Pressmeddelanden

Volvo Cars kapitalmarknadsuppdatering

Volvo Cars höll sin virtuella kapitalmarknadsuppdatering som livesändes från Milano, den 8 juni 2023.

Uppdateringen följde den lyckade lanseringen av den nya och helt eldrivna lilla SUV:en Volvo EX30 som kommer till ett attraktivt pris och som tar Volvo Cars in i ett nytt spännande marknadssegment.

Under kapitalmarknadsuppdateringen gav Volvo Cars ledning mer detaljerad information om Volvo EX30:s bidrag till företagets tillväxt- och lönsamhetsambitioner. Volvo Cars ledning utvecklade hur Volvo EX30, en av företagets mest betydande affärsmöjligheter under de kommande åren, kommer att fungera som en byggsten för företagets strategiska transformation.

Företaget beskrev vidare genomförandet av sin kommersiella transformation med start i Storbritannien som blir den första marknaden att i år gå över till en direkt-till-konsument-modell som är helt integrerad online/fysiskt. Man talade också om den förändrade försäljningsprocessen som kommer att leda till en förbättrad kundupplevelse genom en sömlös sammanslagning av online- och offlinekanaler, och dess konsekvenser för företaget.

Slutligen beskrev Volvo Cars resan mot sin ambition att i mitten av decenniet nå en rörelsemarginal på 8-10 procent. Under denna session redogjorde företaget för nyckelfaktorer som påverkar lönsamheten, inklusive kostnaden för elektrifiering, hävstångseffekten från framtida tillväxt på indirekta kostnader, kostnadseffektiviseringar, synergier och intäkter från företagsinnehav.

Ta del av hela kapitalmarknadsuppdateringen här.

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.