon går på el får elproduktionen inte släppa ut mer koldioxid. Utsläppstaket kommer att sänkas med tiden.
  • El är en utmärkt energikälla. Den riskerar inte att sina och kan produceras i princip helt utan CO2-utsläpp. Vattenfall arbetar t ex för att halvera företagets utsläpp med hälften till 2030 och vara klimatneutrala till 2050.
  • Utsläppen från miljontals avgasrör förflyttas till ett fåtal produktionsanläggningar, som är lättare att kontrollera och lyder under EU:s handel med utsläppsrätter, vilket utsläppen från transportsektorn inte gör idag.
  • Elfordonen drar relativt blygsamt med el och den ökning av förbrukningen de står för täcks mer än väl av de ambitiösa utbyggnadsplaner som finns för förnybara energikällor runt om i Europa. Ett vindkraftverk producerar t ex tillräckligt mycket förnybar energi för att driva 3000 elbilar. Vattenfall kommer att erbjuda köparna av plug-in hybriden förnybar el.

 

Snabb utbyggnad av förnybar elproduktion

Det sker en snabb utveckling av elproduktionen. Vindkraften introduceras kommersiellt i stor skala och fortsätter att utvecklas, biobränslen kommer att ersätta fossila bränslen i stor skala, vågkraften beräknas vara i kommersiell drift inom tio år och ny teknik för att rena kolkraften från CO2-utsläpp är under utveckling.

Inom Volvo Personvagnar har utvecklingen av V60 Plug-in Hybrid skett parallellt med framtagningen av Volvo C30 DRIVe Electric, som drivs enbart med el.

- Biltyperna kompletterar varandra. Med en plug-in hybridbil är föraren oberoende av laddningsmöjligheter vid längre resor. Framtidens elbilsmarknad kommer att innehålla en mix av både elbilar och plug-in hybrider, säger Stefan Jacoby.

Det tredje benet i Volvo Personvagnars elektrifieringsstrategi är att ge företagets nya, kommande motorgeneration mer kraft med hjälp av hybridteknik.

Sökord:
Old V60
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.