Pressmeddelanden

Förtydligande om miljöbilarna Volvo V70/S80 1.6 D DRIVe.

 

Produktionsuppehållet mellan vecka 50/2010 och 20/2011 är planerat och görs för att uppdatera Volvo V70 1.6D DRIVe och Volvo S80 1.6D DRIVe från miljöklass 2005PM (Euro4) till Euro5 som träder ikraft den 1/1 2011. Detta är de sista Volvomodellerna med detta motoralternativ som ännu inte är klara för miljöklass Euro5. Det har inte i något skede diskuterats att lägga ner tillverkningen av V70/S80 1.6 DRIVe.

 

Bakgrunden till att det inte redan gjorts, är att tid och resurser helt enkelt inte räckt till p.g.a. den ingenjörsbemanning som Volvo haft under det senaste året. Arbetet med detta prioriterades ned till förmån för en rad andra projekt, bl a för att säkerställa låg bränsleförbrukning och goda miljöegenskaper hos kommande bilmodeller. Vid tidpunkten då beslutet togs hade dessa två miljöbilar inte blivit den stora försäljningssuccé som de är idag.

Arbetet med att uppgradera V70/S80 1.6D DRIVe har pågått och pågår med högsta möjliga hastighet. De tekniska lösningarna är i princip klara och det som nu utgör det största hindret att få bilarna godkända som Euro5 fram till årsskiftet är helt enkelt de många byråkratiska regler som den europiska godkännandet kräver.

 

Eftersom vi från Volvos sida känt till att detta uppehåll skulle komma har vi från Volvo Personbilar Sveriges sida har vi beställt några tusen extra produktionsplatser för att överbrygga det gap då inte 1.6 D DRIVe produceras. Det kommer därför att finnas Volvo V70/S80 1.6D DRIVe att köpa, om än i begränsat antal, för de kunder som beställer sin bil före vecka 50, när produktionsuppehållet träder ikraft. Därefter blir valmöjligheterna när det gäller färger, utrustningsnivå något begränsade eftersom de bilar som efter årsskiftet kommer att finnas till försäljning är lagerbilar.

 

Enligt EU-bestämmelserna om "End of Production" har biltillverkarna rätt att på dispens sälja upp till maximalt 10 procent av den volym man sålt tidigare av den gamla miljöklassen. Dessa bilar kommer att precis som idag att vara miljöbilsklassade och skattebefriade i 5 år.

 

Den miljöskillnad som finns mellan miljöklass 2005PM(Euro4) och Euro5 i första hand nivåkraven på kväveoxidutsläpp. När det gäller partikelutsläpp är miljöklass 2005PM fullt i linje med Euro5-kraven. En Volvo V70/S80 1.6D DRIVe är i Euro4-utförande ur miljösynpunkt den bästa av alla bilar i sin storleksklass, med extremt låg bränsleförbrukning och höga säkerhet. De kunder som vill ha ytterligare lite lägre utsläpp av kväveoxid måste tyvärr vänta på sin bil fram till vecka 20 när produktionen av Volvo V70/S80 1.6D DRIVe återupptas.

 

Bo Larsen

Presschef

Volvo Personbilar Sverige AB

 

Sökord:
Allmänt VPS, Manufacturing Facility
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.