Pressmeddelanden

Ändrat antal aktier och röster i Volvo Cars

I samband med noteringen av Volvo Cars på Nasdaq Stockholm den 29 oktober 2021 beslutade extra bolagsstämmor som hölls den 17 oktober 2021 respektive den 27 oktober 2021 om riktade nyemissioner av totalt 479 524 179 stamaktier av serie B. Registrering av nyemissionerna hos Bolagsverket har skett under november 2021. Under november 2021 omvandlades därtill 1 863 207 500 stamaktier av serie A till motsvarande antal stamaktier av serie B.

 

De riktade nyemissionerna och omvandlingen har medfört att antalet aktier i Volvo Cars har ökat med totalt 479 524 179 och att antalet röster har minskat med totalt 16 289 343 321. Per den 30 november 2021 finns det totalt 2 979 524 179 aktier i Volvo Cars, varav samtliga är stamaktier av serie B, motsvarande 2 979 524 179 röster.

 

 

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations

+46 31-59 65 25

media@volvocars.com

 

Volvo Cars Investor Relations

Anna Oxenstierna

+46 31-59 00 00

investors@volvocars.com

 

Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offentliggörande den 30 november 2021 kl. 8:00 CET.

 

Sökord:
Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer