Pressmeddelanden

Spännande forskning om förarbeteende

Två bilförare närmar sig samma vägkorsning.

I ena bilen sitter en 40-åring som med snabba huvud- och ögonrörelser spanar efter potentiella faror.

I den andra sitter en 80-åring som positionerar sin bil omsorgsfullt, men den stelare nacken och det smalare synfältet gör rutinsituationen till en större utmaning för den äldre föraren.

Ett av Volvo Personvagnars viktiga säkerhetsmål är att ta fram ny teknik som hjälper det ökande antalet äldre förare att fortsätta köra säkert även på äldre dagar.

 

Vi blir alla äldre. Demografiska studier i Europa och vid Förenta Nationerna visar tydligt att världens åldersmönster är på väg att förändras. Äldre människor lever längre och är dessutom både friskare och mer aktiva. Detta skapar i sin tur ett ökat behov av individuell mobilitet än hos tidigare generationer.

- Att förstå förarens säkerhetsbehov i olika stadier av livet är en nödvändighet när vi utvecklar nya bilar. Att veta vad äldre förare behöver för att hantera de utmaningar som är kopplade till åldrandet är den viktig del av detta. Kunskap och forskning är viktigt, säger Thomas Broberg, bilsäkerhetsexpert vid Volvo Personvagnar.

Han tillägger:

- Statistiken visar att äldre förare är underrepresenterade när det gäller inblandning i trafikolyckor som helhet. Men det finns däremot specifika olyckstyper där äldre förare är överrepresenterade. Detta gäller kollisioner i korsningar och i samband med svängar. Se videon om forskningsarbetet.

 

Känsligt ämne

Frågan om äldre förare är farligare än yngre är ett av den moderna trafikdebattens hetare ämnen. Volvo Personvagnar har valt att närma sig denna diskussion från en mer konstruktiv synvinkel.

- Vi vet att äldre bilförare hanterar vissa situationer på ett annorlunda sätt. Vi bygger nu upp den kunskap som behövs för att ta fram säkerhetssystem som kan hjälpa till att göra dessa situationer säkrare, säger Thomas Broberg.

Volvo Personvagnar genomför mycket forskning som studerar människans beteende i trafiken. Målet är att bygga upp ökad kunskap om hur människor reagerar i komplicerade trafiksituationer - och hur vi hanterar dem.

Studie av beteendet i korsningar

Volvos Thomas Broberg har t ex deltagit i ett projekt vid Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping som studerar om det finns skillnader mellan äldre och yngre förares synbeteende i korsningar.

- Vi ville utvärdera om de eventuella skillnaderna i synbeteende kan förklara varför äldre förare oftare är inblandade i korsningsolyckor, säger Thomas Broberg.

 

Hälften över 75 år 

De två fokusgrupperna valdes ut via annonser i lokaltidningen och registreringar på VTI:s hemsida. Hälften av de utvalda förarna var över 75 år och den andra hälften mellan 35 och 55 år. Båda grupperna fick köra samma teststräcka som inkluderade olika hastighetsgränser och olika typer av korsningar: T-korsningar, tvåvägskorsningar med stoppskyltar, trafikljusreglerade fyrvägskorsningar och rondeller.

Förutom själva körningen utfördes även mätningar av förarnas nackrörlighet och det användbara synfältet UFOV (Useful Field Of View).

Skillnader som är utgångspunkt för teknikutveckling

Thomas Broberg sammanfattar resultaten:

- Resultaten av synfältstestet och mätningarna av nackrörligheten visar att det finns en tydlig åldersskillnad. De äldre förarna har mindre flexibla nackar och smalare synfält.

- Under körningen fångade mätutrustningarna upp skillnader i vad förarna fokuserar blicken på. De äldre förarna tittade i större utsträckning på linjer och vägmarkeringar för att vara rätt positionerade på vägen. De yngre förarna fokuserade mer på dynamiska objekt som är potentiella faror, t ex andra bilar.

 

"Positiv biverkning" 

Volvo Personvagnar kommer att använda resultaten som basen för en vidareutveckling av teknik som stödjer förarens körning och hjälper denne att undvika olyckor.

- I säkerhetsutvecklingen prioriterar vi de frågor som är vanligast och farligast i den verkliga trafikmiljön. Ett ökat fokus på korsningar är ett logiskt nästa steg eftersom den här studien pekar på att äldre förare skulle ha nytta av stödjande teknik i dessa lägen. En positiv "biverkning" är dessutom att även yngre förare har nytta av system som tar hand om de äldre förarnas speciella behov, sammanfattar Thomas Broberg.

Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial gäller Volvo Personvagnars internationella modellprogram.

Vissa detaljer kan vara tillval. Bilarnas specifikationer kan variera från land till land och kan ändras utan förvarning.     

 

 

 

Sökord:
Säkerhet VPS, Teknik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera