Pressmeddelanden

Volvo Cars ansluter som första biltillverkare till SteelZero-initiativet för att stödja framställning av fossilfritt stål

Volvo Cars stärker sin position som ledande inom klimatåtgärder efter att ha blivit den första biltillverkaren som går med i SteelZero-initiativet. Syftet med SteelZero är att öka efterfrågan på fossilfritt stål och att snabba på övergången till koldioxidneutralitet inom den globala stålindustrin.

 

Genom att ansluta sig till SteelZero förbinder sig Volvo Cars att följa stränga CO2-baserade anskaffningskrav senast 2030 (se Till redaktörer). År 2050 ska allt stål som Volvo Cars anskaffar ha nettonollutsläpp, vilket är i linje med företagets ambition att vara klimatneutralt 2040.

 

Ståltillverkning är en stor källa till bilindustrins koldioxidutsläpp, och stod för i genomsnitt 33 procent av de totala produktionsrelaterade utsläppen för en ny Volvobil 2021. Globalt står ståltillverkningen för cirka 7 procent av alla utsläpp av växthusgaser.

 

– En hållbar ståltillverkningsstrategi är inte bara goda nyheter för miljön. Det är också bra för vår affär eftersom det begränsar vår exponering för framtida klimatrisker och regelverk, säger Kerstin Enochsson, chief procurement officer på Volvo Cars. – Vi är glada över att ha anslutit oss till SteelZero-initiativet och vi stödjer initiativets ambitioner att förändra stålindustrin. Genom att signalera vår efterfrågan på ansvarsfullt anskaffat stål, tillverkat med låga eller inga koldioxidutsläpp, vill vi bidra till att öka tillgången inom vår sektor.

 

Jen Carson, head of industry på Climate Group: – Att Volvo Cars ansluter sig till SteelZero är ett viktigt steg och markerar en förändring i den globala efterfrågan för stål tillverkat med låga eller nettonollutsläpp, och är ett avgörande ögonblick för fordonsindustrin. Den här sektorn har en central roll för att driva på övergången till stål med nettonollutsläpp. Den stödjer skapandet av en internationell koldioxidfri stålmarknad, vilket kan göra det möjligt för sektorn att nå sina egna mål med nettonollutsläpp och leverera en produkt som verkligen ligger i fas med klimatagendan.

 

SteelZero lanserades av Climate Group i samarbete med ResponsibleSteel, en stålindustriövergripande standard och ett certifieringsorgan som Volvo Cars också kommer att ansluta sig till. Genom ResponsibleSteel får Volvo Cars tillgång till tillförlitlig tredjepartsverifierad och granskad information om sin stålleverantörskedja och relevanta hållbarhetsuppgifter, vilket hjälper till att säkerställa att stålet har anskaffats på ett ansvarsfullt sätt.

 

Förutom minskade koldioxidutsläpp fokuserar ResponsibleSteel även på andra viktiga frågor i försörjningskedjan för stål, som arbetskraft och mänskliga rättigheter, engagemang med lokala samhällen, vattenanvändning och påverkan på den biologiska mångfalden.

 

Undertecknandet av SteelZero är bara det senaste i raden av initiativ som Volvo Cars har tagit för att ta itu med en biltillverkarens mest intensiva källor till koldioxidutsläpp. Så sent som förra året tillkännagav Volvo Cars ett samarbete med den svenska ståltillverkaren SSAB för att gemensamt utforska fossilfritt, högkvalitativt stål för användning i fordonsindustrin genom SSABs HYBRIT-initiativ.

 

Volvo Cars är den första biltillverkaren som arbetar med SSAB och HYBRIT, ett ambitiöst och avancerat projekt inom fossilfri stålutveckling. HYBRIT syftar till att ersätta kokskol, som traditionellt behövs för järnmalmsbaserad ståltillverkning, med fossilfri el och vätgas. Resultatet förväntas bli världens första fossilfria ståltillverkningsteknik, med ett i det närmaste obefintligt koldioxidavtryck.

 

Volvo Cars ambition att bli klimatneutral senast 2040 är en del av en omfattande klimathandlingsplan, en av de mest ambitiösa i bilindustrin. Volvo Cars har som mål att vara en helt elektrifierad biltillverkare senast 2030 och man planerar att lansera en helt ny familj elbilar de närmaste åren.

 

Företagets elektrifieringsplaner är en del av ambitionen att minska koldioxidavtrycket under varje bils livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025, inklusive genom att minska koldioxidutsläppen i distributionskedjan med 25 procent till 2025.

 

När det gäller den egna verksamheten har företaget som mål att tillverkningen ska vara klimatneutral senast 2025. Redan nu drivs alla Volvo Cars anläggningar i Europa med 100 procent ren el, och Torslanda-fabriken är helt klimatneutral. I övriga världen drivs Volvo Cars tillverkningsanläggningar i Chengdu och Daqing i Kina också av klimatneutral el.

 

Förra året introducerade Volvo Cars ett internt koldioxidpris på 1 000 SEK för varje ton koldioxidutsläpp i hela verksamheten, och man blev i och med detta den första biltillverkaren som införde en sådan mekanism som omfattar hela verksamheten. Målet är att framtidssäkra organisationen och ligga steget före den regulatoriska kurvan eftersom man förutser och är för att fler regeringar inför koldioxidprissättning de kommande åren.

 

Enligt detta system genomgår varje bilprojekt en hållbarhetskontroll och CO2-kostnad tas ut för varje förväntat ton koldioxidutsläpp under bilens livscykel. Syftet är att säkerställa att varje bilmodell är lönsam även under ett strikt koldioxidprissystem, för att styra alla projekt- och anskaffningsrelaterade beslut mot det mest hållbara alternativet som står till buds.

 

Till redaktörer

  • Utöver att långsiktigt åta sig att anskaffa 100 procent fossilfritt stål senast 2050 förbinder sig SteelZero-undertecknarna också till att 50 procent av deras stålanskaffning senast 2030 ska uppfylla minst ett av följande kriterier:
    • Stål framställt av ett stålverk där ägaren har definierat och offentliggjort både en plan för långsiktig minskning av koldioxidutsläppen och på medellång sikt: ett kvantitativt vetenskapligt baserat mål för företaget om minskade utsläpp av växthusgaser (ett mål som har godkänts av Science Based Targets-initiativet eller motsvarande skulle uppfylla detta interimskrav i sin helhet)
    • ResponsibleSteel-certifierat stål eller motsvarande
    • Stål med låga mängder inbäddad koldioxid, med en definierad specifik utsläppsintensitet som tar hänsyn till andelen skrot när fordonet nått slutet av sin livscykel
  • Volvo Cars klimatrapportering avser alltid CO2-ekvivalenter (CO2e), vilket inkluderar alla växthusgaser

-------------------------------

 

Volvo Cars 2021
Volvo Car Group redovisade en rörelsevinst på 20,3 miljarder kr. Intäkterna under 2021 uppgick till 282,0 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 698 700 bilar.

 

Om Volvo Car Group
Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

 

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna Frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg (Sverige), Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA), Sunnyvale (USA) och Shanghai (Kina).

 

För mer information, kontakta:

Volvo Cars Media Relations

031-59 65 25

media@volvocars.com

 

Volvo Cars investerarrelationer

Alexander Petrofski

031-793 94 00

investors@volvocars.com

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer