Pressmeddelanden

Volvo Cars rapporterar en försäljning av 49 536 bilar i september

Volvo Cars rapporterade idag en försäljning av 49 536 bilar i september, en ökning med 4,5 procent jämfört med samma månad förra året. Efterfrågan på företagets bilar är fortsatt robust, särskilt för dess Recharge-sortiment av heltelektriska och laddhybridbilar.

 

Företagets Recharge-modeller stod för 31,3 procent av försäljningen förra månaden, och helt eldrivna fordon stod för 12,3 procent av försäljningen.

 

Produktionen, som hade sett en normaliseringstrend under tidigare månader, fortsatte att påverkas i september av fabriksnedläggningar på grund av Covid-19-utbrott i Kina, såväl som globala störningar i leveranskedjan.

 

Volvo Cars försäljning för perioden januari-september nådde 428 987 bilar, ned 19,2 procent jämfört med samma period förra året.

 

Antalet aktiva abonnemang hade i slutet av september ökat med 67 procent jämfört med samma period förra år och under de första nio månaderna 2022 ökade antalet sålda Volvobilar online med 46 procent jämfört med samma period 2021. Tillväxten drevs av kundefterfrågan i kombination med ett breddat utbud på fler marknader.

 

Försäljningen i Europa för september nådde 19 358 bilar, en ökning med 7 procent jämfört med samma månad förra året. Försäljningen av Recharge-bilar stod för 57,9 procent av den totala försäljningen i regionen under månaden.

 

Volvo Cars försäljning i USA för månaden nådde 6 627 bilar, en minskning med 29,1 procent jämfört med september förra året, med Recharge-modeller som stod för 17,6 procent av den totala försäljningen.

 

Kinas försäljning ökade med 53,1 procent i september till 14 845 bilar jämfört med samma månad förra året.

 

Volvo Cars mest sålda modell för månaden var XC60 med en försäljning av 15 621 bilar (2021: 14 992 enheter), följt av XC40 med 14 497 bilar (2021: 11 986) och XC90 på 7 380 bilar (2021: 8 508 enheter).

 

 

     

Januari-september

     

September

         
 

2022

2021

Förändring

2022

2021

Förändring

             

Europa

19 358

18 089

7,0%

166 016

220 371

-24,7%

Recharge

11 201

8 038

39,4%

81 314

92 006

-11,6%

 - Laddhybrid

6 129

7 233

-1533%

60 740

82 124

-26,0%

 - Helt elektrisk

5 072

805

530,1%

20 574

9 882

108,2%

             

Kina

14 845

9 696

53,1%

117 744

132 610

-11,2%

Recharge

1 057

819

29,1%

8 251

7 164

15,2%

 - Laddhybrid

832

730

14,0%

6 306

6 702

-5,9%

 - Helt elektrisk

225

89

152,8%

1 945

462

321,0%

             

US

6 627

9 350

-29,1%

72 216

95 365

-24,3%

Recharge

1 169

1 700

-31,2%

19 415

16 029

21,1%

 - Laddhybrid

1 015

1 217

-16,6%

15 150

11 611

30,5%

 - Helt elektrisk

154

483

-68,1%

4 265

4 418

-3,5%

             

Other

8 526

10 088

-15,5%

73 011

82 303

-11,3%

Recharge

2 009

2 143

-6,3%

19 595

16 883

16,1%

 - Laddhybrid

1 388

1 885

-26,4%

14 010

16 221

-13,6%

 - Helt elektrisk

621

258

140,7%

5 585

662

743,7%

             

Total

49 356

47 223

4,5%

428 987

530 649

-19,2%

Recharge

15 436

12 700

21,5%

128 575

132 082

-2,7%

 - Laddhybrid

9 364

11 065

-15,4%

96 206

116 658

-17,5%

 - Helt elektrisk

6 072

1 635

271,4%

32 369

15 424

109,9%

               

 

 

-------------------------------

 

Volvo Cars 2021

För 2021 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 20.3 miljarder kr. Intäkterna under perioden uppgick till 282.0 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 698,700 bilar.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

 

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

 

I december 2021 hade Volvo Cars cirka 41 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns huvudsakligen i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

 

För mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations
John Hernander
+46 31-793 94 00
investors@volvocars.com

 

 

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer