Pressmeddelanden

Valberedning inför Volvo Cars årsstämma 2023 utsedd

I enlighet med principerna antagna av Volvo Cars årsstämma och baserat på aktieägarinformation per den 1 september 2022 har valberedningen inför årsstämman 2023 utnämnts och dess ledamöter är:

  • Tom Johnstone, utsedd av Geely Sweden Holdings AB
  • Yimin Chen, utsedd av Geely Sweden Holdings AB
  • Eric Li, styrelseordförande i Volvo Car AB
  • Anders Oscarsson, utsedd av AMF som den näst största aktieägaren
  • Ylva Wessén, utsedd av Folksam som den tredje största aktieägaren

Valberedningen representerar cirka 87 procent av antalet röster i Volvo Car AB baserat på ägarförhållandena den 1 september 2022.

Tom Johnstone är ordförande i valberedningen. I samband med denna utnämning har Tom Johnstone meddelat att han inte är tillgänglig för omval till Volvo Cars styrelse, där han för närvarande är ledamot.

Årsstämman för Volvo Car AB kommer att hållas måndagen den 3 april 2023 i Göteborg.

Valberedningen har i uppdrag att lämna förslag till bolagsstämman i fråga om ordförande vid bolagsstämman, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till varje styrelseledamot, val av revisor och arvode till revisor samt, i den mån det bedöms nödvändigt, förslag till ändring av instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Volvo Cars valberedning kan göra detta genom e-post till: NominationCommittee@volvocars.com eller med brev till adressen: Volvo Car AB, Att: Valberedningen, avd. 50090, VAK HB3S, 405 31 Göteborg. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen måste de ha inkommit senast den 15 november 2022.

Sökord:
Företagsnyheter, Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.