Pressmeddelanden

Volvo Cars rapporterar försäljning för helåret 2022 – andelen helt elektriska bilar uppgick till 10,9 %

Volvo Cars rapporterade idag 615 121 sålda bilar globalt för helåret 2022, en nedgång med 12,0 procent jämfört med förra året. Andelen helt elektriska bilar uppgick till 10,8 procent under året, jämfört med 3,7 procent förra året.

 

Volvo Cars helårsförsäljning påverkades av utmaningar i leverantörskedjan, liksom av begränsningar i produktionen orsakade av komponentbrist och covid-19-relaterade nedstängningar i Kina. Trots detta var efterfrågan på Volvo Cars bilar fortsatt robust.

 

Under december månad sålde Volvo Cars 72 663 bilar, en ökning med 12,8 procent jämfört med samma månad förra året.

 

Andelen sålda Recharge-modeller, med både helt elektriska bilar och laddhybrider, uppgick till 43,8 procent under december 2022. Helt elektriska bilar stod för 20,1 procent av den totala globala försäljningen under december.

 

Antalet aktiva prenumerationer vid slutet av 2022 hade ökat med 49,0 procent jämfört med förra året. För helåret 2022 ökade antalet Volvobilar som sålts online med 17 procent jämfört med 2021. Denna tillväxt drevs av en ökande kundefterfrågan i kombination med ett breddat erbjudande i fler marknader.

 

I USA sålde Volvo Cars 102,038 bilar under året, en minskning med 16,5 procent jämfört 2021. I december sålde Volvo Cars 11 111 bilar i USA, en uppgång med 6,4 procent jämfört med samma månad förra året.

 

Försäljningen i Kina uppgick till 162 322, en minskning med 5,4 procent jämfört med 2021. I december sålde Volvo Cars 16 950 bilar i Kina, en uppgång med 15,8 procent jämfört med samma månad förra året.

 

I Europa minskade försäljningen med 15,7 procent jämfört med förra året, till 247 413 sålda bilar. I december sålde Volvo Cars 33 407 bilar i Europa, en uppgång med 17 procent jämfört med samma månad förra året.

 

Globalt var XC60 den mest sålda modellen för 2022, med 195 338 bilar (2021: 215 635). XC40 var den näst mest sålda modellen med 169 206 bilar (2021: 201 037), medan XC90 var den tredje mest sålda med 97 130 bilar (2021: 108 231).

 

 

     

Januari- december

     

December

         
 

2022

2021

Förändring

2022

2021

Förändring

             

Europa

33 407

28 561

17,0%

247 413

293 471

-15,7%

Recharge

22 661

16 513

37,2%

135 714

130 557

3,9%

 - Laddhybrid

12 082

13 259

-8,9%

90 024

113 986

-21,0%

 - Helt elektrisk

10 579

3 254

225,1%

45 690

16 571

175,7%

             

Kina

16 950

14 642

15,8%

162 322

171 676

-5,4%

Recharge

1 933

1 610

20,1%

12 215

11 697

4,4%

 - Laddhybrid

1 156

1 416

-18,4%

9 216

10 792

-14,6%

 - Helt elektrisk

777

194

300,5%

2 999

905

231,4%

             

USA

11 111

10,440

6,4%

102,038

122,173

-16,5%

Recharge

3 202

2,977

7,6%

27,909

22,820

22,3%

 - Laddhybrid

2 070

2,222

-6,8%

20,601

16,428

25,4%

 - Helt elektrisk

1 132

755

49,9%

7,308

6,392

14,3%

             

Övriga

11 195

10,793

3,7%

103,348

111,373

-7,2%

Recharge

4,030

2,745

46,8%

29,514

24,142

22,3%

 - Laddhybrid

1,930

2,179

-11,4%

18,762

22,283

-15,8%

 - Helt elektrisk

2,100

566

271,0%

10,752

1,859

478,4%

             

Totalt

72 663

64 436

12,8%

615 121

698 693

-12,0%

Recharge

31 826

23 845

33,5%

205 352

189 216

8,5%

 - Laddhybrid

17 238

19 076

-9,6%

138 603

163 489

-15,2%

 - Helt elektrisk

14 588

4 769

205,9%

66 749

25 727

159,5%

               

 

-------------------------------

 

Volvo Cars 2021

För 2021 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 20.3 miljarder kr. Intäkterna under perioden uppgick till 282.0 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 698,700 bilar.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

 

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

 

I december 2021 hade Volvo Cars cirka 41 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns huvudsakligen i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Volvo Cars Media Relations

+46 31-59 65 25

media@volvocars.com

 

Volvo Cars Investor Relations

John Hernander

+46 31-793 94 00

investors@volvocars.com

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer