Pressmeddelanden

Volvo Cars delårsrapport för första nio månaderna, tredje kvartalet

  • Omsättningen första nio månaderna SEK 202.0 mdr (177.5), tredje kvartalet SEK 60.8 mdr (65.8)
  • Rörelseresultat första nio månaderna SEK16.6 mdr (3.6), tredje kvartalet SEK 3.3 mdr (4.6)
  • Rörelsemarginal första nio månaderna 8.2% (2.0), tredje kvartalet 5.5% (6.9)
  • Vinst per aktie första nio månaderna SEK 206.70 (18.30), tredje kvartalet SEK 43.10 (54.30)
  • Försäljning första nio månaderna upp 18% till 530,600 bilar, tredje kvartalet ner 17% till 149,900 bilar
  • Elektrifierade ”Recharge” modeller utgjorde 26% av den totala försäljningen under tredje kvartalet
  • Preliminära försäljningssiffror för November: omkring 52,000 bilar

 

Volvo Cars rapporterar idag fortsatt tillväxt i försäljning och omsättning för de första nio månaderna 2021, trots att ett Covid-19 utbrott i Sydostasien ledde till komponent brist i hela industrin, vilket påverkade produktion och försäljningsvolymer under tredje kvartalet.

 

Företagets omsättning under de första nio månaderna uppgick till SEK 202 mdr, upp ifrån SEK 177.5 mdr under samma period förra året. Rörelseresultatet uppgick till SEK 16.6 mdr för de första nio månaderna, upp från SEK3.6 mdr under samma, Covid-19 påverkade period 2020. Rörelsemarginalen för perioden var 8.2 procent.

 

Delårsrapporten för tredje kvartalet, som du kan hitta här, visar också att företaget under perioden juli- september hade en omsättning på SEK 60.8 mdr, ner 7 procent jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet var SEK 3.3 mdr under kvartalet, vilket ger en rörelsemarginal på 5.5 procent.

 

Försäljningsvolymen under tredje kvartalet föll 17 procent jämfört med samma period 2020. Försäljningen under de senaste 12 månaderna uppgick till ungefär 741,200 bilar.

 

”Vi producerade ungefär 50,000 färre bilar under kvartalet än under samma period 2020, medan försäljningen föll med ungefär 30,000 bilar då lägre produktionstappet produktion kompenserades med att sänkta lagernivåerna,” säger Håkan Samuelsson, vd Volvo Cars. ”Tillgången på komponenter har förbättrats under fjärde kvartalet, men bristen på halvledare inom industrin kommer fortsatt att vara en begränsande faktor.”

 

Preliminära försäljningssiffror för november visar på omkring 52,000 sålda bilar, ner jämfört med samma månad året innan på grund av ett större antal bilar i transit.

 

Företagets Recharge modeller utgjode 26 procent av den globala försäljningsvolymen under tredje kvartalet, vilket visar på den starka efterfrågan på företagets elektrifierade bilar. Plug-in hybrider utgjorde 22 procent av volymen, medan helt elektriska bilar utgjorde 4 procent av den totala försäljningen tredje kvartalet.

 

”När jag, liksom många industrikollegor och regeringsrepresentanter, reste till Glasgow tidigare den här månaden för att skriva under Declaration on Zero Emission Cars and Vans vid FN:s klimatkonferens COP26, var det för att skicka ett tydligt budskap: Vi måste agera nu,” säger Håkan Samuelsson. ”För Volvo Cars innebär det att vi siktar på att bli en av de aktörer som ställer om snabbast inom bilindustrin, till att enbart tillverka helt elektriska bilar år 2030 och vara klimatneutrala år 2040.”

 

I oktober startade produktionen av Volvo Cars andra helt elektriska modell, C40 Recharge. Företaget kommer att öka sin årliga produktionskapacitet av helt elektriska bilar i Ghent, Belgien och Taizhou (tidigare Luqiao), Kina, från ungefär 15,000 bilar idag till minst 150,000 bilar efter sommaren 2022.

 

”Då vi närmar oss årsskiftet känner jag mig trygg med att vi uppnår den framtidsutsikt vi lämnade i början av 2021,” säger Håkan Samuelsson.

 

-------------------------------

 

Volvo Cars 2020-2021

För tolvmånadersperioden juli 2020 till juli 2021 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 22,5 miljarder kr (14,3 miljarder kr 2019). Intäkterna under perioden uppgick till 292,1 miljarder kr (274,1 miljarder kr), medan den globala försäljningen uppgick till 773 000 bilar.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

 

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna Frihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg (Sverige), Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

Sökord:
Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer