Pressmeddelanden

A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar i unikt projekt: Testfamilj ska leva klimatsmart med bibehållen livskvalitet

A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar i unikt projekt:

Testfamilj ska leva klimatsmart med bibehållen livskvalitet

 

För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt - från dagens cirka sju ton per person och år till ett ton i framtiden.

Idag lanseras ett världsunikt test där en barnfamilj ska försöka ta sig ner till den utsläppsnivån och ändå leva ett vanligt liv.

Projektet "One Tonne Life" har initierats av de tre företagen A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar.

 

Tänk dig att leva i ett klimatsmart hus med solceller på taket som används för att "tanka" elbilen på

garageuppfarten. Detta blir snart verklighet för en utvald testfamilj som får huvudrollen i projektet

"One Tonne Life".

- "One Tonne Life" ska konkret visa vad det innebär för en familj att leva koldioxidsnålt. Med rätt kunskap, rätt teknik och en konsekvent inställning tror vi att det är möjligt att närma sig ett ton redan i dag, utan att göra för stora avsteg från sitt vanliga liv, säger Torbjörn Wahlborg, VD för Vattenfall Norden.

Han tillägger:

- Mycket av den teknik och de lösningar vi ger familjen är tillgänglig för allmänheten redan nu eller

inom kort. Detta är med andra ord inget "science fiction"-projekt utan möjligheter som finns här och nu.

 

Klimatsmart samhälle i miniformat

Tillsammans kommer partnerföretagen i One Tonne Life att skapa ett hushåll där testfamiljens utsläpp

kommer att kunna minska och gå mot ett ton per person och år. En stor utmaning med tanke på att

genomsnittet i världen idag ligger på cirka sju ton.

För att säkerställa tillförlitligheten i mätningarna av familjens koldioxidutsläpp kommer experter från Chalmers tekniska högskola att delta i projektet.

Projektet "One Tonne Life" har tre huvudsakliga beståndsdelar:

  • Ett plusenergihus framtaget av trähusexperten A-hus och ritat av arkitekten Gert Wingårdh.
  • En batteridriven Volvo C30 DRIVe Electric som laddas med förnybar energi.
  • Vattenfall förser huset med ny smart teknik för mätning av familjens elförbrukning i realtid och bidrar med expertis för hur familjen kan använda energi på ett effektivt sätt. Vattenfall bidrar även med solcellsteknik från ett delägt bolag samt levererar förnybar el från vind- och vattenkraft via elnätet.

 

Testfamilj sökes

Husbygget på en tomt i Hässelby Villastad i västra Stockholm är redan i full gång och nu börjar även sökandet efter den familj som ska bo och leva i huset under ett halvår från början av 2011.

- Vi har en stark ambition att som trähustillverkare driva utvecklingen av klimat- och energi-

effektiva boendelösningar och hitta attraktiva koncept för husköparen. Hustypen i "One Tonne Life" går att köpa inom kort och erfarenheterna och kunskaperna vi får genom att medverka i det här spännande projektet blir viktiga för oss i utvecklingen av framtidens småhus, säger A-hus VD Peter Mossbrant.

Parallellt med Hässelbyhuset kommer ytterligare två villor att byggas i Göteborgs- och Stockholmsregionen

och användas som visningshus. I Stockholm ger husen ytterligare krydda till den svenska huvudstadens roll som Green Capital of Europe 2010. Stockholms stads miljöförvaltning kommer att delta i arbetet med att beräkna och utvärdera familjens koldioxidavtryck tillsammans med Chalmers tekniska högskola.

- Historien är full av exempel på hur hinder som en gång ansetts vara oöverstigliga har passerats tack vare mänsklig innovationskraft och beslutsamhet. Men ingen industri eller organisation kan tackla klimatutmaningarna på egen hand. Därför är samarbeten som "One Tonne Life" viktiga för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter till ett genomtänkt klimatsmart liv, säger Olle Axelson, Senior Vice President Public Affairs vid Volvo Personvagnar.

 

För mer information kontakta:

Petra Cederhed, A-hus, tel: 0340-66 65 10, e-post: petra.cederhed@derome.se

Mikael Björnér, Vattenfall, tel: 0730-54 82 29, e-post: mikael.bjorner@vattenfall.com

Malin Persson, Volvo Personvagnar, tel: 031-325 41 52, e-post: mperss58@volvocars.com

Eller gå in på www.onetonnelife.com

Sökord:
Miljö VPS, Hållbarhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.