Pressmeddelanden

Volvo Cars rapporterar 49 904 sålda bilar i juni

Volvo Cars rapporterar idag 49 904 sålda bilar i juni, en nedgång med 26,9 procent jämfört med samma period förra året. Efterfrågan på bolagets bilar är fortsatt stark, särskilt för de elektrifierade Recharge-modellerna.

 

Försäljningen för juni påverkades av de Covid-19-relaterade nedstängningarna i Kina som orsakade en brist på särskilda komponenter, vilket främst påverkar produktionen av helt elektriska bilar och laddhybrider. Generellt börjar Volvo Cars se en tydlig förbättring av sin produktionssituation, där antalet tillverkade bilar i juni var det högsta under året. Volvo Cars förväntar sig dock fortsatt påverkan av andelen leveranser av helt elektriska bilar och laddhybrider in i det tredje kvartalet.

Under årets första sex månader sålde Volvo Car 291 301 bilar, en nedgång med 23,5 procent jämfört med samma period förra året. Bolagets helt elektriska bilar stod för 7,6 procent av den totala försäljningen under perioden, vilket mer än tredubblades jämfört med samma period förra året.

Nära var tredje Volvobil (32,3 procent) som såldes under första halvan av 2022 var helt elektrisk eller en laddhybrid (Recharge).

Antalet aktiva prenumerationer vid slutet av juni hade ökat med 122 procent jämfört med samma period förra året. Och för de första sex månaderna av 2022 ökade antalet Volvobilar som sålts online med 86 procent jämfört med samma period 2021. Denna tillväxt drevs av en ökande kundefterfrågan i kombination med ett breddat erbjudande i fler marknader.

Försäljningen i Europa för juni nådde 16 039 bilar, en minskning med 44,1 procent jämfört med samma månad förra året. Försäljningen av Recharge-modeller stod för 33,8 procent av den totala försäljningen i regionen under månaden.

Volvo Cars försäljning i USA under månaden nådde 8 434, en minskning med 31,2 procent jämfört med juni förra året, där Recharge-modeller stod för 25,1 procent av den totala försäljningen.

Försäljningen i Kina minskade med 1,3 procent i juni till 16 468 bilar jämfört med samma månad förra året.

Volvo Cars mest sålda modell för månaden var XC60 med en försäljning av 18 275 bilar (2021: 23 038 enheter), följt av XC40 med 10 194 bilar (2021: 20 392) och XC90 med 9 949 bilar (2021: 10 579 enheter).

 

     

Januari- juni

     

Juni

         
 

2022

2021

Förändring

2022

2021

Förändring

             

Europa

16 039

28 695

-44,1%

119 770

166 822

-28,2%

Recharge

5 426

11 566

-53,1%

58 546

68 170

-14,1%

 - Laddhybrid

4 543

10 065

-54,9%

45 492

60 992

-25,4%

 - Helt elektrisk

883

1 501

-41,2%

13 054

7 178

81,9%

             

Kina

16 468

16 680

-1,3%

70 233

95 252

-26,3%

Recharge

675

759

-11,1%

5 042

4 133

22,0%

 - Laddhybrid

557

716

-22,2%

4 156

3 850

7,9%

 - Helt elektrisk

118

43

174,4%

886

283

213,1%

             

USA

8 434

12 258

-31,2%

50 585

63 754

-20,7%

Recharge

2 118

2 474

-14,4%

15 905

10 074

57,9%

 - Laddhybrid

1 565

1 746

-10,4%

12 094

7 748

56,1%

 - Helt elektrisk

553

728

-24,0%

3 811

2 326

63,8%

             

Övriga

8 963

10 591

-15,4%

50 713

54 929

-7,7%

Recharge

2 426

1 999

21,4%

14 468

11 418

26,7%

 - Laddhybrid

1 842

1 961

-6,1%

9 999

11 195

-10,7%

 - Helt elektrisk

584

38

1 436,8%

4 469

223

1 904,0%

             

Totalt

49 904

68 224

-26,9%

291 301

380 757

-23,5%

Recharge

10 645

16 798

-36,6%

93 961

93 795

0,2%

 - Laddhybrid

8 507

14 488

-41,3%

71 741

83 785

-14,4%

 - Helt elektrisk

2 138

2 310

-7,5%

22 220

10 010

122,0%-------------------------------

 

Volvo Cars 2021

För 2021 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 20.3 miljarder kr. Intäkterna under perioden uppgick till 282.0 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 698,700 bilar.

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

I december 2021 hade Volvo Cars cirka 41 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns huvudsakligen i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

 

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations
Alexander Petrofski 
+46 31-793 94 00
investors@volvocars.com

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer