Pressmeddelanden

Volvo Cars publicerar uppdaterat ramverk för grön finansiering

Volvo Cars publicerade idag sitt uppdaterade ramverk för grön finansiering 2023, som återspeglar bolagets ambitiösa hållbarhetsstrategi och integrationen av den senaste och mest avancerade marknadspraxis och standard.

Det uppdaterade ramverket definierar hur gröna finansieringsinstrument sätts upp inom Volvo Cars för att finansiellt stödja bolagets hållbarhetsresa mot ambitionen att bli en helt elektrisk biltillverkare 2030 och ett klimatneutralt företag 2040.

Under 2020 etablerade Volvo Cars sitt ramverk för grön finansiering i syfte att bana väg för grön och hållbar finansiering av sin ambitiösa transformations- och elektrifieringsstrategi för hållbar mobilitet.

Sedan dess har bolaget framgångsrikt emitterat gröna obligationer och erhållit gröna lån till ett sammanlagt kapitalbelopp på cirka 14 miljarder kronor under ramverket från en diversifierad grupp av institutionella investerare.

”Hållbarhet är centralt för vårt syfte och vår verksamhet, och nyckeln till vår framtida framgång”, säger Johan Ekdahl, CFO på Volvo Cars. ”2022 blev vi den första traditionella biltillverkaren som helt lämnade utvecklingen och tillverkningen av förbränningsmotorer. Istället fokuserade vi våra investeringar och kapitalallokering på att utveckla högpresterande, helt elektriska drivlinor. Detta uppdaterade ramverk återspeglar vårt fortsatta engagemang för hållbarhet, marknadspraxis och regulatoriska rapporteringskrav."

Ramverket har utvecklats och uppdaterats för att överensstämma med 2021 ICMA Green Bond Principles (inklusive den uppdaterade Appendix I från juni 2022) och 2023 LMA, LSTA, APLMA Green Loan Principles.

Ramverket har granskats av CICERO Shades of Green, nu en del av S&P Global, en ledande oberoende expert för den analysbaserade bedömningen av ramverk för grön finansiering. Volvo Cars uppdaterade ramverk fick högsta möjliga betyg, "Dark Green", likt den första versionen av ramverket från 2020. Inkluderat i det övergripande betyget är en bedömning av Volvo Car Groups styrningsstruktur och processer, som får betyget " Excellent".

Fullständig information om Volvo Cars Green Financing Framework och Second Party Opinion finns här.

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.