Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till val av ledamöter till styrelsen i Volvo Car AB (publ)

Valberedningen i Volvo Car AB (publ) har beslutat att lämna följande förslag till beslut vid årsstämman den 11 maj 2022:

  • Styrelsen ska bestå av tio ledamöter utan suppleanter.
  • Omval av styrelseledamöter: Eric Li (Li Shufu), Daniel (Donghui) Li, Lone Fönss Schröder, Tom Johnstone, Winfried Vahland, Jonas Samuelsson, Diarmuid O’Connell och Lila Tretikov.
  • Omval av Eric Li till ordförande i styrelsen och Lone Fönss Schröder till vice ordförande.
  • Betsy Atkins, Michael Jackson och Jim Zhang har avböjt omval. Som tidigare kommunicerats kommer Håkan Samuelsson att lämna styrelsen den 21 mars 2022 då han avgår som VD.
  • Valberedningen föreslår att den nya VD:n Jim Rowan och Anna Mossberg väljs till nya styrelseledamöter.

Jim Rowan har arbetat med Ember som investerare, styrelseledamot och VD sedan februari 2021. Han var tidigare VD för Dyson Group mellan 2017–2020 och COO 2012–2017, en tid under vilken företaget accelererade sin e-handelsstrategi, lanserade nya innovativa produkter och växte sin marknadsandel över hela världen. Före Dyson var han COO för BlackBerry. Han är medlem av aktieägarkommittén för Henkel AG, ett tyskt teknik- och konsumentvaruföretag med global verksamhet. Jim Rowan är oberoende i förhållande till den största aktieägaren men inte i förhållande till bolaget och ledningen. Jim Rowan tar med sig över tre decennier av global erfarenhet inom konsument- och tekniksektorn, där han levererat stark tillväxt och lönsamhet genom strategiskt förändringsarbete och fokus på kundengagemang. Han har stor erfarenhet av arbete med digitalisering, disruption, innovation, teknikutveckling och leveranskedjor vilket kommer att vara värdefullt för Volvo Cars utveckling och genomförande av långsiktiga strategiska mål.

Anna Mossberg är för närvarande styrelseledamot i ett antal bolag, inklusive Swedbank AB, Swisscom AG och Orkla ASA. Anna Mossberg har därmed en lång erfarenhet av styrelsearbete i börsnoterade bolag och är väl förtrogen med svenska krav på bolagsstyrning. Hon tar också med sig värdefull erfarenhet från seniora operativa roller i företag som Google Sverige AB, Deutsche Telecom AG, Bahnhof AB och Telia, och en stark bakgrund i techindustrin, vilket är av relevans för Volvo Cars pågående transformation. Hon är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen samt den största aktieägaren.

Valberedningen består av:

  • Eric Li, ordförande i styrelse i Volvo Car AB
  • Hans Olov Olsson, utsedd av Geely Sweden Holdings AB
  • Yimin Chen, utsedd av Geely Sweden Holdings AB
  • Anders Oscarsson, utsedd av AMF
  • Ylva Wessén, utsedd av Folksam

Hans-Olov Olsson är ordförande i valberedningen.

Information om valberedningens yttrande och det fullständiga förslaget kommer att göras tillgängligt på Volvo Cars Investor Relations-webbplats den 5:e April när kallelsen till årsstämman utfärdas, https://investors.volvocars.com.

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations

+46 31-59 65 25

media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations

Anna Oxenstierna

+46 31-793 94 00

investors@volvocars.com

-------------------------------

Volvo Cars 2021

För 2021 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 20.3 miljarder kr. Intäkterna under perioden uppgick till 282.0 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 698,700 bilar.

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

I december 2021 hade Volvo Cars cirka 41 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns huvudsakligen i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

Sökord:
Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.