Pressmeddelanden

Energiillustrationförklaring: Vattenfalls bidrag till One Tonne Life-projektet

Vattenfalls bidrag till One Tonne Life

 

El i tanken

Familjen laddar elbilen i en smart laddstation i carporten.

Vattenfall jobbar aktivt med att stimulera elbilsmarknadens utveckling. Bland annat genom att utveckla och sälja laddningslösningar för transportföretag och allmänna platser. One Tonne Life-husets laddstation är ett specialdesignat vägguttag för snabb och effektiv laddning. Den innehåller ett mät- och kommunikationsgränssnitt för insamling och redovisning av kördata elförbrukning, laddning och batteristatus. Vattenfall samarbetar också med Volvo och andra biltillverkare när det gäller testning och demonstration av ny elbilsteknik.

 

Energi från solen

Solcellerna på husets tak och fasad förser hemmet med el.

Den stora fördelen med solcellstekniken som används på huset är att den kan integreras i byggnadskonstruktionen både på ett effektivt och estetiskt sätt. One Tonne Life-huset har solcellspaneler både på taket och på söderfasaden som genererar den el som krävs för bland annat tillskottsuppvärmning, ventilation, kyl och frys. Överproduktionen kan användas för att ladda familjens eldrivna Volvo eller komma till användning i det gemensamma elnätet. Solcellerna kommer från en tillverkare som delvis ägs av Vattenfall. Förutom solcellerna finns solfångare på carportens tak som producerar energi för varmvatten och uppvärmning.

 

Elöverskott återvinns

När huset producerar mer el än det förbrukar levereras överskottet in på elnätet.

Ett ökat inslag av småskalig och lokal elproduktion är en del i utvecklingen av ett uthålligt energisystem. Här spelar energieffektiva byggnader, där en del av byggnadens energibehov täcks av egen produktion, en stor roll. EU:s mål är att alla nyproducerade hus ska vara av denna typ år 2020. Flexibla, anpassade och intelligenta elnät är en förutsättningen för att dessa lösningar ska kunna bidra till ett effektivt energisystem.

 

Koldioxidsnål el

Familjen kan välja el från energikällor med låga utsläpp - från vatten, vind eller kärnkraft.

Att välja el med låga koldioxidutsläpp är ett av de enklaste sätten att minska sitt koldioxidavtryck. One Tonne Life-familjen kan - liksom alla Vattenfalls kunder - välja om elen i huset ska produceras med vatten, vind eller kärnkraft. Med hjälp av livscykelanalys räknar Vattenfall ut koldioxidutsläppet per producerad kilowattimme för varje energislag.

 

Koll på förbrukningen

Via analysverktyget EnergyWatch, som är kopplad till elmätaren, kan familjen följa husets elförbrukning

i realtid.

EnergyWatch är en smart tillsats till den vanliga elmätaren som gör att kunderna kan se sin elanvändning i realtid. Dessutom kan den spåra eltjuvar och analysera vad som förbrukar mest el i hushållet. EnergyWatch har funnits på marknaden sedan november 2010 och kommer att vara ett av One Tonne Life-familjens viktigaste verktyg för att spara el och ändra sitt energibeteende.

 

Energirådgivning

Familjen har en egen energicoach som hjälper dem att leva klimatsmart.

En sätt att minska sin klimatpåverkan är att få kontroll över sin energiförbrukning. Genom att få kunskap om vad som drar mest energi i hemmet är det också möjligt att genomföra de energibesparande åtgärder som gör mest nytta. En av Vattenfalls energiexperter är Lasse Ejeklint, som bland annat har gett svenska folket energiråd i TV4. Det är Lasse som kommer att coacha One Tonne Life-familjen till ett energieffektivare liv. Vattenfall erbjuder energirådgivning och energismarta produkter till både privat- och företagskunder.

Sökord:
C30, Miljö VPS, Hållbarhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera