Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar på väg mot en framtid utan trafikolyckor

Volvo Personvagnar på väg

mot en framtid utan trafikolyckor

 

Med siktet inställt att nå den ultimata visionen om en olycksfri trafikmiljö är Volvo Personvagnars kortsiktiga säkerhetsmål att ingen ska dödas eller skadas i en Volvobil år 2020.

 

- En nollvision är det enda tänkbara alternativet för oss. Som världsledande inom bilsäkerhet kan vi inte acceptera att människor dödas eller skadas bara för att de vill transportera sig från A till B, säger säger Jan Ivarsson, ansvarig för säkerhetsstrategier på Volvo Personvagnar.

 

Han tillägger:

 

- Om vi såg ett flygplan störta skulle det vara en katastrof som fanns kvar i minnet så länge vi lever. Men den som passerar en trafikolycksplats där människor har skadats eller dödats kan bekymra sig mest om de långa köerna. Det är den attityden, att trafikolyckor är en oundviklig del av vår vardag, Volvo vill utmana med sin vision.

 

Utgångspunkten för en kontinuerlig säkerhetsutveckling med noll olyckor som mål är att besvara den grundläggande frågan: Vad är egentligen noll?

 

- Gång på gång har mänskligheten upplevt hur den omöjliga katastrofen plötsligt blivit verklighet, mot alla odds. Detta kommer naturligtvis också att inträffa i en trafikmiljö som betraktas som olycksfri. Men målet är att komma så nära noll att en enda trafikolycka definieras som en katastrof i stället för en naturlig del av vardagen, säger Jan Ivarsson.

 

Ökat fokus på att undvika olyckor

Egentligen har arbetet med noll i sikte varit huvudspåret för Volvo Personvagnar ända sedan företaget grundades 1927. Målet har alltid varit att göra varje ny Volvo säkrare än tidigare modeller.

 

- På senare år har vi skiftat fokus från att skydda vid en krock till att förhindra att olyckan inträffar över huvud taget och vi gör hela tiden framsteg. Ny teknik som Collision Warning med Autobrake och City Safety varnar och ger stöd i svåra lägen, med sikte på att hjälpa till att undvika en krock eller minska effekterna av den. Vår statistik visar att risken att skadas svårt i en Volvo har minskat med ca 50 procent sedan 1960-talet, säger Jan Ivarsson.

 

Volvo Personvagnars säkerhetsstrategi har ett bredare perspektiv än att enbart fokusera på trafikolyckor. Företagets säkerhetsexperter arbetar med en helhetssyn där säkerhetsaspekterna kan delas in i fem faser:

 

  • Normal körning. Föraren är välinformerad och kan förbli alert.
  • Konflikt. Tekniken hjälper föraren att hantera den akuta situationen.
  • Undvikande. Bilen agerar automatiskt för att undvika en krock om inte föraren själv reagerar.
  • Skadebegränsning. Bilens säkerhetssystem hjälper till att minska krockenergin för att minimera effekterna på de åkande.
  • Efter olyckan. Bilen kallar automatiskt på hjälp och underlättar räddningsarbetet.

- Den stora utmaningen är att hålla föraren kvar i den normala körningen. Om vi ska lyckas nå vår nollvision måste vi ta hand om eventuella problem redan i det läget, och helst se till att hjälpa föraren tillbaka till normal körning om en kritisk situation inträffar, säger Jan Ivarsson.

 

Smarta varnings- och bromsningslösningar

Moderna Volvobilar kan utrustas med en rad intelligenta tekniklösningar som upptäcker potentiella faror och hjälper föraren hantera dem - antingen genom att varna eller om så är nödvändigt, genom att bromsa bilen automatiskt.

 

Det viktiga med ett automatiskt system är att man inte skapar en farligare situation än den man vill undvika. Det är inte tekniskt svårt att få bilen att bromsa av sig själv. Utmaningen är att veta när den ska bromsa. Tekniken för att spåra de rätta situationerna måste vara tillförlitlig, säger Jan Ivarsson.

 

Han tillägger:

 

- Vi prioriterar de situationer som är de vanligaste och farligaste i den verkliga trafikmiljön. Därför har vi redan tagit fram och infört en rad olycksundvikande system som upptäcker rörliga och stillastående fordon framför dig. Nästa år kommer vi att erbjuda kunderna en ny lösning som även upptäcker fotgängare.

 

"Talande" bilar

Framtidens bilar måste kunna kommunicera och byta information såväl med trafikmiljön som med andra fordon på vägen. I princip kommer framtidens Volvobil att kunna "tala" med ett mötande fordon, ungefär så här: "Du och jag kommer att frontalkrocka. Om våra förare inte reagerar måste vi fixa det själva. Låt oss styra åt varsitt håll för att undvika faran."

 

Den stora utmaningen för att göra detta scenario möjligt är att skapa ett standardspråk för kommunikationen. En Volvo måste naturligtvis kunna kommunicera med fordon från andra tillverkare på samma gång som den utbyter information med trafikmiljön.

 

- Vi tror att nyckeln till detta är att använda system som redan är tillgängliga för andra ändamål. Atmosfären runt oss är redan fullmatad med information, i allmänhet för att göra livet trevligare och bekvämare. Att lägga in trafiksäkerheten i den här befintliga informationsstrukturen är en mycket förnuftigare lösning än att försöka uppfinna och komma överens om ett helt nytt "språk" för säkerhetskommunikation i trafiken, säger Jan Ivarsson

 

Samarbete med andra parter

Jakten på en trafikolycksfri framtid kräver ett nära samarbete med andra aktörer i samhället. Volvo Personvagnar samarbetar t ex med det Vägverket i Sverige med sikte på att skapa en fungerande kommunikation mellan fordon och infrastrukturen.

 

- Vägverket har sedan länge sin egen nollvision, så vi har stora gemensamma intressen. Om vi samordnar våra ansträngningar och forskningsprojekt kan vi få ett bättre slutresultat, säger Jan Ivarsson.

 

Det finns två speciellt intressanta trender som har betydelsefull påverkan på utvecklingen av en säkrare trafikmiljö:

 

  • Det ökande antalet äldre förare med en aktiv livsstil och högre krav på personlig mobilitet än tidigare generationer.
  • Den snabba utvecklingen av intelligenta informations- och stödsystem i bilarna.

Volvo Personvagnar bygger upp värdefull kunskap inom både dessa områden via stora forskningsprojekt, både i egen regi och i samarbete med andra aktörer.

 

Studie av äldre förare i korsningar

Volvos Thomas Broberg ligger bakom ett projekt vid Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) som studerat om det finns skillnader mellan äldre och yngre förares synbeteende i korsningar (se även separat pressrelease).

 

- Det finns inget i studien som pekar på att äldre personer är farligare bilförare än yngre. Däremot finns det skillnader i hur man hanterar olika typer av situationer, t ex hur man placerar bilen på vägen och hur föraren rör på huvudet och ögonen. De här rönen är värdefulla för oss när vi utvecklar nya bilar och säkerhetssystem, Thomas Broberg, Senior Safety Advisor vid Volvo Personvagnar.

 

Kameraförsedda Volvobilar i europeiskt fältprov

Volvo Personvagnar deltar dessutom i det europeiska samprojektet euroFOT (Field Operational Tests). Ett hundratal Volvo V70 och XC70 har utrustats med teknik som övervakar förarnas beteende ute i verklig trafik. Målet är att bygga upp ökad kunskap om hur människan hanterar komplexa trafiksituationer.

 

Bilarna i studien har kameror som följer förarens huvud- och ögonrörelser. Dessutom finns datorer som sparar information från bilens säkerhetssystem. Andra kameror följer vad föraren ser på vägen framför sig. Alla data sparas på en hårddisk som ger forskarna möjlighet att analysera beteendet i efterhand.

 

- Allt detta hjälper oss att bättre förstå samarbetet mellan föraren, bilen och trafikmiljön. Gränssnittet mellan människan och bilen, kallat HMI (Human Machine Interface), är ett av våra viktigaste utvecklingsområden. Alla bilens instrument måste vara lätta att förstå och använda. Det är dessutom av största vikt att all ny informations- och supportteknik i våra bilar är utformad och samordnad på rätt sätt. Informationen måste hjälpa föraren utan att stjäla onödig uppmärksamhet, säger Jan Ivarsson och tillägger:

 

- För ett par år sedan införde vi ett första system med namnet IDIS för att sortera och prioritera information. Systemet blockerar t ex inkommande telefonsamtal när föraren är inne i en körsituation som kräver full uppmärksamhet. Vårt mål är att vidareutveckla tekniken så att den kan se till att föraren får rätt information i varje tänkbar körsituation.

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera