Pressmeddelanden

Valberedning inför Volvo Cars årsstämma 2022 utsedd

Valberedningen för Volvo Cars årsstämma 2022 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 11 november 2021.

Ledamöter i valberedningen är:

 

Eric Li, ordförande i styrelsen i Volvo Car AB

Hans Olov Olsson, utsedd av Geely Sweden Holdings AB

Yimin Chen, utsedd av Geely Sweden Holdings AB

Anders Oscarsson, utsedd av AMF

Ylva Wessén, utsedd av Folksam

 

Valberedningen representerar cirka 87 procent av totalt antal röster i Volvo Car AB baserat på ägarförhållanden per 11 november 2021.

Hans-Olov Olsson är ordförande i valberedningen.

 

Årsstämman för Volvo Car AB kommer att hållas onsdagen den 11 maj 2022 i Göteborg.

 

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till bolagsstämman angående ordförande på bolagsstämman, föreslå styrelseledamöter och styrelseordförande, föreslå ersättning för varje styrelseledamot, föreslå revisor och ersättning för revisorn och, i den mån det anses nödvändigt, ge förslag på ändringar i valberedningsinstruktionen.

 

Aktieägare som vill lämna förslag till Volvo Cars valberedning kan göra detta på e-post: NominationCommittee@volvocars.com eller med brev till adressen: Volvo Car AB, Att: Valberedningen, Avd. 50090, VAK HB3S, 405 31 Göteborg. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen måste de ha inkommit senast den 15 januari 2022.

 

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations

+46 31-59 65 25

media@volvocars.com

 

Volvo Cars Investor Relations

Anna Oxenstierna

+46 31-59 00 00

investors@volvocars.com

 

 

-------------------------------

 

Volvo Cars 2020-2021

För tolvmånadersperioden juli 2020 till juli 2021 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 22,5 miljarder kr (14,3 miljarder kr 2019). Intäkterna under perioden uppgick till 292,1 miljarder kr (274,1 miljarder kr), medan den globala försäljningen uppgick till 773 000 bilar.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

 

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna Frihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg (Sverige), Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

Sökord:
Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer