Pressmeddelanden

Meddelande om cybersäkerhetsintrång av tredje part

Volvo Cars har upptäckt ett olaga intrång av en tredje part i ett av företagets fil-arkiv. En utredning bekräftar så långt att en begränsad mängd av företagets R&D egendom har blivit stulen under intrånget. Tidigare idag kunde Volvo Cars dra slutsatsen, baserat på tillgänglig information, att företagets verksamhet kan påverkas.

 

Så snart intrånget upptäcktes vidtog företaget omedelbart åtgärderför att förhindra vidare tillgång till dess egendom samtidigt som man notifierade relevanta myndigheter.

 

Volvo Cars utreder egendomsstölden internt och i samarbete med en tredje partsspecialist för att undersöka egendomsstölden. I nuläget ser företaget inte att detta kan ha en påverkan på säkerheten i bilarna eller kundernas personliga data.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Volvo Cars Media Relations
+46 31-596525
media@volvocars.com

 

Volvo Cars Investor Relations
Anna Oxenstierna
+46 31-59 00 00
investors@volvocars.com

 

Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande December 10, 2021, kl. 15.14 CET.

 

-------------------------------

 

Volvo Cars 2020-2021

För tolvmånadersperioden juli 2020 till juli 2021 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 22,5 miljarder kr (14,3 miljarder kr 2019). Intäkterna under perioden uppgick till 292,1 miljarder kr (274,1 miljarder kr), medan den globala försäljningen uppgick till 773 000 bilar.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

 

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg (Sverige), Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

 

Sökord:
Företagsnyheter, Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.