Pressmeddelanden

Volvo Cars meddelar om förtidsinlösen av obligationer

Volvo Car AB meddelar idag om förtidsinlösen av två företagsobligationer, båda garanterade av Volvo Car Corporation:

  • SEK 2.5 miljarder Senior Floating Rate Note, med förfall den 7 mars 2022 (XS1530953618)
  • SEK 0.5 miljarder 2.5% Senior Fixed Rate Note, med förfall 7 mars 2022 (XS1530953881)

Volvo Cars AB  meddelar härmed innehavarna av ovan nämnda obligationer att företaget har för avsikt att inlösa dessa den 10 December 2021 till ett pris som motsvarar 100 procent av det nominella beloppet, samt upplupen och ännu inte betald ränta. Detta i enighet med sektion 3.07(b) av de ursprungliga villkoren, daterade 7 december 2016.

Denna förtidsinlösen är inte föremål för villkor.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Volvo Car AB (publ)

Volvo Cars Investor Relations

Anna Oxenstierna

+46 708 15 84 85

investors@volvocars.com

 

Denna information är information som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 klockan 08:00 CET

 

Sökord:
Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer