Pressmeddelanden

Volvo Cars välkomnar Polestars förstärkta affärsplan

Volvo Cars välkomnar den förstärkta affärsplanen som Polestar presenterade idag och som syftar till att ta företaget in i en ny fas av tillväxt och lönsamhet. Se Polestars pressmeddelande här.

Polestar kommer att vidta en rad åtgärder för att förbättra lönsamheten, vilket inkluderar kostnadsbesparingar och effektiviseringar i verksamheten. Polestar har meddelat att dessa åtgärder förväntas resultera i bruttomarginaler i det övre spannet av 10-20 procent för året 2025.

Dessa åtgärder, som är en del av den nya förstärkta affärsplanen, är utformade för att göra det möjligt för företaget att nå break-even för fritt kassaflöde år 2025.

Polestar arbetar för att säkra extern finansiering i form av lån och externt kapital för att möta sina ytterligare behov tills man når break-even för kassaflödet under 2025. Med 48,3% ägarandel bistår Volvo Cars Polestars övergång till en mer lönsam framtid genom att tillhandahålla begränsat finansiellt stöd för att möta deras direkta finansieringsbehov.

Det nya finansiella stödet från Volvo Cars kommer att ske på två sätt, båda kopplade till det lån som Volvo Cars ställde ut i november 2022. Dels genom en förlängning av löptiden för det befintliga lånet på 800 miljoner USD från maj 2024 till juni 2027. Därtill kommer Volvo Cars att utöka den befintliga faciliteten med 200 miljoner USD, utöver de 800 miljoner USD som redan tillhandahållits, med alla andra villkor oförändrade.

Som tidigare angetts har Volvo Cars möjlighet att konvertera en del av de totala utestående lånen till aktier i Polestar. Volvo Cars har dock inte för avsikt att öka sitt aktieinnehav i Polestar utöver den nuvarande andelen.

Dessutom kommer Geely Holding att ge finansiellt stöd till Polestar på i stort sett samma villkor via ett nytt lån på 250 miljoner USD, med möjlighet att konvertera detta till aktier vid en senare tidpunkt.

"Polestar är på väg in i en ny fas av tillväxt och lönsamhet med lanseringen av Polestar 3 och Polestar 4", säger Johan Ekdahl, CFO på Volvo Cars. "Den förstärkta affärsplanen är utformad för att göra Polestar finansiellt stabilt samtidigt som man strävar efter att uppnå sina affärsmål på ett lönsamt sätt."Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.