Pressmeddelanden

Volvo Cars medgrundare av Accelerating to Zero Coalition, efterlyser mer klimatåtgärder från regeringar

Volvo Cars meddelar idag att de ansluter sig till Accelerating to Zero Coalition, som lanseras idag vid årets FN-klimatkonferens (COP27) i Sharm el-Sheikh, Egypten.

 

Under COP27 och inför det kommande G8-mötet på Bali, uppmanade Volvo Cars också länder att intensifiera sina egna klimatåtgärder och möta hotet om global uppvärmning.

 

Accelerating to Zero Coalition består av en bred grupp av intressenter som är engagerade i att underlätta och öka takten i övergången till mobilitet med nollutsläpp.

 

Den bygger på förra årets Glasgow-deklaration om nollutsläppsfordon vid COP26. Undertecknarna har åtagit sig att arbeta för att göra 100 procent av den globala försäljningen av bilar och lätta transportfordon fri från avgasutsläpp till 2040 och senast 2035 på ledande marknader (Europa, Kina, Japan och USA).

 

Bildandet av koalitionen adresserar behovet av en internationell plattform för globalt ledarskap kring fordon med noll avgasutsläpp (ZEV). Genom nära samarbete syftar det till att skapa de rätta förutsättningarna för fler bilar och lätta transportfordon med noll avgasutsläpp, bland annat genom elektrifiering av företagsflottor och utveckling av en omfattande laddinfrastruktur.

 

Volvo Cars vd Jim Rowan kommer att välkomna bildandet och samarbetsstrategin som en del av koalitionens lansering under COP27, och uppmuntra fler tillverkare att underteckna deklarationen och gå med i koalitionen.

 

Med sin ambition att enbart tillverka helt elektriska bilar från 2030 avser Volvo Cars att påverka takten i bilindustrins övergång till full elektrifiering.

 

Jim Rowan säger: – Förbränningsmotorer är teknik från det förflutna och vi måste överge dem om vi ska möta det största hotet som mänskligheten står inför - klimatförändringarna.

 

Tillkännagivandet kommer en vecka efter lanseringen av Volvo Cars nya helelektriska flaggskepp, Volvo EX90. Företaget har för avsikt att lansera en ny elbil varje år under de kommande åren.

 

Separat undertecknade Volvo Cars tillsammans med över 200 andra företag och ideella organisationer en uppmaning, organiserad av We Mean Business Coalition, till regeringar att öka sina klimatambitioner och åtgärder.

 

Hittills har bara 29 av 194 länder gjort det efter COP26, trots att de förbundit sigt enligt Glasgows klimatpakt. Uppmaningen klargör att 1,5 graders global uppvärmning är en gräns snarare än ett mål, och att brådskande nationella åtgärder är nödvändiga om världen inte ska överskrida denna gräns.

 

Dessutom meddelade Volvo Cars hållbarhetschef Anders Kärrberg under en paneldiskussion att de stöder initiativet Call on Carbon. Tillsammans med Inter IKEA, H&M Group, SSAB och andra uppmanar initiativet regeringar att införa en effektiv policyram för koldioxidprissättning.

 

– Vi inser vilken roll koldioxidprissättning har för att hjälpa till att tackla klimatförändringarna, säger Anders Kärrberg. – När vi tillkännagav vårt interna koldioxidpris på 1 000 SEK för varje ton koldioxidutsläpp vid COP26, blev vi den första biltillverkaren att implementera en global koldioxidprismekanism som täcker utsläppen i hela värdekedjan.

 

– Genom att stödja Call on Carbon visar vi återigen vår vilja att bidra till att leda hela fordonsindustrin mot en mer hållbar framtid. Vi måste snarast arbeta mot att omorientera finansiella mekanismer för att hjälpa oss att hålla oss inom gränsen för 1,5 graders global uppvärmning. Detta kan både tillföra stabilitet för investerare och stödja en rättvis övergång för drabbade arbetare och bönder, familjer och samhällen som kommer att påverkas som ett resultat av sådana förändringar.

 

Till redaktörer:

Som undertecknare av Call on Carbon uppmanar Volvo Cars alla länders delegater att:

 

  1. Backa upp nationella åtaganden baserade på Parisavtalet med effektiva, robusta, pålitliga och ändamålsenliga instrument för koldioxidprissättning som formar en kostnadseffektiv investeringsväg till netto noll;

  2. Anpassa instrument för koldioxidprissättning där så är lämpligt mellan länder för att skapa en stabil och förutsägbar investeringsmiljö;

  3. Slutföra reglerna för internationella marknadsmekanismer enligt artikel 6 i Parisavtalet. Detta kommer inte bara att stödja kostnadseffektiva begränsningsinsatser, skapa lika villkor och minimera koldioxidläckage, det kommer också att göra det möjligt för marknader att höja sin ambitionsnivå

 

Mer information om Accelerating to Zero Coalition

Mer information om We Mean Business Coalition

Mer information om Call on Carbon

 

-------------------------------

 

Volvo Cars 2021
Volvo Car Group redovisade en rörelsevinst på 20,3 miljarder kr. Intäkterna under 2021 uppgick till 282,0 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 698 700 bilar.

 

Om Volvo Car Group
Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

 

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt.  Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040

 

I december 2021 hade Volvo Cars cirka 41 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

 

För mer information, kontakta:

 

Volvo Cars Media Relations

031-59 65 25

media@volvocars.com

 

Volvo Cars investerarrelationer

031-793 94 00

investors@volvocars.com

 

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer