Pressmeddelanden

Volvo Cars utser Johan Ekdahl till CFO

Volvo Cars har utsett Johan Ekdahl till Chief Financial Officer, med start 1 september 2022. Han har varit Volvo Cars tillförordnade CFO sedan juni i år då han efterträdde Björn Annwall som tillträdde en ny position som Chief Commercial Officer & vice VD.


Johan började på Volvo Cars 2015 och har sedan 2017 lett företagets globala redovisning och koncernrapportering.

”Johan är en stark ledare som kombinerar finansiell expertis med djup kunskap om vår verksamhet. Hans bakgrund och erfarenhet kommer att vara avgörande i hans roll som CFO för att hjälpa oss att accelerera mot våra strategiska ambitioner och bli en helt elektrisk biltillverkare till 2030”, säger Jim Rowan, VD och koncernchef för Volvo Cars.

”Vår finansiella ställning är solid och vi är väl rustade för att nå våra strategiska ambitioner. Finansfunktionen spelar en nyckelroll på den resan, och jag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med det fantastiska teamet på Volvo Cars för att driva vår hållbara och lönsamma tillväxt”, säger Johan Ekdahl, CFO på Volvo Cars.

Johan har en magisterexamen i företagsekonomi från Göteborgs universitet. Innan han började på Volvo Cars arbetade han som auktoriserad revisor på EY.

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations
Alexander Petrofski
+46 31-793 94 00
investors@volvocars.com

 

-------------------------------

Volvo Cars 2021
För 2021 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 20.3 miljarder kr. Intäkterna under perioden uppgick till 282.0 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 698,700 bilar.

Om Volvo Car Group
Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern "VOLCAR B".

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

I december 2021 hade Volvo Cars cirka 41 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns huvudsakligen i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer