Pressmeddelanden

Nya Volvo EX30 har det lägsta koldioxidavtrycket någonsin för en Volvo

Nya Volvo EX30 är ett koncentrat av allt det stora med Volvo Cars: det är en liten, helelektrisk SUV för framtiden, framtagen för att vara säker och ge ett mindre koldioxidavtryck än någon annan Volvobil tidigare haft. 

 

Vi har tagit oss an och hanterat utsläppen genom hela produktions- och livscykeln, och på så vis kunnat minska det totala koldioxidutsläppet till under 30 ton* på en 200 000 kilometer lång körsträcka. Det är en minskning med 25 procent jämfört med våra nuvarande helelektriska modeller C40 och XC40 – och därmed ett stort steg mot målet att minska vårt totala koldioxidutsläpp med 40 procent per bil, räknat från nivåerna år 2018 fram till 2025. 

 

Helelektriska Volvo EX30 ger noll avgasutsläpp, vilket inte bara bidrar till ett mindre koldioxidavtryck; det har också en positiv inverkan på luften vi alla andas. Ny forskning från University of Southern California** visar att även en liten ökning av förekomsten av elbilar i ett område har direkta positiva effekter på antalet besök på akutmottagningar för de med astma. 

 

Men elektrifiering är inte nog för att minska det totala koldioxidavtrycket för en bil. En bil körs inte bara, den blir också designad, utvecklad, byggd och transporterad. Alla dessa steg ger oss möjligheter att ytterligare minska utsläppen. 

 

– Vår nya EX30 innebär ett stort steg i rätt riktning i våra hållbarhetsambitioner, säger Anders Kärrberg, Global Head of Sustainability. Vårt mål är att minska vårt totala koldioxidavtryck med 40 procent per bil, räknat från nivåerna 2018. Detta ska vi göra genom att minska de totala avgasutsläppen med 50 procent, och genom en 25 procents minskning av utsläppen i produktion, i anskaffningen av råmaterial och i försörjningskedjan. Allt detta sammantaget bidrar till vår ambition och vårt mål att vara ett klimatneutralt företag år 2040.

 

Återvunna material

Hur lyckades vid då minska koldioxidavtrycket från EX30 med 25 procent jämfört med våra nuvarande helelektriska bilar? Först och främst behövs inte lika mycket material när du designar och bygger en mindre bil. Aluminium och stål är två av de största bovarna när det gäller koldioxidutsläpp, och det är här vi, och du som kund, verkligen kan göra skillnad. 

 

Dessutom är det aluminium och stål vi faktiskt använder i produktionen många gånger återvunnet material. Omkring en fjärdedel allt aluminium som används är återvunnet, och cirka 17 procent av stålet. Sammantaget bidrar det till en ännu mindre påverkan på vår gemensamma planet. 

 

Filosofin med återvunnet fortsätter inuti bilen – och den mest hållbara komponenten av dem alla finns inte ens. Genom att använda optimering som princip för hållbar design, har våra designer lyckats kombinera flera funktioner inne i nya Volvo EX30, genom att samla dem i bara en enda komponent. Det gör att vi kan minska på antalet delar inne i bilen, utan att kompromissa med funktionaliteten. 

 

Materialen som används i EX30 bidrar också till ett mer hållbart sätt att skapa nya bilar. Ungefär 17 procent av all plast i bilen – allt från komponenter i interiören till stötfångare – är återvunnet. Det är den högsta andelen någonsin för en Volvo. 

 

Ytterligare ett steg mot klimatneutralitet 

Ett annat avgörande område när det gäller utsläppsminskning är tillverknings- och försörjningskedjan, exempelvis tillförseln av ren energi. Volvo EX30 kommer att byggas i en fabrik som till stor del drivs av klimatneutral energi, och med 100 procent klimatneutral el. 

 

När det gäller leverantörskedjan, har vi samarbetat med våra leverantörer i första ledet. 95 procent av dem har åtagit sig att ha 100 procent förnybar energi i produktionen till år 2025. Det ska tilläggas att många av leverantörerna redan är där. Åtagandet speglar vår ambition att inte bara minska utsläppen i vår verksamhet, men också att vi uppmuntrar partner i den större försörjningskedjan att göra likadant. 

 

Produktionsprocessen för Volvo EX30 har också effektiviserats på många sätt. EX30 har den högsta materialanvändningsgraden någonsin i tillverkningen av pressade karossdelar.  

 

Vi fortsätter även att hantera utmaningen med spårbarhet av material, särskilt när det gäller produktionen av batterier. Vi använder en blockchain-teknik för att spåra kritiska råvaror som litium, magnesium, kobolt, grafit och nickel. 

 

Smartare och mer hållbara material 

I interiören använder vi en bred palett av återvunna och förnybara material: de återfinns i säten, på instrumentpanelen och i dörrarna. Exempel på sådant vi använt är jeanstyg, lin och en ullmix som innehåller cirka 70 procent återvunnen polyester. Särskilt jeanstyget är ett bra exempel på hur man kan använda material på ett smartare och mer hållbart sätt.

För att kunna skapa den interiören, har vi använt fibrer som annars hade kastats bort i återvinningsprocessen. När jeans återvinns, spinns de trasiga fibrerna till ett sorts garn, och långa fibrer går in i varandra. De korta fibrerna, däremot, hamnar oftast på golvet och kastas bort. Just dessa korta fibrer har vi tagit tillvara genom att använda dem till vår denim-interiör.

 

Skala ner utan att kompromissa

Allt ovan blir till en bil som har en så kallad cradle-to-gate-påverkan på totalt 18 ton i koldioxidutsläpp. Cradle-to-gate innebär att man lägger ihop alla utsläpp från extraheringen av råmaterialen och fram till bilen kommer ut till försäljning, men innan den har körts av någon. 

EX30 är gjord för att vid slutet av sin livscykel kunna återvinnas till 95 procent, genom såväl material som energi. Sammanfattningsvis ger Volvo EX30 dig som kund större utrymme att minska ditt personliga koldioxidavtryck, utan att behöva kompromissa med säkerhet, körkomfort eller bekvämlighet. En god sak – både för dig och för vår planet.

Den 7 juni kommer nya helelektriska Volvo EX30 avtäckas och presenteras. Redan samma dag kommer man att kunna beställa bilen i Sverige.

 

 

Det finstilta:

  • *Beräkningen för ett koldioxidavtryck under 30 ton på en 200 000 km lång körsträcka är baserad på användning av el från elmixen EU27.

  • **För att läsa mer om forskningsresultaten från University of Southern California om sambandet mellan elbilar och luftkvalitet, besök: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723003765

  • Det minsta koldioxidavtrycket någonsin för en Volvobil ska ses i relation till motsvarande globalt tillgängliga produkter där man gjort beräkningar på en 200 000 km lång körsträcka.

  • Räckvidd och energieffektivitet enligt den så kallade WLTP-körcykeln för nya bilar i kontrollerade förhållanden. Den verkliga räckvidden kan variera. Siffrorna är baserade på preliminära mål.

  • Specifikationer för bilen och kunderbjudande kan variera i olika länder. Besök gärna volvocars.com för mer information.

  • Koldioxidavtryck och cradle-to-gate-siffror för utsläpp bygger på bedömning. En verifierad livscykelanalys kommer att publiceras senare i år.

-------------------------------

 

Volvo Cars 2022

För 2022 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 22,3 miljarder kr. Intäkterna under perioden uppgick till 330,1 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 615 121 bilar.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

I december 2022 hade Volvo Cars cirka 43 200 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns huvudsakligen i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

 

För mer information vänligen kontakta:

Medierelationer Volvo Car Sverige
+46-31 793 79 00
media.sverige@volvocars.com

 

Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

 

Volvo Cars Investor Relations
+46 31-793 94 00
investors@volvocars.com

 

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer