Pressmeddelanden

Volvo Cars meddelar sin avsikt att stödja Polestars framtida tillväxt


Volvo Cars har ingått en avsiktsförklaring att, i proportion till sin ägarandel, teckna aktier i Polestars potentiellt framtida nyemission av aktier eller aktierelaterade finansiella instrument för att främja tillväxten och utvecklingen i Polestar.

Volvo Cars är den största aktieägaren i Polestar och har för närvarande 49.5% av aktierna. Volvo Cars investering i Polestar är långsiktig och strategiskt viktig. Volvo Cars strävar efter att vara en ansvarsfull aktieägare och affärspartner till Polestar.

Polestar följer en omfattande tillväxtplan och fortsätter leverera på sina ambitiösa planer avseende global försäljningstillväxt, ökade marknadsandelar samt utvidgat återförsäljarnät. Polestar har tidigare meddelat att bolaget förväntar sig att lösa framtida finansieringsbehov genom lån eller aktiebaserad finansiering för att stödja sin fortsatta tillväxt baserad på den nuvarande affärsplanen.

Polestar har tidigare meddelat att den tänkta kombinationen med Gores Guggenheim, Inc. (Nasdaq: GGPI, GGPIW och GGPIU), förväntas stänga under första halvåret 2022. Volvo Cars avsiktsförklaring avseende intentionen att teckna aktier i Polestars potentiella framtida nyemission av aktier eller aktierelaterade finansiella instrument gäller för perioden efter den tänkta listningen på Nasdaq New York och fram till och med 31 mars 2024.

Volvo Cars potentiella framtida investering är inte garanterad och är villkorad av slutliga avtal med detaljerade villkor för det tänkta aktietillskottet sker på marknadsmässiga villkor och kommer även att vara villkorad av att alla nödvändiga bolagsrättsliga och regulatoriska krav är uppfyllda.

PSD Investment Ltd, Polestars näst största ägare, kontrollerad av Eric LI, Volvo Cars ordförande och huvudägare, har ingått en liknande avsiktsförklaring.Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-07 12:13 CET.

Sökord:
Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.