Pressmeddelanden

Säkerhet i världsklass: Nya Volvo V60 ger både åkande och medtrafikanter ökat skydd

Säkerhet i världsklass:

Nya Volvo V60 ger både åkande

och medtrafikanter ökat skydd

 

 

Nya Volvo V60 är fullmatad med högteknologiska tekniklösningar som aktivt hjälper föraren undvika kollisioner - och som bidrar till att skydda de åkande om en olycka är oundviklig.

Säkerhetstekniken bidrar dessutom till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter och människor i andra bilar.

Pedestrian Detection med full autobroms kan upptäcka en fotgängare som kliver ut framför bilen och om föraren inte reagerar i tid bromsar bilen automatiskt.

 

- Volvo har alltid varit en föregångare när det gäller att skydda de åkande i våra bilar. På senare år har vi tagit banbrytande initiativ som hjälper föraren att undvika kollisioner med andra fordon. Nu tar vi ett jättekliv framåt med en teknik som även kan bidra till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter, säger Thomas Broberg, säkerhetsexpert vid Volvo Personvagnar. Han tillägger:

- Vi är stolta över att vi lyckats göra vår teknik så tillförlitlig att vi kan erbjuda ett komplett system som kan undvika en kollision med en fotgängare genom att upptäcka, varna och bromsa för fullt.

 

Säkrare upptäckt med spetsteknik

Pedestrian Detection med autobroms och full bromsverkan består av en nyutvecklad radarenhet i bilens grill, en kamera framför innerbackspegeln och en central styrenhet. Radarns uppgift är att upptäcka en fotgängare eller ett fordon framför bilen och bestämma avståndet till dessa. Kameran avgör vilken typ av föremål det är.

Systemet är programmerat för att även reagera på framförvarande bilar som står stilla eller rör sig i samma riktning som den egna bilen.

Tack vare den nyutvecklade, så kallade "dual-mode" radarns mycket bredare synfält kan dessutom fotgängare på väg in i körbanan upptäckas tidigt. Kameran har en bättre upplösning än föregående generation. Detta har gjort det möjligt att urskilja fotgängares rörelsemönster.

- Automatbromsen kräver att föremålet bekräftats av både radarn och kameran. Tack vare den toppmoderna sensortekniken är det nu möjligt att gå upp till full bromskraft, förklarar Thomas Broberg. Han tillägger:

- Att urskilja fortgängare med tillräckligt hög tillförlitlighet har varit en komplex utmaning. Vår innovativa teknik är både programmerad för att spåra fotgängarens rörelsemönster och för att beräkna om denne är på väg att gå ut framför bilen.  Systemet kan detektera fotgängare med en längd från 80 cm och uppåt, d v s även barn.

Tekniken är byggd på samma princip som det mänskliga ögat och synförmågan kan liksom ögats påverkas negativt vid vissa ljusförhållanden, i mörker och i dåligt väder.

 

Ny teknik möjliggör full bromskraft

I en akut situation får föraren först en ljudlig varning kombinerad med ett blinkande ljus på vindrutans "head-up" display. För att skapa en omedelbar, intuitiv reaktion påminner varningen om ett framförvarande bromsljus. På samma gång förladdas bilens bromsar. Om föraren inte reagerar på varningen och en påkörning är nära förestående, aktiveras full bromskraft automatiskt.

Tekniken har samma begränsningar som det mänskliga ögat och har liksom vi själva nedsatt "syn" i mörker och dåligt väder.

Volvo Personvagnar har arbetat i fem år med utvecklingen av Pedestrian Detection med full autobroms. Testbilar har rullat över hela världen för att täcka in variationer i trafikbeteenden, vägförhållanden och klimat.

- Vi har kört många testkilometer i verklig trafik för att "träna" systemet att urskilja fotgängares rörelsemönster och utseende i olika länder och kulturer. Vi använder oss dessutom av information från dessa tester för att göra avancerade datorsimuleringar, säger Thomas Broberg

 

Undviker påkörning i hastigheter under 35 km/h

Pedestrian Detection med full autobroms kan undvika en kollision med en fotgängare i hastigheter upp till 35 km/h om föraren inte själv reagerar i tid. I högre farter handlar det om att få ner bilens hastighet så mycket som möjligt innan påkörningen. Hastighetsminskningen är upp till 25 km/h.

Statistiken visar att den påkörande bilens hastighet har stor betydelse för olycksutgången. Lägre påkörningshastighet innebär att risken för allvarliga skador minskar avsevärt.

- Andelen fotgängare som omkommer i trafiken är stor i dag och vår teknik kommer att få stor betydelse för att minska den, säger Thomas Broberg.

 

Bromsar även för andra bilar

Upp till 90 procent av alla trafikolyckor orsakas av distraktion. Hälften av alla förare som kör på ett annat fordon bakifrån bromsar t ex inte alls innan kollisionen.

Pedestrian Detection med full autobroms är en vidareutveckling av Collision Warning with Auto Brake som redan introducerats av Volvo Personvagnar. Detta innebär att nya V60 också upptäcker, varnar och bromsar automatiskt när bilen riskerar att köra in i ett annat fordon bakifrån.

I första hand ska den inledande varningen uppmärksamma föraren så att denne själv kan bromsa eller styra undan. Reagerar inte föraren på varningen bromsar bilen automatiskt med full kraft ögonblicket innan kollisionen blir oundviklig. Vid automatisk bromsning kan krocken undvikas om hastighetsskillnaden mellan fordonen är under 35 km/h.

 

Varnar trötta förare

Volvos nya sports wagon kan självklart även utrustas med en rad andra säkerhetslösningar som hjälper föraren att köra säkrare, t ex:

  • Driver Alert Control (DAC). En unik teknik för att varna trötta och okoncentrerade förare. Funktionen övervakar bilens kurs mellan filmarkeringarna och varnar om körmönstret ändras på ett nyckfullt eller okontrollerat sätt.
  • Lane Departure Warning (LDW) varnar föraren om bilen rullar över vägens mitt- eller sidolinjer utan att använda blinkers.
  • Blind Spot Information System (BLIS) hjälper till att upptäcka fordon i döda vinkeln på bilens båda sidor. En varningslampa intill sidospegeln uppmärksammar föraren på faran.
  • Aktiva Xenonljus är rörliga strålkastare som följer vägens krökning. För bästa möjliga upplysning vid mörkerkörning på kurviga vägar.

City Safety - förhindrar lågfartskrockar

Nya Volvo V60 har City Safety som standard. Tekniken kan mildra eller helt förhindra lågfartskrockar bakifrån i hastigheter upp till 30 km/h.

Påkörningar bakifrån är vanligt förekommande i tät stadstrafik och bilköer. Cirka 75 procent av alla dessa kollisioner inträffar i hastigheter under 30 km/h. Undersökningar visar dessutom att föraren i 50 procent av fallen inte har bromsat alls före kollisionen.

City Safety håller koll på framförvarande fordon med hjälp av en lasersensor som är inbyggd i framrutan i höjd med backspegeln.

Med City Safety bromsar bilen automatiskt om föraren inte reagerar i tid när framförvarande bil saktar in eller stannar - eller om föraren kör för fort mot ett stillastående föremål. Är den relativa hastighetsskillnaden mellan fordonen under 15 km/h kan kollisionen undvikas helt. Om hastighetsskillnaden ligger i intervallet 15-30 km/h sänks kollisionshastigheten för att minimera effekterna av olyckan.

 

Håller hastigheten

I nya Volvo V60 finns även Speed Limiter, en funktion som hjälper föraren att inte köra för fort. Föraren kan själv bestämma vilken fart som inte ska överskridas, till exempel den gällande hastighetsbegränsningen.

Hög hastighet är en bidragande orsak många trafikolyckor med dödlig utgång. Det svenska Vägverkets forskning visar att 100-150 liv kunde sparas varje år om alla förare höll hastighetsgränserna.

- Med Speed Limitorn aktiverad behöver föraren inte hålla koll på hastighetsmätaren, utan kan ägna uppmärksamheten på bilar och andra trafikanter i omgivningen. Bilen ser själv till att den inställda maxhastigheten inte överskrids, säger Thomas Ahlborg.

 

Rollover Protection System (ROPS) standard

Nya Volvo V60 har rundslagningsskyddet Roll Over Protection System (ROPS) som standard.

Avancerad sensorteknik ser till att bältesförsträckarna och de uppblåsbara krockgardinerna (Inflatable Curtain) löser ut vid en rundslagning. Detta i kombination med säkerhetsburen hjälper till att reducera skaderisken för de åkande i dessa situationer.

 

Krocksäkerhet i med förbättrade uppblåsbara krockgardiner

I en kollisionssituation medverkar en välavvägd kombination av höghållfast stål i olika kvaliteter medverkar till att fördela krockenergin hindra inträngning i kupén. Den främre karosstrukturen i nya V60 är indelad i fyra zoner, som alla har olika uppgifter vid en deformation. Tvärmontaget av motorn ger ett större utrymme för deformation och bidrar till att minska risken för inträngning i passagerarutrymmet vid en frontalkrock.

Nya V60 har bältesförsträckare på samtliga platser. Pre-Prepared Restraints (PRS) reglerar krockkuddar och bältenas kraftbegränsare för att optimera skyddet beroende på krockvåldet.

V60 har också bland annat sidokrockskydd (Side Impact Protection System), sätesmonterade sidokrockkuddar, uppblåsbara krockgardiner (Inflatable Curtain) och ett av marknadens mest effektiva system för att minska risken för nackskador (Whiplash Protection System).

Sidokrocksystemet SIPS har vidareutvecklats i nya V60 så att det täcke in ett större spann av krocksituationer, t ex när bilen blir påkörd från sidan framför eller bakom passagerarutrymmet. Detta har möjliggjorts genom en unik användning av ett gyro för att styra aktiveringen av de uppblåsbara krockgardinerna, sidokrockkuddarna och bältesförsträckarna.

Detta har möjliggjorts genom att kombinera information från sensorer i bilen och det gyro som är en del av antisladdsystemet DSTC.

- Nya Volvo V60 är en värdig representant för vår ambition att bygga världens säkraste bilar - och ytterligare ett steg närmare vår vision att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvobil år 2020, säger Thomas Broberg.

 

Barnsäkerhet i nya Volvo V60

Nya Volvo V60 kan förses med inbyggda tvåstegs barnkuddar på baksätets ytterplatser. Varje kudde kan ställas in i två olika höjder för att ge barn i olika storlekar möjlighet att se ut och på samma gång få bästa möjliga skydd.

Den lägre inställningen är avsedd för barn som är mellan 115 och 140 cm långa och som väger  mellan 22 och 36 kilo. Det högre läget är avsett för barn som är mellan 95 och 120 centimeter långa, med en vikt mellan 15 och 25 kilo.

Sökord:
Old V60, Säkerhet VPS, 2011
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera