Pressmeddelanden

Volvo Cars efterlyser mer investeringar i ren energi för att förverkliga elbilars fulla potential

Volvo Cars riktar idag en uppmaning till världens ledare och energiproducenter att avsevärt öka investeringarna i ren energi för att dess och andras elbilar ska kunna uppnå sin fulla potential när det gäller klimatnytta.

 

Uppmaningen sammanfaller med en nyligen publicerad rapport som redovisar hela livscykeln för koldioxidutsläppen för Volvo Cars senaste helelektriska bil. Rapporten visar hur stora koldioxidminskningarna kan bli om en bil byggs och laddas med el från rena energikällor.

 

Volvo Cars uppmaning sammanfaller också med att världsledare och toppchefer träffas på FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow för att diskutera och tillkännage reviderade planer för minskningar av koldioxidutsläpp för att möta klimatförändringarna.

 

Volvo Cars mål är att bli en helelektrisk biltillverkare till år 2030 och man planerar att lansera en helt ny familj av helelektriska bilar under de kommande åren, en av branschens mest ambitiösa elektrifieringsplaner. Det är en del av företagets ambition att bli ett helt klimatneutralt företag till år 2040, eftersom man arbetar för att konsekvent minska koldioxidutsläppen inom hela verksamheten.

 

Företaget kommer dock att behöva hjälp från regeringar och energisektorn om dess bilar ska kunna förverkliga sin fulla koldioxidminskningspotential. Som den nya Life Cycle Assessment-rapporten (LCA) för Volvo C40 Recharge visar, gör tillgången på ren energi för både tillverkning och laddning av en elektrisk Volvo stor skillnad när det gäller CO2-påverkan.

 

När en förare laddar en C40 Recharge med ren energi, från till exempelvis vindkraft, är bilens CO2-livscykelpåverkan mindre än hälften av en traditionell Volvo XC40 med förbränningsmotor. Vid laddning med el som genererats av fossila bränslen blir den skillnaden mycket mindre.

 

– Vi har tagit ett medvetet strategiskt beslut att bli en helelektrisk biltillverkare och ledare inom branschen, men vi kan inte ställa om till att bli klimatneutrala på egen hand, säger Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars. Regeringar och energiföretag världen över behöver öka sina investeringar i ren energikapacitet och laddningsinfrastruktur, så att elbilar verkligen kan uppfylla sitt löfte om renare mobilitet.

 

Företagets ståndpunkt återspeglas i 2021 World Energy Investment report* by the International Energy Agency (IEA), som påpekar att även om investeringar i ren energi ”ökar måttligt”, är dessa planerade investeringar ”långt under än vad som krävs för att undvika allvarliga konsekvenser av klimatförändringarna”.

 

Enligt IEA:s rapport, skulle de globala investeringarna i ren energi ”behöva fördubblas under 2020-talet för att bibehålla temperaturerna under en tvågradig ökning och mer än tredubblas för att hålla dörren öppen för en 1,5-gradig stabilisering” av de globala temperaturökningarna.

 

Från och med Volvo XC40 Recharge, företagets första helelektriska bil som lanserades 2019, publicerar Volvo Cars en LCA-rapport (Life Cycle Assessment Report) för varje helelektrisk modell. Dessa rapporter ger full transparens i bilens koldioxidpåverkan under en mängd olika scenarier och ger kunderna värdefull information om bilens totala klimatavtryck.

 

LCA-rapporten för Volvo C40 Recharge visar att när den laddas med elektricitet från rena källor, kommer bilens livscykel-koldioxidavtryck ner till 27 ton jämfört med 59 ton för en Volvo XC40 med förbränningsmotor.

 

Men när en förare laddar sin Volvo C40 Recharge med en genomsnittlig global energimix (som genereras av cirka 60 procent från fossila bränslen), kan bilens hela livscykel-koldioxid-avtryck öka till så mycket som 50 ton, vilket avsevärt minskar miljöfördelarna jämfört med en traditionellt driven bil.

 

Ren energi är också en viktig faktor för att minska koldioxidavtrycket under produktionen av en elbil. LCA-rapporten avslöjar att koldioxidutsläppen för en C40 Recharge är 70 procent högre än för en bensindriven XC40. Det beror främst på kolintensiteten i batteri- och stålproduktionen samt den ökade andelen aluminium i bilen.

 

Volvo Cars vidtar aktiva åtgärder för att hantera dessa utsläpp. Bland annat genom planerade samarbeten med SSAB för att utveckla fossilfritt stål och att med sina batterileverantörer använda 100 procent förnybar energi vid tillverkningen av batterier.

 

Företaget strävar efter att minska koldioxidavtrycket under livscykeln per genomsnittlig bil med 40 procent mellan 2018 och 2025, inklusive en minskning av koldioxidutsläppen i leverantörskedjan med 25 procent till 2025.

 

När det gäller den egna verksamheten, siktar Volvo Cars på klimatneutral tillverkning till 2025. Redan idag drivs alla Volvo Cars europeiska fabriker av 100 procent ren el, medan Torslanda och Skövde-fabrikerna är helt klimatneutrala. De kinesiska fabrikerna Chengdu och Luqiao drivs också av helt klimatneutral el.

 

Till redaktörer:

 

IEA 2021 World Energy Investment Report kan laddas ner här:

 

The C40 Recharge Life Cycle Assessment Report kan laddas ner här.

 

-------------------------------

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 661 713 bilar i över 100 länder 2020. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC finns i Shanghai och för Amerika i Mahwah, New Jersey. Företagets största bilproduktionsanläggningar finns i Göteborg (Sverige), Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu och Daqing (Kina).

 

I enlighet med företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde, att hälften av den globala försäljningen ska vara online och att hälften av programvaran ska utvecklas internt. Volvo Cars har också åtagit sig att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

Sökord:
XC40 Recharge, 2021, C40 Recharge, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer