Pressmeddelanden

Din Volvo kommer att förstå dig när du inte är på topp – och gripa in när du behöver hjälp

Vi vill alla gärna tro att vi är bra bilförare, men vi vet också att även den bäste kan göra misstag. Människor kan distraheras, vara stressade, känna sig dåsiga eller vara i något annat tillstånd som påverkar körningen. Och när människor inte är på topp kan de behöva få hjälp.

För att nå vår vision om noll kollisioner måste vi titta på alla orsaker till varför en krock kan inträffa. Traditionellt har vi fokuserat på att få våra bilar att bättre förstå vad som händer dem, för att skydda de åkande.

För att bryta ny mark kring hur vi ska skydda människor måste vi emellertid gå längre – vi behöver förbättra bilens förmåga att tolka förarens tillstånd.

Det är därför vi introducerar vårt system för att förstå föraren som standard i vår EX90, som avtäcks den 9 november 2022. Detta realtidsbaserade kupéavkänningssystem arbetar utifrån ett enkelt koncept: om en Volvobil kan förstå när föraren är i ett tillstånd som inte är optimalt för att köra, kan bilen vidta åtgärder för att undvika olyckor.

Vårt system för att förstå föraren 

Systemet kommer att debutera i EX90 och komplettera en toppmodern uppsättning sensorer i exteriören.

– Vår forskning visar att genom att bara observera vart föraren tittar och hur ofta och hur länge hans eller hennes ögon är stängda kan vi säga mycket om förarens tillstånd, säger Emma Tivesten, Senior Technical Expert på Volvo Cars Safety Center.

– Genom att basera sina beräkningar på våra forskningsresultat gör avkänningssystemet det möjligt att identifiera om förarens förmåga är nedsatt, kanske på grund av dåsighet, distraktion eller till och med berusning, och erbjuda förarassistans på det sätt som är bäst lämpat för situationen.

Med hjälp av två kameror som fångar upp tidiga signaler om att föraren inte är i toppform, följer systemet förarens blick för att identifiera mönster. Genom att mäta hur stor del av tiden som föraren har blicken riktad mot vägen, med hänsyn tagen till naturliga variationer, förstår systemet när förarens ögon och kanske därför tankar är fokuserade på något annat än på körningen.

Understanding the inside - Driver Understanding

Tittar föraren för lite på vägen? Det kan vara ett tecken visuella distraktioner, till exempel att hen tittar på mobilen. För mycket? Det kan vara ett tecken på kognitiv distraktion, vilket kan innebära att föraren är så försjunken i sina tankar att hen inte längre registrerar vad ögat ser – eller att föraren är alkoholpåverkad eller påverkad av andra droger. 
Bilens innovativa ratt spelar också en roll. Med hjälp av kapacitiv teknologi känner ratten av om föraren släpper taget och övervakar på sätt regelbundenheten hos rattrörelserna.

Genom att använda våra patenterade algoritmer för avkänning av blickmönster i realtid kommer bilen att kunna vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa föraren vid behov. Hjälpen kan börja med en enkel varningssignal som ökar i volym i takt med att situationen förvärras. Om föraren inte reagerar på de allt tydligare varningarna, kan bilen till och med stanna säkert vid vägkanten och varna andra trafikanter genom att slå på varningsblinkersen.

– Vi har gjort stora framsteg när det gäller yttre avkänning de senaste decennierna tack vare vårt engagerade arbete med krockförebyggande system, säger Thomas Broberg, tillförordnad chef för Volvo Cars Safety Centre. – Kupéavkänning är en av de kommande frontlinjerna på säkerhetsområdet för oss. Vi kommer att fortsätta att lära oss, utveckla och integrera nya funktioner steg för steg för att öka säkerheten i takt med att vår kunskap ökar och mognar.

Understanding the inside - Eye gaze tracking


-------------------------------

Volvo Cars 2021
Volvo Car Group redovisade en rörelsevinst på 20,3 miljarder kr. Intäkterna under 2021 uppgick till 282,0 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 698 700 bilar.

 

Om Volvo Car Group
Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

I december 2021 hade Volvo Cars cirka 41 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

För mer information, kontakta:

Volvo Cars Media Relations

031-59 65 25

media@volvocars.com

 

Medierelationer Volvo Car Sverige

031-793 79 00

 

Volvo Cars investerarrelationer

John Hernander

031-793 94 00

investors@volvocars.com

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer