Pressmeddelanden

Volvo Cars lanserar ny verksamhet inom Energy Solutions för att utnyttja en bredare klimatpotential hos elbilar

Våra elbilar är ett viktigt steg mot ett mer hållbart samhälle, men bilarna och deras batterier kan göra så mycket mer än att eliminera avgasutsläpp. Stationära elbilar har till exempel potential att driva ditt hus, dina apparater eller till och med återföra strömmen till elnätet.

För att ta tillvara på den potentialen och bidra till övergången till ett smartare, mer hållbart och effektivare energinät lanserar vi nu Volvo Cars Energy Solutions. Det är en helt ny affärsenhet som kommer att erbjuda energilagrings- och laddningsrelaterade tekniker och tjänster som utgör bindväven mellan våra bilar, våra kunders liv, effektiv energianvändning och samhället i stort.

Dubbelriktad laddning är till exempel en teknik som gör det möjligt för en elbil att ge tillbaka extra batterikraft till ett kompatibelt elnät, vilket hjälper till att balansera elnätet under rusningstid och minska behovet av fossilgenererad el. Vårt nya flaggskepp, helt elektriska EX90, blir den första Volvobilen som är utrustad med all nödvändig hårdvara och (över tid) mjukvara för att möjliggöra dubbelriktad laddning och direkt energilagring från solenergi.
Tillsammans med Göteborg Energi Nät AB, det lokala elnätsbolaget i vår svenska hemstad Göteborg, lanserar vi nu ett av de första pilotprogrammen för fordon-till-elnät (V2G) som syftar till att testa sådan V2G-teknik på det lokala elnätet och i hemmiljö med riktiga kunder. Pilotprojektet använder medvetet en billig AC-laddbox, eftersom det kommer att bidra till att påskynda en utbredd användning av tekniken

Pilotprojektet syftar inte bara till att få acceptans från ett nätbolag och att visa för andra nätbolag att V2G-program kan ge påtagliga fördelar, utan också att skapa en testarena för ny teknik som är central för Volvo Cars framtid utanför våra laboratorier.

 

– Med dubbelriktad laddning kan du använda ditt bilbatteri som en extra energikälla, till exempel för att ge ström till ditt hem, andra elektriska enheter eller en annan elektrisk Volvo-bil, säger Alexander Petrofski, ny chef för Volvo Cars Energy Solutions. Nästa steg blir att möjliggöra den här funktionen runt om i Sverige, och förhoppningsvis kommer det att bana väg för en ännu bredare acceptans av liknande laddnings- och energilagringstjänster runt om i Europa.

 

Gott om reservkapacitet

Eftersom vi siktar på att vara ett helt elektriskt bilföretag år 2030 kommer vi att lansera miljontals eldrivna Volvobilar på vägarna under de kommande åren. Våra ingenjörer har beräknat att den totala batterikapaciteten för den flottan kommer att nå cirka 50 GWh i mitten av decenniet. Även om dessa bilar kommer att förbruka flera TWh el varje år, är denna energiförbrukning flexibel och kan flyttas i tiden via smart laddning.

Samtidigt visar data från Volvos fordonsflotta att den genomsnittliga dagliga körningen i Europa förbrukar mindre än 10 kWh, medan 90 procent av alla dagliga körningar förbrukar mindre än 20 kWh. Det innebär att det finns gott om reservbatterikapacitet kvar som kan användas till annat, med möjlighet till både ekonomiska fördelar för våra kunder och betydande klimatnytta.

Det är här dubbelriktad laddning kommer in i bilden: en teknik som gör det möjligt för kunder att återanvända energi som lagras i batteriet i deras eldrivna Volvo i ett senare skede. V2G är ett av dessa scenarier, eftersom det gör det möjligt att leverera energi tillbaka till elnätet från batteriet i en elbil när efterfrågan på el är högre – mot ersättning.

 

– Med hjälp av smart laddning kan du ladda din eldrivna Volvo på bästa möjliga tid ur ett hållbarhets- och ekonomiperspektiv, säger Alexander Petrofski. "Föreställ dig nu att du kan använda den energin senare, kanske under de tider när priserna är högre och energimixen mindre hållbar. Tanken med att bygga ett energiekosystem runt din bil och batterierna är att det gör att du kan spara pengar och minska dina CO2-utsläpp, samtidigt som energiföretag drar nytta av minskade nätinvesteringar och en lägre total påverkan på miljön."

 

V2G är bara en av de tekniker som vi ser som en del av ekosystemet under Volvo Cars Energy Solutions. Vi tittar också på fordon-till-hem-produkter (V2H) som gör att du kan skicka tillbaka energi till ditt hus och sänka din energiräkning, samt fordon-till-last-tjänster (V2L) där ditt elbilsbatteri driver din campingutrustning eller laddar din elcykel.

Över tid räknar vi med att Volvo Cars Energy Solutions kommer att generera betydande nya intäkter från energirelaterade produkter och tjänster varje år, liksom nya produkter som inte tidigare erbjudits av Volvo Cars. På så sätt kommer Energy Solutions att tillföra värde till vår kärnverksamhet, våra kunders vardag och miljön.

 

-------------------------------

 

Volvo Cars 2022

För 2022 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 22,3 miljarder kr. Intäkterna under perioden uppgick till 330,1 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 615 121 bilar.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

I december 2022 hade Volvo Cars cirka 43 200 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns huvudsakligen i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

 

Volvo Cars Investor Relations
+46 31-793 94 00
investors@volvocars.com

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer