Pressmeddelanden

Unika Volvosystem för automatisk inbromsning med full bromskraft i alla hastigheter - som reagerar på både bilar och människor

 

En boll studsar ut i gatan. Utan att tänka sig för, rusar barnet som tappade bollen efter - precis framför en bil och en förare som ställs inför en fruktansvärd situation...

Nästa generations förebyggande säkerhetsteknik från Volvo Personvagnar har en banbrytande funktion som kan upptäcka en fotgängare som kliver ut framför bilen. Och som automatiskt kan undvika en kollision i hastigheter upp till 25 kilometer i timmen, om förarens inte reagerar i tid.

 

I samband med lanseringen av nya Volvo S60 under 2010 introducerar Volvo Personvagnar nästa generation förebyggande säkerhetsteknik: Collision Warning with Full Auto Brake och Pedestrian Detection. De nya säkerhetsfunktionerna representerar nästa steg i Volvos kontinuerliga utveckling av teknik som upptäcker riskfyllda situationer och som assisterar föraren att undvika olyckor.

 

- De tidigare teknikstegen utvecklades för att hjälpa föraren undvika kollisioner med andra fordon. Nu tar vi ett jättekliv framåt med en teknik som även hjälper till att skydda oskyddade trafikanter.
- Vi går dessutom från femtioprocentlig till full automatisk bromskraft. Vad vi vet har ingen av våra konkurrenter kommit lika långt på det här området, säger Thomas Broberg, säkerhetsexpert vid Volvo Personvagnar.

 

Han tillägger:

 

- Den här tekniken hjälper oss ta ett viktigt steg mot vår vision att utveckla bilar som inte ska krocka. Vårt mål för år 2020 är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en Volvobil.

 

Fotgängarolyckor vanliga i stadstrafik

Inom EU varierar andelen fotgängare bland det totala antalet dödsoffer i trafiken mellan 10 och 25 procent, beroende på land. I EU-ländernas huvudstäder omkom 1 560 personer i trafikolyckor under 2007. Av dessa var 43 procent fotgängare.

 

Den påkörande bilens hastighet har stor betydelse för olycksutgången. Lägre påkörningshastighet innebär att risken för allvarliga skador minskar. Om hastigheten minskar från 50 kilometer i timmen till 25 kilometer i timmen, ökar fotgängarens chans att överleva med 85 procent .

 

Undviker påkörning i hastigheter under 25 kilometer i timmen

- Vårt mål är att den nya tekniken ska hjälpa föraren att undvika påkörningen om bilens hastighet är under 25 kilometer i timmen när fotgängaren upptäcks. Om bilen kör fortare än så handlar det om att sänka kollisionshastigheten så mycket som möjligt. I de flesta fall kan vi minska kollisionskraften med cirka 75 procent. Andelen fortgängare som omkommer är stor och kan vi minska risken att dödas med 20 procent kommer tekniken att få stor betydelse. I vissa situationer han vi få ned antalet dödade med upp till 85 procent , säger Thomas Broberg.

 

När det gäller bakifrånkrockar med andra fordon ger tekniken också stor effekt. Statistiken visar att hälften av alla förare som kör på ett annat fordon bakifrån inte bromsar alls innan kollisionen. Huvudmålet är dock fortfarande att den inledande varningen ska vara tillräcklig för att föraren själv ska bromsa eller styra undan. Reagerar inte föraren på varningen så träder systemet in och bromsar med full kraft ögonblicket innan kollisionen blir oundviklig. I dessa fall kan Collision Warning with Full Auto Brake hjälpa till att helt undvika en kollision om den relativa hastighetsskillnaden mellan fordonen är under 25 kilometer i timmen.

 

Säkrare upptäckt med spetsteknik

Collision Warning with Full Auto Brake och Pedestrian Detection består av en nyutvecklad, s k dual-mode radarenhet i bilens grill, en kamera vid innerbackspegeln och en central styrenhet. Radarn och kameran läser systematiskt av vägen framför bilen. Radarns uppgift är att upptäcka föremål och bestämma avståndet till dessa. Kamerans funktion är att avgöra vilken typ av föremål det är.

 

Systemet är programmerat för att, liksom tidigare, reagera på framförvarande bilar som står stilla eller rör sig i samma riktning som den egna bilen. Tack vare den nyutvecklade radarn, som har ett mycket bredare synfält än tidigare, kan fotgängare på väg in i körbanan upptäckas tidigt. Dessutom använder kameran en bättre upplösning än föregående generation, vilket gör att systemet kan upptäcka rörelsemönster hos fotgängare.

 

- Vi har arbetat med den här tekniken i tio år. Vi har testbilar ute på väg sedan flera år och vi har kört i olika länder. Faktorer som trafikbeteenden, vägförhållanden och klimat måste vägas in vid utformningen av den färdiga tekniken. Vi har dessutom möjlighet att använda information från testerna ute i verklig trafik för att göra avancerade datorsimuleringar, säger Thomas Broberg

 

Ny teknik möjliggör full bromskraft

I en akut situation får föraren först en ljudlig varning i kombination med ett blinkande ljus på vindrutans "head-up" display. För att skapa en omedelbar, intuitiv reaktion påminner den visuella varningen om ett framförvarande bromsljus. Om föraren inte reagerar på varningen och en påkörning bedöms som nära förestående, aktiveras bilens fulla bromskraft.

 

- Ett aktivt bromsingrepp kräver att föremålet bekräftas av både radarn och kameran. Tack vare den toppmoderna sensortekniken är det nu möjligt att gå upp till full bromskraft. Vi är med största sannolikhet först i världen med att erbjuda fullbromsskydd för fotgängare, förklarar Thomas Broberg.

 

Han tillägger:

 

- Tekniken bygger på samma princip som det mänskliga ögat och har, liksom vi själva, nedsatt syn i mörker och dåligt väder.

 

Uppgraderad adaptiv farthållare

Volvo Personvagnars Adaptive Cruise Control (ACC) har nu uppgraderats med en funktion som vid användning av automatväxellåda även fungerar i låga hastigheter. Nytt är att den radarbaserade adaptiva farthållaren håller det valda avståndet till framförvarande bil ända ned till stillastående. Eftersom den tidigare tekniken inte var aktiv i hastigheter under 30 kilometer i timmen, innebär detta att komfortsystemet nu blir användbart även i långsam kökörning med många stopp och starter.

 

City Safety - förhindrar lågfartskrockar

City Safety introducerades som standard i nya Volvo XC60. Tekniken är egenutvecklad av Volvo Personvagnar och kan mildra eller helt förhindra krockar i hastigheter upp till 30 kilometer i timmen. I både tät stadstrafik och kökörning är påkörning bakifrån en mycket vanligt förekommande olycka. Cirka 75 procent av alla kollisioner inträffar i hastigheter under 30 kilometer i timmen. Och undersökningar visar att föraren i 50 procent av fallen inte har bromsat alls före kollisionen.

 

Med City Safety bromsar bilen automatiskt om föraren inte reagerar i tid när framförvarande bil saktar in eller stannar. Är den relativa hastigheten mellan de båda fordonen under 15 kilometer i timmen, undviks kollisionen helt. Om hastigheten ligger i intervallet 15-30 kilometer i timmen, sänks kollisionshastigheten för att minimera effekterna av olyckan.

 

Utmärkelser för ledarskap inom säkerhet

Volvo Personvagnar har genom XC60 och City Safety fått en mängd utmärkelser från olika säkerhetsinstitut och försäkringsbolag för funktionens innovativa förmåga att minska skaderiskerna på både människa och fordon.

 

Till exempel har Volvo XC60 och City Safety tilldelats utmärkelsen "Innovation of the Year" 2009 av den nederländska tidningen Autoweek.

 

- Säkerhet betalar sig. Vi är mycket stolta över den här utmärkelsen, säger Ad van Batenburg, Managing Director på Volvo Personvagnar i Nederländerna.

 

Listan nedan visar utmärkelserna hittills under 2008/2009:

 

Centro Zaragoza (CZ) (Spanien/Portugal)

Auto Hoje 2009 (Portugal)
Paul Pietsch Award 2009 (Tyskland)
What Car? årets SUV 2009 (Storbritannien)
Årets SUV 2009 (Chile)
Golden Klaxon, bästa crossover 2009 (Ryssland)
FuturAuto 2009 (Belgien)
Årets SUV och crossover 2009 (Singapore)
Årets SUV och crossover 2009 (Irland)
Auto Trophy 2008 (Tyskland)
L'Automobile Magazine 2008 (Frankrike)
Autocar Magazine 2008 (Grekland)
Thatcham Fleet World Honours Awards 2008 (Storbritannien)
Traffic Safety Achievement Award 2008, National Highway Traffic Safety Administration (USA)
Auto Reveu Award 2008 (Österrike)

Autoweek, Innovation of the Year 2009 (Nederländerna)

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.