Pressmeddelanden

Volvo Cars stödjer Polestars framtida tillväxt

Volvo Cars fullföljer sitt åtagande att stödja tillväxten och utvecklingen av Polestar genom att tillhandahålla finansiellt stöd i form av ett 18-månaderslån på totalt 800 miljoner USD. Lånet inkluderar en option för Volvo Cars att konvertera lånet till aktier pro rata i en eventuell framtida nyemission från Polestar.

 

Lånebeloppet från Volvo Cars är i paritet med det direkta och indirekta finansiella och likviditetsmässiga stödet som Polestars andra stora aktieägare, PSD Investment, tillhandahåller.

 

Detta paket, tillsammans med andra planerade finansieringsaktiviteter av Polestar, ger företaget tillräckliga finansiella medel under 2023.

 

Volvo Cars etablerade Polestar som ett nytt elbilsfokuserat varumärke och är den största institutionella aktieägaren i företaget. Volvo Cars ägarandel i Polestar uppgår till 48,3 procent.

 

"Polestar är vårt intressebolag och en viktig affärspartner, eftersom det spelar en nyckelroll i vår strategiska ambition att bli helt elektriska till 2030 och forma framtidens mobilitet", säger Johan Ekdahl, CFO på Volvo Cars. Han tillägger, "Det ekonomiska stödet som vi tillhandahåller tillsammans med Polestars andra huvudägare kommer att säkerställa att Polestar förblir stabila i att ytterligare leverera på sina ambitioner som ett prestandamärke för elbilar."

 

Volvo Cars starka balansräkning, likviditet och kassaposition gör att Volvo Cars kan stödja Polestar och samtidigt genomföra sina egna långsiktiga tillväxt- och transformationsplaner.

Vänligen se pressmeddelandet från Polestar för mer information.

 

Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-22 16:30 CET.

Sökord:
Företagsnyheter, Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.