Pressmeddelanden

Valberedning inför Volvo Cars årsstämma 2024 utsedd

I enlighet med principerna antagna av Volvo Cars årsstämma och baserat på aktieägarinformation per den 31 augusti 2023 har valberedningen inför årsstämman 2024 etablerats och ledamöterna är:

  • Thomas Johnstone, utsedd av Geely Sweden Holdings AB
  • Yimin Chen, utsedd av Geely Sweden Holdings AB
  • Eric Li, styrelseordförande i Volvo Car AB
  • Anders Oscarsson, utsedd av AMF som den näst största aktieägaren
  • Emilie Westholm, utsedd av Folksam som den tredje största aktieägaren

Valberedningen representerar cirka 87 procent av antalet röster i Volvo Car AB baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2023.

Thomas Johnstone är ordförande i valberedningen.

Årsstämman för Volvo Car AB kommer att hållas tisdagen den 26 mars, 2024, i Göteborg.

Valberedningen har i uppdrag att lämna förslag till bolagsstämman i fråga om ordförande vid bolagsstämman, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till varje styrelseledamot, val av revisor och arvode till revisor samt, i den mån det bedöms nödvändigt, förslag till ändring av instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Volvo Cars valberedning kan göra detta genom e-post till: NominationCommittee@volvocars.com eller med brev till adressen: Volvo Car AB, Att: Valberedningen, avd. 50090, VAK HB3S, 405 31 Göteborg. Förslag behöver vara valberedningen tillhanda senast den 20 november 2023 för att beaktas av valberedningen.

Sökord:
Företagsnyheter, Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.